Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kenesse y. Lakás-j egyzék. 1260 Lakás-jegyzék. Kepesvári. Kerekes. (Kerekess). — Gusztáv, ifj., máv. ellenőr, IV, muzeum-körút 21. — Gusztáv, máv. főellenőr, VI, Csengery-u. S(i. — Gyula, asztalos s., VI, Szondy-u. 48—50. — Ignácz, magántanár, VII, dohány-u. 82. — István, festékkeresk. s., VTH, Lujza-u. 15. — István, m. hivatalnok, VI, Lázár-u. 8. — István, asztalos s., VI, máglya-u. 187. — István, áll. hiv. szolga, VI, királv-u. 6. — Izsó, magánhiv., VI, Bulyovszky-u. 25. — János, kegydijas, IX, bokréta-u. 22. — .János, dijnok, VII, Kazinczy-u. 10. — János, lakatos s., VI, bajnok-u. 3. — János, főv. szolga, IX, Márton-u. 20. — János, szűcs s., IX, soroksári u. 63. — Jánosné, magánzó, IX, Ferencz-körút 15. — Jánosné, özv., magánzó, II, szalaglépcső 1. — József, bélkocsis s., VIII, práter-u. 69. — József, p. és táv. segédellenöi',11, Krisztina-krt 17. — József, máv. hivatalszolga, VII, Garay-u. 19. — József, keresk. s., VII, szövetség-u. 35. — József, házfelügyelő, VHI, Baross-u. 112. — József, szobafestő s., VII, Elemér-u. 34. — József, park-klubi szolga, IX, soroksári u. 98. — József, kereskedő s., V, Szalay-u. 12. — József, bankszolga, VI, Dessewffy-u. 5. — Józsefné, varrónő, VB, hársfa-u. 57. — Józsefné, m. kir. postám., Jl, Krisztina-körút 17. — Károly, kőmives m., VHI, Eszterházy-a. 2. — Károly Lajos, napidíjas, IV, ujvilág-u. 13. — Károlyné, özv., varrónő, VIH, Baross-u. 124. — Lajos, asztalos, VIH, Orczy-út 8. — Lajosné, özv., főv. nyugdijas, I, uri u. 72. — László, br., áll. pénztári ellenőr, VHI, Pál-u. 3. — Lipót, kereskedő, VH, Erzsébet-körút 22. — Mária, fodrász, IV, borz-u. 9. — Miksa, kártyaűgynök, VH, Jósika-u. 7. — Mór, állatorvos, IX, üllői út 21. — Pál, dr., min. s.-titkár, V, Klotild-u. 16. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, könyvt. laborans, VIH, kőfaragó-u. 3. — Péter, nyug. gőzh. felügyelő, H, csalogány-u. 1. — Bóza, magánzó, I, budafoki út 5. — Samu, borúgynök, VH. szövetség-u. 35. — Sándor, czipész, IV, ujvilág-u. 6. — Sándor, föv. rendőr, VI, jász-u. 62. — Sándor, m. hivatalnok, VH. rózsa-u. 21. — Sándor, rendőr, V, Katona József-u. 17. — Vilmos, házgondnok, IH, Zsigmond-tér 5. Kerékfy-Báthmáuer Fer., ny. század., H, iskola-u. 25. Kerékgyártó Árpád, p. ű. számtan., I, Pauler-u. 4. — Béla, dr., képezd, tanár, I, Városmajor-u. 52. — Elek, dr., főv. tanár, X, Héderváry-u. 29. — Gizella, magánzó, I, tábor-u. 8. — Hedvig, magánzó, I, tábor-u. 8. — István, tisztviselő, H, Margit-körút 1. — József, kir. főerdőőr, I, mozdony-út 10. — Margit, magánzó. I, tábor-u. 8. Kereki Jánosné, özv., magánzó, VIH, Baross-u. 83. Kerekréthy Miklós, magánzó, H, fő-u. 75. Kerény M. Emil, magánhiv., VH, kertész-u. 41. Kerényi Adolf, malomhiv., VH, király-u. 91. — úrnőid, fuvaros, VH, király-u. 91. — Béla, főv. kezelőtiszt, X, delej-u. 9. — D. Dezső, utazó, VH, Hernád-u. 11. — Ede, magánhiv., VH, kerepesi út 34. — Gábor, magánhiv., VH, murányi u. 34. — Gyula, urad. tisztviselő, I, budafoki út 3. — János, dohányjöv. tisztv., VH, dohány-u. 61. — Lajos, magánhiv., VH, kerepesi út 34. — Bezső, magánhiv., IX, Lónyay-u. 20. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Kerepesi István, postaaltiszt, IX, zöldfa-u. 10. Keres Sándorné,vas.kezelőnőnő,H,Toldy Fer.-u.44/a. Kerese Gábor, törvsz. biró, VHI, Baross-u. 4. Keresi Jánosné, magáuzó, VH, Csengery-u. 15. Keresthy János, ny. min. tan., VIH, Baross-u. 8. Keresztély Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény György, magánzó, IX, angyal-u. 25. — István, füszerker., H, lánczhid-u. 2. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Dávid-u. 15. Keresztényi Dániel, mozdonyvez., VH, csömöri út 43. —• Gyula, postatiszt, VH, nefelejts-u. 22. — István, máv. alkalm. AHI, verseny-u. 22—24. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, tanitó, VH, dohány-u. 88. — Antal, ny. vas. ellenőr, VH, Alpár-u. 10. — Árpád Gyula, füszerkereskedő, IX, tüzoltó-u. 25. — Bálint, p. és táv. szolga, VI, bajnok-u. 24. — Béla, hivatalnok, H, csalogány-u. 37. — Béla, palafedő s., VI, Szabolcs-köz 2. — Béláné, özv., magánzó, VH, murányi u. 44. — Dénes, kovács, AHH gólya-u. 7. — Domokos,min.számvizsg.,A'H,Rottenbiller-u.37/4. — Ede, szállodai kapus, AHI, dob-u. 34. — Ferenczné, női szabó, VI, Dessewüy-u. 23. — Gábor, vasúti kalauz, I, Városmajor-u. 51,7). — Géza, betegápoló, VHI, német-u. 42. — György, máv. mozdonyffttő. VI, Szondy-u. 66. — Gyula. honv. buszárliadnagy, IX, üllői út 109, b. — Gyula, bankhiv., AH, Vörösmarty-u. 64. — Gyula, min. fogalmazó, A'H, nefelejts-u. 7. — István, dr., orvos, V, váczi út 70. — István, min. főmérnök, VI, Teréz-körút 33. — István, házmester, AH, Teréfe,-körút 10. — István, magánzó, AHI, nefelejts-u. 6. — Istvánné, özv., magánzó, A", váczi út 70. — János, szabó s., ATH, nagyfuvaros-u. 26. — János, szobafestő s., IX, Mártou-u. 1. — János, könyvkötő, VI, rózsa-u. 74. — János, máv. főkalauz, A TIH, külső kerepesi-út 3. — János, honv. miniszteri szolga, I. Pauler-u. 14. — János, állami tisztv,, X. Csáky-u. 27. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, hivatalnok, AH, Podmaniczky-u. 47. — József, főv. hivatalnok, IX, páva-u. 37. — József, ügyvéd, IX, üllői út 5. — József, kőmives s., ATH, práter-u. 84. — Józsefné, özv., magánzó, IX, üllői út 5. — Kálmán, magántisztv., V, váczi körút 82/ a. — Kár., cs. és kir. táboru.-hadbíró, H,Zsigmond-u. 1. — Károly, földbirt., I, Mészáros-u. 13. — Klára, özv., magánzó, IX, tüzolto-u. 25. — Lajos, magánzó, VH, csömöri út 32. — László, dijnok, H, szalag-u. 3. — Lukács, hivatalnok, V, váczi körút 82,a. — Mária, magánzó, IX, páva-u. 37. — Mátyás, főpinczér, ATH. gyöngytyuk-u. 10. — Mihály, irodaszolga, I, Attila-körút 12. — Mihály, gépgyári bizományos, ATI, nefelejts-u. 10. — Tibor, műszaki hiv., ATI, Alpár-u. 10. — Zsigmond, magánzó, IX, remete-u. 9. — Zsigmondné, özv., nyugdijas, IX, soroksári u. 7. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Eugénia, (Keresztesi), özv., magánzó, I, virágköz 7. — Fer.-né,(Keresztesy),mag., AT. Vörösmarty-u. 18/a. — Ferenczné, énekesnő, A T, Koháry-u. 19. — György, mozdonyv., A'H, Hungária-körút 239. — Gyula áll. rend. tisztv., A T, akadémia-u. 16. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, Imre-u. 5. — István, magánzó, V, akadémia-u. 16. — István, dr., orvos, A 7, váczi út 70. — Istvánné, özv., (Keresztesy), mag.,IX, gyep-u. 54, —• János, (Keresztesy), asztalos s., IX, Kinizsi-u. 29. — János, (Keresztesi), mészáros s„ IX, Márton-u. 1. — János, (Keresztesi), vár. szolga, V, vadász-u. 12. — Jánosné, (Keresztesi), ápolónő, VIH, kun-u. 4. — Jenő, ny. honv. százados. I, márvány-u. 10. — József, dr., úgyvéd, A T, bálvány-u. 5. — Károly,(Keresztesi), kárpitos s.,AHI, király-u. 101. — Lajos, napidijas, ATH. Mária-u. 19. — László, (Keresztessi), p. szolga,Vn, kisdiófa-u. 3ib. — Mihály, (Keresztesi), bizom.,YH, nefelejts-u. 10. I — Samu, (Keresztesi), tanár,ATI, Peterdy-u.14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom