Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Keré—Kergl. Lakás-jegyzék. 1100 Lakás-jegyzék. Kergl—Kern. Kerényi Zoltán, dr.,gyak.orvos, II,Krisztina-körút 1. Kerepesi István, postaaltiszt, IX, Ferencz-körút 46. Kerese Gábor, tvszki biró, YE, szövetség-u. 45. Keress Árpád, fényező s., Y1E, Festetics-u. 2. — Sándorné, máv. kezelőnő, I, Krisztina-körút 30. Keresztély Sándor, zong.-készitő, AT, váczi kőrútul. Keresztény István, füszerker.. E, lánczhid-u. 6. — János, házfelügyelő, IX, Ferenez-u. 28. — Jánosné, magánzó, E, lánczhid-u. 23. — Sándor, pénzbeszedő, IX, üllői út 91. Keresztényi Dániel, mozdonyvezető, IX, gváli út 10. Keresztes A. Béla, vas. hiv., YE, István-út 32lb. — Antalné, özv., keresk., IV, városház-tér 2. — Bálint, rézműves s., X, Orczy-út 45. — Béla, min. hiv., E, Batthyány-u. 22. — Dénes, kovács m , IX, Márton-u. 32. — Domonkos, hiv., YIE, német-u. 32. — Ferenez, ügynök, YE, dohány-u. 24. — Gyula, bankhiv , VI, Vörösmarty-u. 64. — Gyula, szatócs, IX, tűzoltó-u. 25. — Imre, vili. vas, kalauz, VEI. örömvölgy-u. 20. — István, dr., orvos, V, váczi út 100/6. — István, min. főmérnök, YI, Teréz-körút 33. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — Istvánné, özv., varrónő, I, Virág Benedek-u. 5. — János, ny. máv. főkalauz.VIE, k. kerepesi út 15/IV. — János, kertész, I, szarvas-út 6518—23. — János, napidijas szolga, I, Pauler-u. 14. — János, házmester, V, váczi körút 52. — József, főv. kezelő tiszt, IX, páva-u. 37. — József, ügyvéd s., IY, zöldfa-u. 40. — József, kazánfűtő, VEI, práter-u. 66. — József, kőműves s., VIE, tömő-u. 23/b. — Kálmán, máv. tisztv., V, váczi körút 82/a. — Kár., cs. és kir. táborn.-hadbiró, E, lánczhid-u. 2. — Károly, magánzó, I, Mészáros-u. 11. — Lajos, magánzó, VE, csömöri út 48. — Lukács, máv. vasgvalus, V, váczi körút 82/a. — Márton, szabó s.. VEI, Mária-u. 3. — Nándor, főv. tűzoltó, IE, kisczelli u. 38. — Sándor, lakatos s., VI, Csengery-u. 82. — Zsigmond, hirlapiró, IX, remete-u. 9. — Zsigmondné, özv., nyugd., IX, üllői út 23. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Amália, magánzó, VE, Elemér-u. 4. — György, mozdonyv., VE, Hungária-köriít 235. — György, (Keresztesy), ács s., IX, soroksári u. 33. — Gyula, rendőrségi irnok, V, sólyom-u. 18. — Gyula, (Keresztesy), üzletv., IX, Imre-u. 9. — István, házmester, V, sólyom-u. 18. — János, (Keresztesy), géplak. s., VIE. kálvária-tér 3. — Jánosné, (Keresztesi), ápolónő, YIE, kim-u. 4. — József, dr., gyak. ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Kár oly, (Keresztesi), kárpitos, VE, király-u. 101. — Lajos, bizt. hivatalnok, VIB, nap-u. 18. — László, (Keresztesi),postaszolga,VE,István-tér 10. — Mihály, (Keresztesi),gépgy.hiv.,YIE,Baross-u.l22. — Samu, (Keresztesi), tanár, VE, Dembinski-u. 30. — Sándor,(Keresztesi),postatiszt,VEI,Rökk Sz.-u.12. — Vilmos, tvszéki tisztviselő, V, sólyom-u. 22. — Zsuzsánna, varrónő, IX, viola-u. 42. Keresztszeghy Lajos, curiai biró, VIE, vas-u. 8. Keresztúri, (Keresztury). — Imre, czipész m., VE, szövetség-u. 30/a. — János, kocsivezető, I, Városmajor-u. 74. — József, (Keresztury), tvszékiirnok,V,Koháry-u. 19/6. — Lajos, házmester, VE. munkás-u. 13. — Mihály, házmester, VE, csömöri út 30. — Pál, czipész m., VEI, üllői út 54. — Sándor, (Keresztury), postahiv., VE, Bethlen-u. 6. — Sándor, vili. kocsivezető, I, Krisztina-körút 109. — Sándorné, özv., fodrásznő, VI, Csengery-u. 57. Kereszty Kornél, banktisztv., VI, váczi körút 53. — Sándor, min. oszt. tan., I, alagút-u. 2. Kérészy Sándor, ügyvédjelölt, IV, borz-u. 9. Kerger József, korcsmár os, IX, soroksári u. 94. Kergl Ferenez, pinczér, VEI, alföldi u. 5. Kergl Gottlieb, pinczér, VIE, Déry-u. 6. — János, pinczér, VIE. alföldi u. 5. Kéri 1. Kéry. Kerka József, számtiszt, VE, Barcsay-u. 6. Keikai András, vili. kocsiv., VI, Bulyovszky-u. 37. Kerkápoly Károlyné, nyugdija-, IX, csillag-u. 8. Kerkay Sándor, kovács s., VIE, losonczi u. 14. Kerl Ferenez, műszerész s.. V, nádor-u. 32. — Gyula, betűszedő, V, nádor-u. 32. Kerman József, kádár s., X, halom-u. 26. — Józsefné, özv., házvezető, VI, Bajza-u. 40. Kermpotic Márkus, százados,V, Károly füg laktanya. Kermpotich Frigyes, alezredes, VI, Bulyovszky-u. 30. Kern Andrásné, özv., nyugd.,IV,koronaherczeg-u. 2. — Arthur, magánhivatalnok, VI, Lázár-u. 13. — Aurél, iró, VI, gyár-u. 14. — Berthold, keresk. s., VI, váczi körút 17. — Ede, pinczér, VIE, vas-u. 12. — Emil, rézműves m., E, kapuezinus-u. 16. — Emma, özv., magánzó, IX, üllői út 105. — Ernő, magánhiv., VIE, népszinház-u. 36. — Ferenez, férfiszabó s., IX, Lónyay-u. 26. — Ferenczné, özv., háztul., VEI, zerge-u. 21. — Frigyes, dr., orvos, VE, Erzsébet-körút 15. — Géza, dr., orvos, IV, kigyó-u. 2. — Gusztáv, k.-od. vasúti felügyelő, V, Dorottya-u. 4. — Györgyné, magánzó, IX, soroksári u. 39. — Gyuláné, nőiruha varrónő, VII, Garay-u. 34. — Gyuláné, nyugd., VE, Bottenbiller-u. 1. — Henrik, tőzsdeügynök, IV, Gizella-tér 2. — Ilona, magánzó, II, fő-u. 23. — Izidor, szőnyegkeresk. s., VE, dob-u. 3. — Jánosné, magánzó, VI, Petőfi-u. 4. — Jenő, máv. főmérnök, V, váczi körút 50. — József, maláta m., X, jászberényi út 7 11. — József, bérkocsis, I, költő-u. 9. — József, kövező s., VI, bajnok-u. 10. — Karolina, magánzó, V, Dorottya-u. 4. — Károlyt lovász m., X, jászberényi út 8385. — Katicza, szabónő, VI, bajnok-u. 10. — Lajos, magánhiv.,VI, váczi körút 17. — Lajos, kádár s., X, k. jászberényi út 3. — Mária, magánzó, VI, nagymező-u. 27. — Miklós, borbélyüzletvezető, VE, Bethlen-u. 4. — Miksa, füszerkereskedő, IX, üllői út 91/a. — Miksa, szatócs, IX, Szvetenay-u. 23. — Péter, mérnök, IX, Kinizsi-u. 27. — Rózsa, nevelőnő, VIE, fhg Sándor-u. 30 6. — S. Ferenez, sertésnagyker.,VI,városligeti fasor 36. — Sándor, pú. min.hivataln.,I,Krisztina-körút85-87. — Sándor, tőzsdefutár, VI, váczi körút 17. — Tivadarné, magánzó, V, nádor-u. 16. — Venczel, borbély, I, Krisztina-körút 117. — Zsigmond, magánhiv., V, váczi körút 17. Kernács Károly, adóbecsüs, VE, Valeró-u. 8. — Lajos, mázoló s., VE, Hernád-u. 21. — Lajosné, özv., magánzó,VEI József-u. 9. Kernaszt József, irodaszolga, VI, fóthi út 23. Kernberg Julia, papirkeresk., VI, próféta-u. 6. — Rozália, tőzsdetul., VEI, Baross-u. 32. Kerndl 1. Kkerndl. Kerneczky József, levélhordó, IX, tüzoltó-u. 33/a. Kerner Antal, asztalos m., ATE, futó-u. 40. — Antal, asztalos, VIE, József-körút 59 61. — Antal, molnár s„ IX, üllői út 95. — Béla, pinczér, VI, Szondy-u. 15. — Domonkos, ny. százados, E, csalogány-u. 28. — Géza, bádogos s., AT, Vörösmarty-u. 51 la. — György, áll. tisztv., X, család-u. 9. — Hugó, lakatos s., V, váczi út 96/c. — István, operah. karnagy, AT, f. erdősor 11. — István, czipészkontár, IE, mókus-u. 8. — Jánosné, özv., házm., IX, soroksári u. 61. — Józsefné, kifőző, ATI, tábornok-u. 29. — Jusztin, hivatalnok,A T, Csáky-u. 18. — Miklósné, özv., magánzó, I, táltos-u. 7/9. Kernicser Jakab, kőfaragó. I, Krisztina-körút 75.

Next

/
Oldalképek
Tartalom