Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1900-1901 (12. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kernm—Kert. Lakás-jegyzék. 1101 Lakás-jegyzék. Kert—Kerzin. Kernmüller Ferencz, házmester, VI, Hermina-út 45. — László, vaseszterg. s., IX, liliom-u. 52. — Mihály, házfelügyelő, VIH, futó-u. 37. __ Kernstock József, magánzó. VI, felső erdősor 1. — Károly, háztul., VII, Izabella-u. 44/a. — Károly, festőművész, VII, király-u. 105. — Károly, ifj., festőművész, VI, Vasváry Pál-u. 9. Kerntler András, fodrász, I, kereszt-u. 9. •— Ferencz, alaguti igazgató, II, szalag-u. 4. — Kálmán, dr.. pü. fogalmazó. VHI. Mária-u. 20. Kerny Géza, tisztviselő, VH, Kazinczy-u. 8. Kernya Antal, kifőző, VH, őrnagy-u. 10. Kerotta Alajos, gépész, Dl, Zsigmond-u. 52. Kerpel Vilmos, gyógyszerész,V, Lipót-körút 28. Kerpen J. Adolf, fűszeres, VH, csömöri út 123. — Jenő, géplakatos s., VHI, ujvásár-tér 10/a. Kerper Ferencz, korcsmáros, V, Lipót-körút 4. — József, korcsmáros, IV. zsibárus-u. 4. Kersáncz Ferencz, vendéglős, IX, soroksári út 2. — Henrik, magántisztv., "VTH, fhg Sándor-u. 5. Kerschitz Irma, virágkeresk., VILI, Szentkirályi-u. 3. Kerschmayer Kóza, magánzó, VLH, Szerdalr.-u. 18. Kersmán József, egyl. szolga, VHI, üllői út 8. Kersner Pál, irodaszolga, VI, Dávid-u. IIb. Kerstein János, nyerges s., VH, Kövér Lajos-u. 28. Kerstenmajer Sebők, borbély m., IX, Márton-u. 1. Kerstinger Ferencz, czipész in., VHI, gólya-u. 31. — György, id., füszerker., VIH, Baross-u. 113. — György, asztalos s., VIH, kender-u. 41. — Istvánné, özv., mag.,VH, dohány-u. 20. — Ödön, keresk. s., IX, Csepelrakpart 12. Kerstner József, vásárcsarn. őr.IX,Csepelrakpart 12. — Károly, bolti szolga, VHI, futó-u. 38. Kerszt Frigyes, főhadnagy, VI, szekerészkaszárnya. Kerszty István, áll. tisztv., I, Csaba-u. 2//. Kertáji Ferencz, kovács s., VIH. kőris-u. 14. Kertay Andrásné, özv., lakáskiadó, IV, ujvilág-u. 6. — György, irodavez., VH, rózsa-u. 25. — József, máv. hiv.-szolga, VH, csömöri út 48. — Lajos, máv. főkalauz, VIH, Festetich-u. 2. — Sándor, bőrkeresk., VHI, kerepesi út 29. Kertész Aba, dr., gyak. orvos, I, szarvas-tér 3. — Ábrahám, ügynök, VI, lovag-u. 6. — Adolf, szabó m., VHI, József-u. 49. — Ágoston, hivatalszolga, VHI, József-u. 18. — Aladár, színész, VH, Elemér-u. 30. — Alajosné, özv., mag.,VI, sziv-u. 47. — Amália, illatszerész, V, nádor-u. 15. — András, betűszedő, I, csend és Aladár-köz 2lb. — Antal, kőfaragó s., VI, váczi út 91. — Armin, máv. hivatalnok, VIH, kerepesi út 13. — Armin, magántanító, V, hold-u. 5. — Arnold, dr., ügyvéd, VI, Dessewffy-u. 35. — Árpád, betűszedő, V, Arany János-u. 9. — Bernát, pénztárnok, VIH, német-u. 32. — Bódog, hivatalnok. VH, Klauzál-u. 29. — Dávid, vászonker., VH, szövetség-u. 28lb. — Dezső, magánhiv., VII, Garay-u. 11. — Ferencz, postatiszt, VH, aréna-út 17. — Ferencz, nyugd. becsüs, VH, aréna-út 71b. — Ferencz, kórh. szolga, IX, szt. László-kórház. — Francziska, szatócs, VI, oldal-u. 4. — Gizella, varrónő, VH, Murányi-u. 50. — Gyula, kereskedő s. VIH, népszinház-u. 26. — Henrik, keresk. gyakornok, VI, Podmaniczky-u. 1. — Ignácz, magánhiv., VI, felső erdősor 16/18. — Ignácz, szabó s., VHI, Szentkirályi-u. 5. — Imre, magánhiv., VHI, fecske-u. 45. — Imre, máv. alkalm., VH, százház-u. 34. — István, máv. málházó, VI, Podmaniczky-u. 79. — István, asztalos s., VH, Dembinski-u. 11. — Jakab, szatócs, VH, nefelejts-u. 53. — Jakab, baromfiárus, VH. Erzsébet-körút 33. — János, játékkereskedő, VI, Szondy-u. 11. — János, nyomdász, I, táltos-u. 11. — János, kaptafakész., VIH, Stáhly-u. 1. — János, máv. almüvezető, VI, felső erdősor 50. Kertész János, máv. málházó. VI, alsó rákosi rét 12. — János, házmester, VH, Klauzál-u. 23. — Jánosné. özv., magánzó, II, fő-u. 23. — Jenő, diszműkereskedő,VH, kerepesi út 8. — József, dr., orvos, VIH, fhg Sándor-u. 9. — József, min. számtiszt. I, Felsőhegy-u. 2. — József, máv. hiv.,VE, István-út 13/a. — József, háztul., IX, Márton-u. 8lb. — József, csemegekeresk., VI, dalszinház-u. 10. — József, keresk. s., VI, Podmaniczky-u. 1. — József, irodasegéd, X, füzér-u. 9. — József, kovács s., VI, fóthi út 29. — József, borbély s., VI, felső erdősor 38. — Józsefné, özv., magánzó, VIH, József-körút 43. — Józsefné, özv., magánzó, VIH, Baross-u. 38. — Józsefné, özv., magánzó, IX, Márton-u. 8lb. — Kálmán, dr., muzeumi s., H, csalogány-u. 51. — Károly, hivatalnok, VTH, muzeum-körút 10. — Károly, zenész, "VIH, futó-u. 50. — Károly, kereskedő s., IX, üllői út 69. — Károly, muz umi felvigyázó, VH, aréna-út 50. — Károly Róbert, épitész, VI, Eötvös-u. 27. — L. Gyula, liiv., VIH, zerge-u. 8. — Lajos, asztalos s., VH, István-út 4. — Lázár, bádogos m., VTH, práter-u. 39. — Lipót, szatócs, VI, Bulyovszky-u. 37, — Loránd, könyvnyomdatul.,V, Erzsébet-tér 14. — Márk, korcsmáros, VH, dob-u. 53. — Márkus, ernyőkészitő, VI, Teréz-körút 25. — Miklós, f. adóhiv. főpénztárnok, II, Corvin-tér 4. — Mór, rajzoló, V, csáklya-u. 4. — Mór, czipész m., VH, Damjanich-u. 54. — Olga, levelező, VH, Rottenbiller-u. 51b. — Ödön, operaénekes, VI, Csengery-u. 71. — Pál, nőidivatkeresk., VH, Miksa-u. 11. •— Pál, rövidárukeresk., VH, kerepesi út 44. — Pál, házmester, VH, Csengery-u. 6. — Salamon, hiv., VH, Klauzál-u. 29. — Sándor, postatiszt, IV, zöldfa-u. 32. — Sándor, órás, VTH, József-körút 36. — Tódor, műiparáru keresk., VI, Dessewffy-u. 15. — Vilmos, magánhiv., VI, Andrássy-út 30. — Zsigmond, keresk. s., VH, Miksa-u. 9. Kerti János, rendőr, VIH, alföldi u. 5. Kertit Dániel, korcsmáros, VH, k. kerepesi ut 28. Kertner Lipót, házaló, VI, angyalföldi út 17. — Tamás, kazánkovács, X, bánya-u. 16. Kertscher, (Kercser, Kertser). -— Ferencz, asztalos m., IV, Ferencz J.-rakpart 26. — István, mérnök, I, Gellérthegy-u. 21. — Jakab, (Kertser), háztul., I, Naphegy-u. 21. — Károly, (Kercser), magánzó, IH, bécsi út 27. Kertvai József, czipész s., VHI, szigony-u. 27. Kervald Vendel, sütő, IV, zöldfa-u. 27. Kéry, (Kéri). — Ántal, vegyeskeresk., VIH, nagytemplom-u. 29. — Ferencz, üzleti szolga, IX, viola-u. 37/c. — Ferenczné, varrónő, VI, epreskert-u. 33. •— György, (Kéri), hiv. szolga, I, fehérvári lit 29. — Gyula, min. titkár, V, nádor-u. 20. — Gyula, iró, IX, Ferencz-körút 81. — Ignácz, hentes, X, Kada-u. 7939/5. — Imre, magánzó, X, Apaffy-u. 12. — István, dr., orvos, IV, zsibárus-u. 1. — Jánosné, házmester, VH, Murányi-u. 32. — Jenő, (Kéri), malomhiv.,VH, kertész-u. 39. — Kálmán, pü. számvizsgáló, IV, kecskeméti u. 2. •— Lajos, (Kéri), kovács, 1, árok-u. 37. — Márk, (Kéri), dr., tvszéki biró, V, Tátra-u. 3. — Mártha, magánzó, V, váczi út 96/a. — Pál, házfelügyelő, VIH, szigony-u. 37. — Péter, házmester, VI, Bulyovszky-u. 31. — Sándor, (Kéri), cselédszerző, VH, király-u. 73. — Sándor, (Kéri), bérkocsis s., IX, Márton-u. 33. Kerzeszky Márián, villamszerelő, V, Lipót-körút 26. Kerzinger Antal, kőmives s., VI, gömb-u. 34. — József, kőmives m., V, Lipót-körút 7la.

Next

/
Oldalképek
Tartalom