Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kerékgyár tó . Lakás-jegyzék. 1279 Lakás-jegyzék. Keresztes. Kertész Jánosné, özv., magánzó, VI, sziv-u. 14. — Jenő, festőművész, VII, Garay-u. 35. — Jenő, kereskedő, IV, ujvilág-u. 23—25. — József, asztalos m., VH, Peterdy-u. 34. — József, bizományos, X, b. jászberényi út 3. — József, borkeresk. utazó, VI, nagymező-u. 29. — József, házfelügyelő, IX, Márton-u. 35/6. — József, hiv. szolga. II, Donáti-u. 12. — József, kirakatrendező, VII. kerepesi út 78. — József, magánzó, VII, Damjanich-u. 2. — József, magánhiv., VI, rózsa-u. 62. — József, magánhiv., IX, Márton-u. 8/6. — József, magánhiv., VI, Lehel-u. 7/6. — József, dr., műtő orvos, VHI, Bökk Szilárd-u. 31. — József, nyomdatul., V, nádor-u. 28. — József, vasúti hiy., VII, István-út 29. — Józsefné, özv., magánzó, VIII, fhg Sándor-u. 17. — Józsefné, özv., maganzó, IX, Márton-u. 8/6. — Józsefné, özv., magánzó, VHI, nap-u. 29. — Kálmán, dr., muzeumi I. segédör, H, csalogány­utcza 51. — Károly, gabonaügynök, VH, Damjanich-u. 25/6. — Károly, hivatalnok, IX, üllői út 107. — Károly, könyvügynök, VI, nagymező-u. 27. — Károly, magánhiv., I. Krisztina-körút 111. — Károly, muzeum őr, VH, aréna-út 64. — Károly Róbert, műegyetemi, tanársegéd, IV, egye­tem-tér 5. — Katalin, magánzó, IV, vármegye-u. 7. — Krisztina, lakáskiadó, VIH, gyöngytyuk-u. 10. — L. Gyula, részv.-t.hiv.,VHl, Rökk Szilárd-u. 17. — Lajos, betűszedő, IX, Ferencz-körút 42. — Lajos, házmester, V, szabadság-tér 3. — Lajos, házmester, IX, soroksári u. 29. — Lajos, hiv. szolga, IX, Kinizsi-u. 27. — Lajos, kávémérő, VIH, Teleki-tér 6. — Lipót, nemz. szinh. tisztv., VIH, fhg Sándor-u. 22. — Manó, ügyvédjelölt, IX, remete-u. 15. — Mária, hivatalnok IX, soroksári u. 29. — Márk, könyvkötő m., VH, Erzsébet-körút 6. — Márk, üzletvezető, VI, Szondy-u. 56. — Márton, füszerügynök,VII, Rottenbiller-u. 42. — Miklós, adóhiv. főpénzt., II, Corvin-tér 4. — Mikoáné, magánzó, V, váczi körút 66. — Mór, czipész m , VH, Bem-u. 46. — Mór. magánhiv., VH, nyár-u. 6. — Mór, mérnök, V, váczi körút 78. — Mór, nyomdász s., V, Lipót-körút 30» — Mór, órás m., VH, Vörösmarty-u. 19. — Mór, postatiszt, IX, remete-u. 15. — Nándor, kereskedő, IV, koronaherczeg-u. 11. — Náthán, hivatalnok, VI, Dessewfy-u. 43. — Ödön, operaénekes, VI, nagymező-u. 18. — Pál, betűöntő, VI, Botond-u. 8. — Pál, divatárukeresk., VH, kerepesi út 44. — Pál, házfelügyelő, VI, Szondy-u. 58. — Bóza, dohánytőzsdés, VIH. József-körút 2. — Bóza, magánzó, VI, sziv-u. 39 a. — Salamon, magánhiv., VH, kertész-u. 20. — Samu, dr., ügyvédjelölt, VH, Damjanich-u. 25/6. — Sándor, áll. számvizsgáló, IX, üllői út 4. — Sándor, bankhiv., VI, Eötvös-u. 33. — Sándor, czukrász m., V. József-tér 1. — Sándor, keresk. alkalm., VIH, örömvölgy-u. 16. — Sándor, keresk. alkalm., VII, nyár-u. 6. — Sándor, könyvelő, VIH, Berzsenyi-u. 4. — Sándor, órás m„ VIH, József-körút 36. — Sándor, postatakp. hiv., VIH, üllői út 2—4. — Tibor, bankhivatalnok, VHI, Baross-u. 3. — Tódor, kereskedő, VI, Dessewffy-u. 15. — Vilmos, keresk. s., VHI, Bokk Szilárd-n. 21. — Vilmos, magánhiv., VI, nagymező-u. 18. — Vilmos, magánhiv., VI, Teréz-körút 32. — Zsigmond, kalauz, VII, verseny-u. 10. Kerti Bálint, sütő m., VII, király-u. 101. — Ferencz. üzleti alkalm., VI, ó-u. 29. — János, rendőr, VH, Garay-u. 32. Kertscher, (Kercser, Kertser). — Ferencz, asztalos m., IV, molnár-u. 10. — Gyula, dr., (Kertser), ügyvéd, I, Krisztina-tér 2. — István, vasúti főmérnök, I, Gellérthegy-u. 21. — Jakab, korcsmáros, I, Naphegy-u. 25. — Teréz, (Kercser), háztulajd., HL bécsi út 27. Kéry. (Kéri). — Adolf (Kéri), színházi festő, VI, váczi körút 53. — Antal, füszerkeresk., VIH, nagytemplom-u. 29. — Ferencz, hiv. szolga, IX, Lónyay-u. 42/6. — Ferencz, keresk. s., IX, Lónyay-u. 43. — Ferenczné, gyümölcsárus, IX. Lónyay-u. 42/6. — Ferenczné,(Kéri) özv.,varrónő,VI,Munkácsy-u.33. — György, mázoló s., IH, kisc.elli u. 22. — Gyula, hiriapiró, VHI. József-körút 72. — Gyula, keresk. s., IX. gr. Haller-u. 26. — Gyula, magánzó, V, nádor-u. 20. — Gyula, min. titkár, V, nádor-u. 20. — Gyuláné, özv., p. és táv. kiadó,VIH, József krt 58. — Ignácz, irodaszolga, X, Kada-u. 19. — István, dr., orvos, IV, párisi u. 1. — János, czinkografus, IX. Lónyay-u. 43. — János, (Kéri), rendőr, IX, gr. Haller-u. 52. — Jenő, (Kéri), hivatalnok, V, Lipót-körút 13. —- József, kovács s., VIH, örömvölgy-u. 16. — Józsefné, özv., nyugdíjas, IX, üllői út 91. — Kálmán, pü. számtiszt, X, liget-u. 13. — Károly, (Kéri), molnár, IX, Vendel-u. 20. — Lajos, (Kéri), kovács m., 1, árok-u. 33. — Mariska, varrónő, IX, gr. Haller-u. 26. — Márton, munkavezető, IX, Ranolder-u. 32/a. — Máté, irodaszolga, IX, mester-u. 22. — Mihály, malommunkás, VI, fóthi út 23. — Pál, irodaszolga, IV, reáltar. oda-u. 11. — Péter, házmester, IX, Mátyás-u. 13. — Sándor, bérkocsis s., VHI, tömő-u. 56. — Sándor, magánzó, VH, csömöri út 145. — Sándor, (Kéri), tanerő-ügynök, VH, király-u. 73. Kerzinger Jézsef. kőmives m., VI, üteg-u. 11. Kerznai Endre, áll. tisztviselő, I, Lógody-u. 69. Keschitz Antal, háztulajd., VI, futár-u. 1553—60. Kesegic József, czem. mnnkavez , VH, Gizela-út 38. Keserű, (Kesserü). — Antal, postaaltiszt, VH, Hernád-u. 14. — Balázs, pü. min. számvizsgáló, VI, nagymező-u. 10. — Ferencz, vásárcsarnoki őr, I, várfok-u. 6. — Imre, posta és táv. szolga, V, akadémia-u. 12. — János, rendőrellenőr, IX, kén-u. 5. — István, (Kesserü), honv. hadn., IX, Márton-u. 35/6. — József, magánzó, VH, István-út 45. — József, vili. kocsivezető, H, medve-u. 10. — Kálmánné, varrónő, VIH, práter-u., 4. — Lajos, dr., (Kesserü), kir. alügyész, IV, szerb-u. 2, Kesjár Erzsébet, feliró, IV, molnár-u. 31. Késmárky Árpád, polg. isk. tanár, VH, Elemér-u. 18. — Ferencz, irodaszolga, VH, Izabella-u. 27/a. — Géza, áll. tisztv., VI, Eötvös-u. 33. — Gyula, nyug. szolgabíró, IX, Ferencz-körút 28. — István, házmester, V, váczi körút 74. — Kálmán, laboráns, VH, Hernád-u. 32. - Miklósné, özv,. magánzó, I, árok-u. 11. Késői Béla, postafőtiszt, VH, Garay-u. 29. — Lőrinczné, özv., lakáskiadó, IX, üllői út 95. Késpar Vincze, vendéglős, VH, Damjanich-u. 51. Kesselbauer Albert, id., jogtanácsos, IV, bécsi u. 5. — Ödön, törvszéki albiró, IV, bécsi u. 5. — Sándor, magánhiv., IX, Ferencz-körút 36. Kesselmann Fer.-né,özv.,nyug., VH,Damjanich-u.£8/6 Kesserü 1. Keserű. Kessler 1. Keszler. Kessrnár István, rendőr, VH, nefelejts-u. 5. Kestler 1. Kesztler. Kész 1. Käs alatt is. Kész Gottfried, főv. őr, V, újpesti rakpart, 1365. — Mátyásné, özv., magánzó, I, Atti!a-u. 10. — Bózsi, színésznő, V, váczi körút 10. Keszeg Imre, könyvkötő s., VIH, Hlés-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom