Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1902-1903 (14. évfolyam)

7. rész - H) Szobrászok - I) Állatorvosok - K) Szülésznők

Szobrászok. 552 Szülésznők. H) Szobrászok. (Ipari szobrászok 1. Vili., rész.) Beck 0. Fülöp. VHI. gólya-u. 37. Bezerédi Gyula, X. család-u. 85—37. Csipkés Zoltán, VI. rózsa-u. 42. Damkó József, VI, Bajza-u. 23. Donátb Gyula, VI. Lendvay-u. 2/a. Fadrusz János. I. Lisznyay-u. 7. Fübrer Bichard. B, Albrecht-út 4. Gerenday Béla. IV. váczi u. 61. Haraszti (Hirsch) József, VB, Szabó József-u. 23. Holló Barnabás. I, Lógody-u. 45. Horvai János, VB. Szabó József-u. 23. Kallós Ede, VI, felsőerdősor 36. Kis József. VI. Bajza-u. 23. Kiss György, VB. nefelejts-u. 4-0. Konyarek János, VI, Bajza-u. 23. Lantay Lajos. H, szegényház-u. 17. Ligeti Miklós. B, lánczhid-u. 6. Lóránfi Antal. IV, magyar-u. 27. Lovas Lajos, VI. Kmetty-u. 27. Lukácsy Lajos, VI. Bajza-u. 23. Margó Ede, V, mér'eg-u. 3. Mátrai Lajos. IX. üllői úti iparmuzeum. — L. Gy., X. Szabóky-u. 53. Nagy Kálmán, VI, rózsa-u. 42. Badnav Béla, H. lánczhid-u. 2. Bóna József. VB. Szabó József-u. 12. Senyei Károly, VB. városligeti fasor 39. Stróbl Alajos. VI, Bajza-u. 34. Szász Gyula. H, iskola-u. 44. Szécsi Antal VI. Lendvay-u. 2/6. Teles Ede, VT, Munkácsy-u. 14. Tóth István. H, fő u. 8. Vasadi Ferencz, IX. Lónyay-u. 4. Vastagh György, ifj., TV, váczi utcza 84. Vedres, (Weinberger),Márk.VH, király­utcza 77. Zala György, VB, István-út 59. I) Állatorvosok. Bajusz Árpád, VIH, Hunyadi-u. 5. Bartók Ferencz, H, Zsigmond-u. 50. Berger Gyula, VI, ó-u. 47. Betegh Lajos, E. Zsigmond-u. 10. Blum Márton, VE, huszár-u. 6. Bogner Gyula, IX, soroksári út 106. Braun Sándor, VE, Klauzál-u. 9. Breuer Albert. IX, soroksári u. 84. Bugerszky Jakab. VI. kis János-u. 2/6. Darvas László, IX, Lónyay-u. 26. Dávid S. Salamon, V, Csáky-u. 11. Dózsa Henrik, VI, Dévai-u. 6. Dragonits Simon, VILI, szigony-u. 27. • Dratsay Gyula, VH, Dembinszki-u. 4. Dreher István, VTH, Baross-u. 24. Dvorzsák Antal, X, k. kerepesi út 17. Farkas Kálmán.VE, Bottenbiller-u. 15. Fein Dávid, VE, Hernád-u. 24. Feleki Lajos, X, füzér-u. 12. Feli ér Antal, X. család-u. 25. Fettick Ottó, VE, Bottenbiller-u. 23. Fischer Antal, IX, üllői út 95. Fokányi László, IX, üllői út 53/6. Förstner Dezső, V, kádár-u. 6. Gál Bezső, VE, Kazinczy-u. 37. Göbel Czölesztin. VI, Eötvös-u. 34. Gráfy Frigyes, El, Lajos-u. 47. Groszmann Ármin, VE, óvoda-u. 34. Gudera Venczel, VE, Dembinszki-u. 8. Gulyás Károly, IX, soroksári u. 31. Haszmann József, IE, kisczelli út 46. Hausbrunner Lipót, I, retek-u. 48. Házas Nándor, VI, sziv-u. 12. Hegedűs Sándor, X, Óhegy-u. 8092. Holéczy József, VLB, Kemény Zsigm. utcza 12. Hollós Jqzsef, IE, Lajos-u. 110. Hühner Ármin, IX, remete-u. 23. Jabkovszky Mihály, I, Krisztina-krt 109 Jaskó Géza. VEI, Bethlen-u. 11. Jobban József, X, Héderváry-u. 28. Jung Péter, X. füzér-u. 18. Junger Sándor, X, Ihász-u. 9. Kazinczy János, E, fő-u. 89. Kardeván Ernő, VI, gyár-u. 18. Király Jenő. IX, soroksári u. 106/a. Klein Mór, IX, üllői út 21. Krampecher Szilárd,VI, Szondy-u. 100. Kusztos János, IX, Banolder-u. 13. Lenkey Zsigmond, VTE, Thököly-u. 6. Leschinszky Lajos, VTH, Mária-u. 15. Liska Samu. VÉ, óvoda-u. 26 Löbl Jakab, VIE, közt emető-út 12/a. Marczinka János. VTH, fecske-u. 34. Márek József. VE, Dembinszki-u. 7. Márk Dezső, X, füzér-u. 12. — Miksa, X, füzér-u. 7. Markovits Lajos. VT, sziv-u. 2. Mayer Ferencz, VI, nagy János-u. I/o. Mayer Vilmos, X, fiizér-u. 28. Mechtler Lipót. VI. P odmaniczky-u. 16. Milanovits Antal, VIE. népszinház-u. 27. Morvay Gyula, X, füzér-u. 28. Mraelini Jakopovits József, I, naphegy­utcza 33. Nagy József. IX, Ferencz-körút 39. Ney Samu, VTH, óriás-u. 7. Nyiri Sándor, VIE. n. fuvaros-u. 27. Oláh Miklós, I, szarvas-tér 1. Osinger Nánd.,VTE, Karpfenstein-u. 26. Ohler Benő, X, kápolna-u. 25. Paulikovits Bezső, TE, sztendrei út 56. Petróczky Lajos. VHI, Beviczky-tér 5. Bátónyi István, V, kádár-u. 5. Bátz István, Áll. orv. faiskola. Beitz János, X, jászberényi út 1. Bévész György, X. füzér-u. 12. BichtmaiinGyőző, VE.Bottenbiller-u. 13 Bulf János, V, váczi körút 16. Say Aladár, X. kápolna-u. 4. Schütz Béla, IV, haj ó-u. 16. Schwartzkopf Ferencz, VE, hársfa-u. 18. Sipos Izidor, VI, Bajza-u. 21. Sperling József, VE, István-tér 14. Spiró Mór, VI, nagymező-u. 40. Strasser Sámuel.VÍE. práter-u. 63. Svenszky Árm.. X, család-u. 7. Szalay Samu. VI, P od maniczky-u. 43. Szerdahelyi Henrik,VE, nefelejts-u. 17. Tátray János. VI, Csengery-u. 76. Topolánszky Frigyes, X, hölgy-u. 22. Tóth László, VE; szövetség-u. 39. Uhlyarik Titusz. IX, Ferencz-krt 2—4. Varga Sándor, IX, Lónyay-u. 52. Veinberger Gedeon, VÉ, József-u. 20. Victor Ede, IX. Lónyay-u. 52. Wallentini Ottó. X, füzér-u. 19. Weinberger Gedeon. VTE, József-u. 20. Wellmann Oszkár.VE,Damjanich-u. 33. Wilheim Ignácz. VE. Klauzál-u. 6. Wuest de Welberg Jenő, VIE. Pál-u 3. Zimmermann Mih., VE, Bezerédi-u. 10. K) Szülésznők. Aigner Ferenczné, IE, vörösvári út 17. Andrássy Ilona, VE, huszár-u. 6. Aulialzer Leontina.VIE, Mátyás-tér 5/a. Aranyosy Mária. VIE, ujvásár-tér 3. Árvay Imréné, VIE, nap-u. 8. Arzt Borbála, VI, Eötvös-u. 31. — Mihályné, VI, Szabolcs-u. 7. • Aszbely Ilona, VE. murányi u. 16. Aulich Györgyné, VE, csömöri út 16. Auspitz Babeta, E, csalogány-u. 25. Auszt J.. VE, bosnyák-u. 19. Baán Margit, VEI, Baross-u. 33. Babuna Józsefné.VIE, kerepesi út 23. Bádog Józsefné, özv., V, Béla-u. 5. Bajthay Györgyné, I, lepke-u. 5. Bakulár Józsefné. V, Koháry-u. 19/6. Balázs Imréné, VII, Almássy-u. 6. — Mártonné, VE, Dembinszki-u. 9. Bálint Bóza, X. halom-u. 13. Balla Mária, VE, Bethlen-u. 11. Balogh Bálintné, IX, telep-u. 3. — Istvánné, IX, Szvetenay-u. 7/6. — Lászlóné, VIII, koszoru-u. 7. — Sándorné, VH, telep-u. 3. Bányai Józsefné, VEI, Baross-u. 27. Bányik Istvánné, VI, figyelő-u. 8. Baráth Krisztina, VTH, József-körút 13. Bárdos Lajosné, VI, dalnok-u. 21. Barkó Endréné, VE, kerepesi út 30. Barna Lajosné, VI, felsőerdősor 40. Baros Istvánné, I, fehérvári út 49. Barton Berta, VIE, óriás-u. 1. Bartsch Teréz, VE. dohány-u. 90, Becher Katalin, "VIE. Lujza-u. 1. Behinya Józsefné,VIE, kisfuvaros-u. 6. Békehegyi Ida, V, szabadság-tér 5. Békesy Ilona, VE, nyár-u. 5. Bella Ánt.-né, VIE, József-körút 21. Bende Béláné, VIH, óriás-u. 16. — Jánosné, özv.,VIE, kálvária-tér 16. Benedek Julia, VI, Bévay-u. 10. Benkő Mária, VI, váczi körút 55. Beráth Lajosné, VI, Bulyovszky-u. 30. Bergmann Károlyné. VIE, óriás-u. 17. Bernhard Johanna, VI, uj-u. 41. Bertalan Julia, VE, István-út 12. Bieber Vinozéné,VE, Bákospatak-u. 47. Biel Kati, VE, Csengery-u. 8. Bienenfeld Sándorné,VE, nefelejts-u. 6. Bilits Mária, VI, csángó-u. 3/6. Biró Józsefné, VEE, Kisfaludy-u. 16. Bischitz Károlyné, özv.. IV, vámház­körút 16. Blau Samuné, VE, Erzsébet-körút 6. Blazevich Katalin. VE, rózsa-u. 34. Bloch Betti, VE. király-u. 7. Bock Jakabné, VI, kartács-u. 2. Bodis Jakabné. I, országház-u. 35. Bondy Lujza, VI. Hunvadi-tér 11. Bori Lászlóné. VE, nefelejts-u. 27—29. Boxer Jánosné. VI. szent László-u. 2. Boros Mihályné. IX, ansyal-u. 26. Böhm Márta, E, Margit-körút 33. Brandeisz Józsefné, IX, soroksári u. 42. Braun Eleonóra. I, Pauler-u. 1. Breiner Mórné, VE, dob-u. 6. Bromberger Amália. VE, Jósika-u. 9. Bruner Ferenczné, VI, csángó-n. 9. Bubelényi Gergelyné, IX, liliom-u. 28. Buzál Ignáczné, E. fő-u. 67. BüchnerAdámné. VET Karpfenstein-u .4. Bürgermeister Ign.-é. VE, Peterdy-u. 31. Carius Frigyesné, IE, szt-endrei u. 14. Csánki Dávidné, V, Dráva-u. 6. Csánvi Jánosné. IX. Márton-u. 1. Cseh'Péterné, VE, Cserhát-u. 16. Csere Józsefné, VIE. Baross-u. 27, Csernik Sándorné, VE, István-út 32. Csicsmann Istvánné. VIE, tömő-u. 16. Csolsch Gusztávné, VTE, Illés-u. 4. Csontos Jánosné. X, kőbányai út. Ganz­telep. Csorba Gergelyné,VEE. Conti-u. 7. Czapkó Barnabásné,VE,k. kerepesiút30 Czeh Ágnes,VE , ró zsa-u. 39. Czeizler Zsófia, VEI, ujvásár-tér 20. MÉSZÁROSOK és HENTESEK LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest,

Next

/
Oldalképek
Tartalom