Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

7. rész - G) Festőművészek

Építészek. 551 Festőművészek. Sterk Izidor, VI, Dessewffy-u. 10. Tele­fon 11—62. Strasser Ulrik, V, nádor-u. 45. Strifler Antal, I, Döbrentei-u. 6. Steyrer Mór Frigyes, IY, zöldfa-u. 17. Stróbl Miksa,VIH, Mária-u. 23. Svarc Jenő, VH, csömöri út 6. Szabados Lajos,VI, Teréz-körút 25. Szabó Gábor,VEI, vig-u. 3. Szantay Endre, VH, csömöri út 46. Székely Marczell, VH, király-u. 93. Székely Vilmos, VHT, Déry-u. 9. Szentpály József, V, Lipót-körút 12. Telefon 339. Szeszler Sándor, VllL, kerepesi út 1. Szilágyi Ferencz, H, Zsigmond-u. 18. Szőts Imre, VIH, Eökk Szilárd-u. 30. Sztebló Ottó, I, Karátsonyi-u. 9. Szuchy János, VI, aradi u. 29. Taga Lajos, VI, Szondy- u. 92. Tamás József, VII, csömöri út 52. Tkalcsics Imre, VIH, óriás-u. 46. Tapavicza Momcsilló,VIH, Szentkirályi­utcza 26. Töry Emil, IV, Ferencz Józs.-rakp. 20. Tscheuke Hermann, VI, n. János-u. 39. Ullmann Gyula, VI, váczi körút 27. Ungár Vilmos,VI, mozsár-u. 9. Urbányi Gvula,VHI, Baross-u. 108. Ursits Vilmos, VLH,''József-u. 27. Vagányi Sebestyén Imre,VI, dévai u. 9. Vági József, VH, Hernád-u. 45. Vágó László, VH, kerepesi út 30. Vanecek Ede, V, Széchenyi-u. 1. Varsa L. Pál, VH, dobány-u. 86. Vas József, VIH, Eökk Szilárd-u. 37. Vásárhelyi Dezső, VH. király-u. 19. Vertán Adorján, VH, Erzsébet-körút 13. Vidor Emil, VI, Bajza-u. 28. Vydra Lajos, VIH, Déri-u. 3. — Sándor, VH, Garay-u. 50. Vig Albert, VI, aradi u. 60. Wagner Gyula.IV, Kossuth L.-u. 14/16. — Ödön, IV, Kossuth Lajos-u. 14/16. Walther Gida, VHI, Balassa-u. 6. Weil Lipót, H, Zsigmond-u. 36. Weimess Marian, H, zárda-u. 16. Weiner Marián, H, zárda-u. 16. Weinreb és Spiegel,VH, Erzsébet-krt 41. Weiss Lajos, VIH, József-körút 37. — Eezső, VI, felsőerdősor 1. Wellisch Alfréd, VI, nagymező-u. 49. Willliong Waldemar, VI.Andrássy-útl. Woyta Adolf, VHI, József-körút 65. Wörner Gyula, IX, Lónyay-u. 52. Zauner Alajos, VLH, Mária-u. 13. ZeyzdaBéla, VH, óvoda-u. 29. Ziegler Géza, VH, csömöri út 31. Zombory Lajos, X. Kőbánya. Zuschmann János,VHI, Baross-u. 3. Zyzda Béla, VH, István-út 22. G) Festőművészek. Aggházy Gyula, VI, Munkácsy-u. 16. Baditz Ottó, VI. aradi u. 60. Baky Albert, VH, murányi u. 34. Balló Ede, VI, városligeti fasor 26. Barsy Adolf, VH, csömöri út 85. Bäsch Árpád, VH, Dembinszki-u. 52. — Gyula, VI. városligeti fasor 31. Bay Alajos, VIH, fhg Sándor-u. 2. Belloni László, IX, közraktár-u. 12. Benczúr Gyula, VI, Lendvay-u. 15. Bihari Sándor, VI, aradi u. 96. Binder Ágoston, br., I, lovas-út 66. Boross Gyula, VHI, Magdolna-u. 25. Both Menyhért, VI. sziv-u. 7. Brodszky Sánd., YI, Izabella-u. 44 b. Bruck Lajos, I. Döbrentei-u. 14. — Miksa, VI, Munkácsy-u. 14. Bürger Lajos, VI, pálma-u. 10. Burghardt József,YH, Abonyi-u. 4. Cserépi Árpád, VH, csömöri út 17. Csók István, V, Lipót-körút 3. Czinger József, IX, üllői út 69. Dörre Tivadar, H, fö-u. 57. Dudits Andor, VI, Vörösmarty-u. 35. Ebner Lajos, H, fő-u. 7. Eder Gyula, VI, Vörösmarty-u. 42. Edvi-BÍés Aladár, VH, óvoda-u. 3. Endrey Sándor, V, Kálmán-u. 15/6. Faragó József, VH. Bottenbiller-u. 46. Feichtinger József, VI, Teréz-körút 20. Fényes Ádolf, Yl, Vörösmarty-u. 34. Ferenczy Károly, VI, Vasváry Pál-u. 9. Franki Ingomár. VIH, piáter-u. 63. Gergely Imre, VI, Izabella-u. 82. Gerhardt Alajosné, sz. Klein Janka. VI, gyár-u. 34. Glatter Ármin, VH, Damjanich-u. 18. Glatz Oszkár, V, Akadémia-u. 6. Goró Lajos, ÍV,,vámház-körút 4. Grosz Béla, V, Árpád-u. 10. Grünvald (Gergely) Imre, H, fő-u. 21. — Béla, VI, Izabella-u. 13. Gyöngyvirági Eugenia, I, Logody-u. 68. Gyulay László, I, Mészáros-u. 32. Háry Gyula, VI, Munkácsy-u. 16. Hegedűs László, VI, Szondy-u. 37la. Henger Béla, VH, Jávor-u. 3. Heyer Arthur, H, Margit-körút 2. Hochmann József, VH, István-út 3/a. Hofer Lajos, VIH, Madách-u. 32. Holczer Károly, VH. csömöri út 33. Holden Mária, IV, gr. Károlyi-u. 18. Homícskó Ottomár,VLH,Rökk Sz.-u.35, Horti Pál, VI, Podmaniczky-u. 31. Horthy Béla, VI, Kmetty-u. 17. ^ Horváth István, VIH, kerepesi út 73. — János, VH, dohány-u. 28. Innocent Ferencz, IV, zöldfa-u. 31. Ipoly Sándor, VI, nagy János-u. 38. Istvánffy Gyula, I, Városmajor-u. 28. Jászai József, I, alkotás-u. 6/a. Jendrassik Jenő,VI, városligeti fasor 26. Jeney Jenő, VH, Barcsay-u. 3. Kacziány Ödön, VHL népszinház-u. 23. Karczaghy József, VHI, kisstáczió-u. 5. Kardos Gyula, VI, Kmetty-u. 27. Karlovszky Bertái., VH,Damjanich-u.32. Kárpáthy Eezső, VH. aréna út 2. Karvaly József, VH, Elemér-u. 33. Katona Nándor, VH, akáczfa-u. 24. Keiss Károly YIH, köztemető-út 3. Keleti Gusztáv, VI, Andrássy-út 71. Kéméndy Jenő, VI, m. kir. operaház. Keményíti Jenő, VH, Szabó József-u. 2. Kemenszky Árpád, VH, Vörösmarty­utcza 10/6. Kemstock Károly, VI, Vörösmarty-u. 2. Kézdi-Kovács László, IH, óbudai rak­part 4 /b. Kimnach László, VH, nefelejts-u. 4. Klaber Gyula, VH, aréna-út 2. Knopp Imre, VI, Ándrássy-út 96. Kőnek Ida, VI, Kmetty-u. 25. Koroknyainé Kotsi-Horváth Jolán, Szondy-u. 63. Koszkol Jenő, VH. Garay-u. 50. Krenner Viktor, H, bimbó-u. 20. Kriesch Aladár, VI, Szondy-u. 72. Krikler József, VIH. kisstáczió-u. 5. Kunfi Lajos, VI, városligeti fasor 26 Kutner Géza, VI, Izabella-u. 74. Lakos Alfréd, V, sas-u. 20. László Fülöp E., VH, pálma-u. 10. i Linek Lajos, YH, csömöri út 15. Lohr Ferencz, VH, akáczfa-u. 7. Lukácsy Lajos, VI, Bajza-u. 23. Madarász Viktor, VI, városligeti fasor 45. Mannheimer Gusztáv, VH, Jókai-u. 6. Márk Lajos, H, lánczhid-u. 2. Markó Ernő, I, Lógody-u. 43. Markovits Iván, H, lánczhid-u. 12. Mársovszky Kálmán,VH, aréna-út 34la. Mayler Ede, VI, felső erdősor 36. Me'dnyánszky László, báró, VI, Vasváry Pál-u. 9. Mihalik Dániel, VHI, szüz-u. 3. Molnár Géza, VI, Hungária-körút 53. Moretti L. Eezső, VH, csömöri út 56. Nagy Lázár, VIH, József-u. 53. — Zsigmond, VI, Kmetty-u. 22. Nánay Aurél, VIH, vas-u. 11. Németh Lajos, VIH, Eökk Szilárd-u. 3. Neogrády Antal, VI, Andrássy-út 71. Neumann Jenő, IV, ujvilág-u. 17. Nyitray József, VH, kerepesi út 56. OÍgyay Ferencz, H, fő-u. 21. Pállya Celestin, VI, aradi u. 62. Pap Henrik.VIH. Iparművészeti iskola, Kinizsi-u. 33. — Sándor, VI, Bajza-u. 23. Paul László V, váczi út 108. B. Pauly Erik. VH, Damjanich-u. 19. Paur Géza, IV, borz-u. 1. Peske Géza, VH, Damjanich-u. 51. Polgáry Géza, VIH, Stáhly-u. 1. Poll Hugó, VH, Szabó József-u. 12. Eoskovicsígnácz,VHI,EökkSzilárd-u.39 Eadóné Hirsch Nelly, VI,Andrássy-út 70. Schiff Kálmán, VIH, Baross-u. 129. Schildorfer József, IH, Vérhalom-dülő 6339. Schutt Elemér, VH, Erzsébet-körút 1. SedlinszkyFerencz,br.VH,Cserhát-u.l7. Siliga Ferencz, VHI, Szigony-u. 37. Spányi Béla, I, városmajor-u. 37. Spányik Cornél, VI, n. János-u. 27. Stark Teréz, VI. rózsa-u. 59. Stetka Gyula, VI, Bulyovszky-u. 16. Stróbl Zsófia, VI, Bajza-u. 26. Szamossy László, VHI, József-körút 64. Széchy Gyula, VH, István-út 40. Székeiy Árpád, VI, Izabella-u. 69. — Bertalan, VI. Andrássy-út 71. Szenes Fülöp, VI, felső erdősor 12. Szinyei Merse Pál, IV, Kossuth L.-u. 11. Szlányi,Lajos, VHI, szűz-u. 3. Tanka Ágostonné, I, Verhőczy-u. 7. Telepy Károly, VI, Ándrássy-út 69. Telkesy Valéria, I, dísz-tér 16. Thein Miksa, V, bálvány-u. 17. Tolnay Ákos, VI, Vörösmarty-u. 34/a. Tornai Gyula, VII. aréna-út 9. Tölgyessy Arthur, VI, Teréz-körút 50. Trepper Mór, VI, Teréz-körút 2. Tull Ödön, VI, nagy János-u. 2. Tury Gyula, VIH, kőfaragó-u. 5. Udvary Géza, VH, csömöri út 83. Ujházy Ferencz, VHI, vas-u. 1. Ujváry Ignácz, H. fő-u. 21. Vajda Zsigmond, VI, Munkácsy-u. 12. Vaskovics Erzsi, I, Városmajor-u. 64. Vastagh Géza, IV, váczi u. 84. , — György, IV, váczi u. 84. j Vaszary János, I, uri u. 64. ! Weixelgartner Vincze, H, Iloua-u. 10. | Welber Samu, IV, magyar-u. 27 [ Wernich Alajos. VH, Damjanich-u. 7. | Wetzel György, VIH, Sándor-u. 30tb. | Wittich Károly, VIH, Esterházy-u. 21. í Wolf Károly. H, tölgyfa-u. 4. j Zemplényi Tivadar, I, fehérvári út 38. | Zilzer Antal, VI, Teréz-körút 37. Magyarvegykészitményü papírgyár

Next

/
Oldalképek
Tartalom