Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kl an cs nigg. Lakás-jegyzék. 1261 Lakás-jegyzék. K laus clienszky. Keresztessy. (Kerasztesi, Keresztesy), — Sándor, (Keresztesy), p. és táv. tiszt,IV,zöldfa-u.24. — Sándorné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/6. Sánd.-né, özv., (Keresztesy), nyugd.,IX,Fer.-kii; 34. — Vilmos, tvszéki tisztv., Vin, JóSfsef-körút 21. — Vilmos, hivatalnok, V, sólyom-r. 16. — Zsuzsánna, lakáskiadó, IX. üllői út 91. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VIII, vas-u. 8. Keresztúri, (Keresztury). — Alajosné, özv., (Keresztury). mag.,VH,Garay-tér 8. — Ferencz, (Keresztury), házm., VII, Klauzál-u. 19. — Ferencz, szíjgyártó, IX, üllői út 9633. — Ferenczné, özv., háztulajd., X, Juhász-u. 55. — Imre,(Keresztury), czipész m.,VI, aradi u. 40. — István,(Keresztury), főv.kezelőt.,VIII, József-u. 27. — János, vili. kocsivezető, I, hidegkúti lít 10. — Jenő, asztalos s., VII. angol-u. 29. — József,(Keresztury), tvszéki irnok,V,Koliáry-u.l9/6. — Lajos, czipész m., VII, munkás-u. 13. — Pál, (Keresztury!, czipész m.,VHL üllői út 52/6. — Sándor, (Keresztury).postafőtiszt, VE,Bethlen-u. 6. — Sándorné, özv., fodrásznő, VI, bajnok-u. 15. Kereszty István, nemz. muz. tisztv., I, bors-u. 10. — Kornél, bankhivatalnok, VI, váczi körút 53. — Sándor, nyugd. min. tan., VHI, Baross-u. 8. — Viktor, dr., tanár, IV. Kaplony-u. 7. Kerezsi János, lakatos, VHI, Orczy-út 8. Kerezsy János, nyug.számvizsg.,VIH, József-körút 66. Kerfli József, lóügynök, VH, aréna út 54. Kerger József, vendéglős, IX, gr. Halier-u. 4. Kéri 1. Kéry. Kerics István, szabó, VHI, nagytemplom-u. 31. Kerités Lászlóné, özv., magánzó, VI, hajós-u. 17. Kérji Józsefné, özv.. magánzó, IX, üllői út 91. Kerka József, min. számtiszt, VH, kerepesi út 62. Kerkai András, vili. kocsiv., VI, Bulyovszky-u. 37. — Sándor, kazánkovács. VIH, Losonczy-u. 14. Kerkápoly Károlyné. özv., földbirt., IX, csillag-u. 2. Kerkovits Antal irnok, VI, nagymező-u. 32. Kerl Ferencz, műszerész s„ V, nádor-u. 32. — Gyula, betűszedő, V, nádor-u. 32. Kerle Zsigmond, dr., ügyvéd, VH. kerepesi út 38. Kermis Osiás, utazó, VHI, Dobozi-u. 7—9. Kern Adolf, magánzó, VH, alsó erdősor 34. — Antal, gyógyszerész s., VH, király-u. 49. — Antal, kávés, YI, gyár-u. 5. — Arthur, bizt. tisztv., YI, Eötvös-u. 19. — Aurél, hirlapiró, AHH, Kákóczy-u. 2. — Aurélné,.özv., nyugdijas, VIH, Bákóczy-u. 2. — Ede, pinczér, VHI, Mária-u. 23. — Emil, rézműves m., H, kapuczinus-u. 16. — Ernő, lámpagyári üzletv., VBI, aggteleki u. 16. — Ferencz, szabó m., IX, Lónyay-u. 26. — Frigyes, dr.. honv. főorvos,VHI, üllői út 2/4. — Géza, dr., orvos, IV, koronaherczeg-u. 6. — Györgyné, özv., háztulajd., IX, soroksári u. 39. — Gyula, bankár, VI, Teréz-körút 27. — Gyuláné, varrónő, VH. Garay-u. 34. — Gyuláné, özv., nyugd., VH, Bottenbiller-u. 1. — Henrik, gabonaügynök, IV, aranykéz-u. 6. — Ilona, tőkés, B, fő-u. 23. — Irma, özv., háztul., VI. Hermina-út 35/a 6. — János Gusztáv, urad. vadász, VI, felső erdősor 52. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi köriit 50. —) József, maláta m., X, külső jászberényi fit 11. — József, keresk. s., VI, Dessewffy-u. 7. — Józsefné, magánzó, VIH, Hunyadi-u. 29. — Lajos, hivatalnok, V, Lipót-körút 5. — Lajos, házmester. VI, rózsa-u. 109. — Lipót, fakereskedő, V, alkotmány-u. 16. — Lipót, munkavezető, IX, remete-u. 15. — Miklós, borbélymester, VH, Baross-tér 12. — Bóbert, vasnagykeresk., V, Lipót-körút 24. — Bóza, hivatalnok. VH, Bottenbiller-u. 64. — S. Ferencz, háztulajd..(VI, városligeti fasor 36. Kei n Sándor, tőzsdefutár, VI. váczi körút 17. — Sándor, p. ü. számellenőr. B, Batthyány-u. 2. Kern Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. — Teréz, szülésznő, VI, felső erdősor 3. — Venczel, borbély m., I, Krisztina-körút 127. — Zsigmond, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 59. Kernács Lajosné, özv., magánzó,VIH, rigó-u. 14. Kernaszt József, m. hivatalnok, V, váczi út 54. Kernberg Bozália. tőzsdetul., VIH, muzeum-körút 5. Kerndl 1. Kherndl. Kerndler Edéné, özv., nyugdijas,VIB, Beviczky-tér 1 Kerner A. Jenőné, varrónő, VHI, Hunyadi-u. 35. — Antalné, lakáskiadó, IX, Márton-u. 24. — Antalné, özv., magánzó, ATI, kertész-u. 43. — Béla, pinczér, VI, Szondy-u. 15. — Domokos, ny. cs. kir. száz., II, Batthyány-u. 31. — Ferencz. kertész, I, Loránt-út 12. — Géza, bádogos s., VB, Bottenbiller-u. 42. — György, áll. pénztárnok, X, család-u. 9. — István, operali. karnagy, VI, gyár-u. 7. — Jánosné, özv., házfelügyelő, IX, soroksári u. 61. — Jenő, asztalos, VBI, futó-u. 40. — Jenő, szinh. karnagy, VB, csömöri út 19. — Jusztin, bankhivatalnok,V, Csáky-u. 18. — Miklósné, özv., magánzó, I, Attila-u. 53. — Nándor, lakatos s., VI, felső erdősor 43. — Sándor, máv. rakfelvigyázó,VI, szt László-u. 91. — Sebestyén, zöldségárus, VHI, Mátyás-tér 17. Kernetics Miklós, házmester, I, győri út 21. Kernicsár Jakab, kőfaragó s., I. Krisztina-körút 67. Kernmüller Ernő, kereskedő, VIH, Illés-u. 18. Kernsíock Józs., festőművész,VB, Damjanich-u.28 6. — Józsefné. özv., háztulajd.,VI, Hungária-körút 103. — Károly, háztulajd., VI, Izabella-u. 44/a. Kerntler Antónia, özv., magánzó. I. Logody-u. 9. — Ferencz, alagnti igazgató, H, szalag-u. 4. — Jenő, dr., orvos, VBI, Baross-u. 27. — Kálmán, dr.. pü. fogalmazó, I, Logody-u. 9. Kerny Géza, rendőrségi fogaim.,VI, Vörösmarty-u.44 Kernya Antal, ková«s s., I. budafoki út 13484. — Pál, szabó m., VIJI, Bökk Szilárd-u. 14. Kernyajszky Szvetozár, sertésügyn.. X, füzér-u. 34. Kerpel Lajos, asztalos m., VI, dalnok-u. 10. — Vilmos, gyógyszerész,V, Lipót-körút 28. Kerpely Antal, háztulajd.. VH, Damjanich-u. 37. Kerpen I. Adolf, szatócs, VH. csömöri út 87. — Ignáczné, magánzó. VH, munkás-u. 16. Kerper József, korcsmáros, IV. párisi-u. 4. Kersák János, vendéglős, VI. béke-tér 1. Kersáncz Ferencz, vendéglős, II, Margit-körút 14. — Henrik Bezső, bankhiv.,YHI, fhg Sándor-u. 5. Kerschka József, gyári tisztv.. H, retek-ti. 12. Kersisnik Jakabné, özv.. háztulajd., VEI, Mária-u. 6. Kersmán József parkklubbi alk., VH, Gizela-út 40. Ker,-mer Pál. irodaszolga. VE, Bottenbiller-u. 26. Kerstinger György, ifj.,füszerker.,VEI, Baross-u.113. — György, id., háztulajdonos, Vlíl, Baross-u. 113. — Istvánné, özv., mag.,VE, dohány-u. 20. Kerstner József, vásárcs. altiszt, IX, Lónyay-u. 13 h. — Márton, korcsmáros, VIE. kálvária-tér 18. Kertay, (Kertai). — Antal, szolga, VE, Wesselényi-u. 69. — Ferencz, (Kertai), kovács s., X, Hungária-krt 237. — György, irodafőnök, VE, rózsa-u. 25. — József, hivatalszolga, VE, Baross-tér 13. — Lajos, vas. főkalauz, VIH, Festetics-u. 2. — Miklósné, magánzó, VE, sip-u. 9. — Sándorné, korcsmáros, VE, Bottenbiller-u. 21. Kertesy Ignácz, férfiszabó s., VIH, Baross-u. 26. Kertész Aba, dr., orvos, I, szarvas-tér 3. — Adolf, szabó m., VIH, József-u. 27. — Ágoston, hivatalszolga, VIB, práter-u. 68. — Aladár, szinész, VE, Elemér-u. 30. — Alajosné, özv., mag.,VI, sziv-u. 47. — Amália, illatszer ker., V, nádor-u. 15. — András, liivatalszolg , I, táltos-u. 20. — Andrásné, massirozó, V, szabadság-tér 3. — Antal, üzletvezető, VII, Damjanich-u. 47. — Antal, kőfaragó s., VI, fövény-m 171.

Next

/
Oldalképek
Tartalom