Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kerékgyár tó. Lakás-jegyzék. 1280 Lakás-jegyzék. Keresztes. Keszeg József, kávéfőző, VII, szövetség-u. 2/6. lveszegi József, előmunkás. IX, remete-u. 19. Keszei Albert, keresk. s., IX, Erkel-u. 18. — Ferencz, hiv. szolga, IX, Mátyás-u. 4. — Flórián, pinczér. V, nádor-u. 13. — Imre, ügyv. kam. szolga, V, Szemere-u. 10. Keszelbaer Katalin, varrónő, IX, Ranolder-u. 13. Keszely Lajosné, özv., szülésznő, VHI, Baross-u. 107. — Tiborné, háztulajd., VII, Damjanich-u. 10. Keszi Jánosné, özv., kávémérő, VH, szövetség-u. 11. — Sándor, ács s., Hl, kiskorona-u. 68. — Sándor, biztositási ügynök, VH, szövetség-u. 11. Keszits Antal, dr., ügyvéd, VH, Wesselényi-u. 2. Keszl Gyula, pinczér, VH, Wesselényi-u. 67. — Jakabné, özv., magánzó, V, vadász-u. 11. Keszler, (Kessler). — Adámné, lakáskiadó, VHI, német-u. 6. — Adolfné, (Kessler), magánzó, VH, Garay-u. 9. — Alojzia Erzsébet, apácza r. tagja, H, fő-u. 41. — Antal, fakeresk., V, Lipót-körút 13. — Arnold, czigaretta ügynök, VI, Szondy-u. 11. — Árpád, ny. honvédszázados, VI fi Baross-u. 4. — Béláné, magánzó, IV, magyar-u. 23. — Erzsébet, varrónő, VH, akáczfa-u. 30. — Géza, kávépörkölő, VI, új-u. 15. — Géza, magánhiv., VH, Garay-u. 5. — György, mezőőr, I, budakeszi út 91. — Gyula, mészáros s., VIII, práter-u. 66. — Gyula, női szabó m„ VII, kertész-u. 39. — Hermann, házaló, VH, dob-u. 50. — Ignácz, keresk. s., VH, Jósika-u. 10. — Ilona, operaházi tag, VH, akáczfa-u. 30. István, mázoló s., IX, gyep-u. 40. — István, vállalkozó, IV, magyar-u. 16. — Izsó, könyvelő, IX, Márton-u. 28. — Jakab, fodrász m., VI, Izabella-u. 73. — Jakab, libakeresk., VH, százház-u. 24. — Jakab, ószeres, VHI, Tököly-u. 4. — Jakabné, özv., varrónő, VH, Barcsay-u. 6. — János, szobrász, VH, Almásy-u. 8. — János, (Kessler), zeneakad. tanár,V, Budolf-kprt 7. — József, tanár, V, alkotmány-u. 16. — József, női szabó m. IV, váczi u. 44. — József, könyvkeresk. s., VI, Deák Ferencz-tér 6. — József, postai alkalm., VHI, Baross-u. 122. — Károlyné, czipőtüző, IV, Mária Valéria-u. 7. — Lajos, utazó,VHI, Karpfenstein-u. 2/c. —- Lina, kávés, VI, váczi körút 19. — Manó, bérkocsis, VHI, Hlés-u. 28. — Mór, kereskedő, YDI, Mária-u. 46. — Mór, korcsmáros, VH, Gizela-út 57. — Mór, postatakp. tisztv., IV, muzeum-körút 35. — Osiás, vendéglős, VH, Egressy-út 13. — Pál, fürdőszolga. VH, hársfa-u. 57. — Rezső, pinczér, IX, viola-u. 37/6. — Róza, varrónő, VH, Almássy-u. 8. — Rubin, órás m., VHI, nagyfúvaros-u. 16. — Samu, bérkocsis s., VIH, óriás-u. 11. — Sámuel, villanyszerelő, IX, Márton-u. 35/6. — Sándor, fuvaros, IX, viola-u. 20. — Teréz, lakáskiadó, IX. angyal-u. 12. — Zsigmond, dr., ügyvéd, VHI, kerepesi út 25. Keszlerffy János, földbirtokos, VHI, fhg Sándor-u. 6. Telefon 61—56. Keszner Jenő dr., ügyvédjel., TV, ferencziek-tere 9. Kesztel János, házbérlő, II, fazekas-u. 2. Kesztenbaum Adolf, bolti szolga, VH, István-út 45. — Adolf, pinczér, VI, hajós-u. 26. — Ferencz, kávés, VI, Teréz-körút 32. — Géza, pinczér, VI, Petőfi-u. 7. — Illés, könyvelő, AH, Szondy-u. 28/6. — Izidor, szatócs, VH, Rombach-u. 3. — Jakab, pinczér, VI, Eötvös-u. 25fa. — Jakab, üzleti alkalm., VI, szerecsen-u. 11. — Lajos, hordár, VH, verseny-u. 22. — Manó, keresk. s., VI, Szondy-u. 18. — Mórné, özv., magánzó, VI, szerecsen-u. 37. Kesztenbaum Ödön, keresk. s., VII, akáczfa-u. 24. — Sándorné, nyugdijas, VII, Dembinski-u. 37. — Simon, keresk. s., VH, Csengery-u. 12. Kesztenblatt Bernát, tojáskeresk.,VH, Csengery-u. 12. —• Gyula, mázoló m., VI, lzahella-u. 76. Keszthelyi Anna, pénztáros, X, k. kerepesi út 29. — Ernő, bankhiv., VI, rózsa-u. 48. — Ferencz, áll. rendőr, VIII, práter-u. 65. — János, postaaltiszt, VH, csömöri út 30. — József, kapus, IH, szentendrei u. 17. — Lajos, hiv. szolga, IX, soroksári u. 41. — Nándorné, özv., magánzó, VH, Almássy-tér 3. — Oszkár, bankügynök, VH, Miksa-u. 8. — Sám. Sándor, festőművész,VIH, tavaszmező-u. 11. Kesztler, (Kestler). — Árpád, bankliiv., VI, Podmaniczky-u. 5. — Emma, szatócs, VH, Vörösmarty-u. 3/6. — Fülöp gépész, IX, csont-u. 3. — Ignácz, (Kestler), magánzó, V. akadémia-u. 5. — Ignácz, sorsjegyügynök, VH, Garay-u. 5. — Irén, varrónő, IV, ujvilág-u. 9. — Izsó, magánhiv., IX, Márton-u. 28. — József, háztulajdonos, I, Orbán-u. 3. — Katalin, magánzó, VH, óvoda-u. 36. — Leó, (Kestler), hivatalnok, V, akadémia-u. 5. — Lipót, (Kestler), pinczér, VHI, József-körút 77/79. — Mártonné, özv., fúrdőalkalm., VH, Erzsébet-krt 51. — Mátyásné, özv., magánzó, VIH, Lujza-u. 20. — Norbert, (Kestler), magánhiv., V, akadémia-u. 5. — Zsigmond, szatócs, VH, holló-u. 10. Kesztner Titusz, asztalos s.. VHI, Mátyás-tér 13. Kétly István, dr., ügyvéd, VHI, Szentkirályi-u. 13. — Károly, dr.,egyet.orv. tanár, VUI,Szentkirályi-u. 13. — Károly,ifj., min. s.-fogalm., I, disz-tér 11. — László, dr.,orvos, egy.tan.s.,VIH,Szentkirályi-u.13, — Sándorné, ruhakészítő, VI, gömb-u. 31. Ketscher Árminné, fodrásznő, VI, király-u. 130. Kétszery Lajos, hivatalnok, V, Kálmán-u. 23. Kettasz József, szobrász, VH, dob-u. 110. Ketterer János, géplakatos s.. IX, bokréta-u. 12. Kettinger Borbála, varrónő, IX, soroksári u. 54. — Ferencz, magánhiv., IX, Lónyay-u. 52. Kettler András, hiv. szolga, IX, Lónyay-u. 45. Kettner Ferencz, főv. tanitó, I, Mészáros-u. 68. — Ferenczné, özv.. nyugdijas, I, Enyedi-u. 6. — János, füszerker.. IH, csemete-u. 8. Kétz Dániel,gázmester, H, áldás-u. 12. Keul Frigyes" Vilmos, keresk. s., IX, üllői út 73. Keuler 1. Keiler alatt is. Keuler Gusztáv, háztulajd., VH, munkás-u. 11. — Iván, számvsz. számellenőr,VHI, bérkocsis-u. 21. — Károlyné, özv., magánzó. I, Döbrentei-u. 21. — Paulin, özv., nyugdijas, IH, Miklós-u. 11. Kevál Ignácz, korcsmáros, IX, Lónyay-u. 13. — Lázárné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 27. Kercza István, vili. kalauz, VH, Bethlen-u. 23. Kevitzky Elek, czipész m., X, b. jászberényi lit 6. — Sándor, kir. mérnök, VHI, gyöngytyuk-u. 7. Kéyber Ádám, gépész, IX, Foldváry-u. 7. Kézdi-Vásárhelyi Géza, földbirt., VH, király-u. 19. Kezeü Gyula, máv. kovács, VI. Bajza-u. 28/30. Keztyűs János, vasesztergályos, VII, csömöri út 28. Khaill 1. Kail. Kháler Albertné, özv., magánzó, VIH, gólya-u. 40. Kharl 1. Kari. Khaum József, lakatos m., IV, váczi u. 73. Khayll 1. Kaü. Kheil 1. Keil. Kheim Jenő, min. számvizsgáló, H, fő-u. 26. — Lebrecht, magánzó, H, fő-u. 26. — Nándor, pénzügyi tan., H, széna-tér 1. Khely 1. Kéhli alatt is. Khéiy Gyuláné, özv., nyugd., VII, murányi u. 50. — Ignáczné, özv., háztulajd.. VH, Bethlen-u. 53. Kherndl Antal, müegyet. tanár, VHI, Tisza K.-tér 10. — György, kir. főmérnök, VI, Eötvös-u. 46. — János, ivánkai, légszeszgy. hiv.,VHI, József-u. 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom