Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - B) Ministeriumok. — M. kir. állami számvevőszék. — M. kir. közigazgatási biróság.

Keresk. ministerium. 189 Keresk. ministerium. Bonn Károly. Bettellieim Manó, Szekula István. Sänger Győző, Valonics József, Joanovics Sándor, Ilg Gusztáv, Markovits Ödön, Lindenfeld Ede, számtisztek. Klein Izidor, Borda János, Sijj Ferencz, számgyakornokok. 2. Bányászati és gazdászati szakosztály. Osztályvezető: Seeler Sándor, számtanácsos. Beosztva: Szlávik Dániel, Goldgruber Péter, Petrit­schek Károly, Winkler József, Király Béla. Meiszlinger Alajos, számvizsgálók. Méhes Ernő, Mondok József, Ba­lajthy Kálmán, számellenőrök. Lász Béla, számgyakornok. 3. Dohánybeváltási szakosztály. Osztályvezető: Tolnai Imre, számtanácsos. Beosztva: Újhelyi Sándor, Kanyó Dániel. Gombos Géza, Jandl Antal, Kadic Ármin, számvizsgálók. Dezső Lajos, Saxinger József, Dusitska Ferencz, Pápay Károly, számellenőrök. Kerényi János, számtiszt. Górva László, számgyakornok. 4. Dohánygyártási szakosztály. Osztályvezető : Peez István, számtanácsos. Beosztva: Bauch József, CsopjákAttila, Surányilmre, Sopronyi Gedeon, számvizsgálók. Faluvégi Áron, Kiss Kelemen, Löw György, Kupecz Elemér, Kfsasszondy Sándor,, Berzsenyi Béla, számellenőrök. Augusztin Istv., Béthy Ákos. számtiszt. Osztermann Géza, számgyak. 5, Lottó-osztály. Osztályvezető: Jávolits János, számvizsgáló. Beosztva: Marschall Gyula, számvizsgáló. Tillmann István, számellenőr. 6. Budapesti állami hidak osztálya. Osztályvezető: Höberth Béla, számvizsgáló. V. Illetékügyi számvevőség. (II, fő-u. 34.) Főnök: Vecseghy József, p. ü. tan. Irodavezető: Münstermann Gyula, számellenőr. Beosztva: Henter Antal, számtiszt. 7. osztály. Osztályvezető : Szalmási József, számtanácsos. Beosztva: Molterer Antal, Jankovich Béla, Kerék­gyártó Árpád, számvizsgálók. Nyikos Lajos, dr., Yass Ferencz, Lukács László, Stephanovics Emil, számellen­őrök. Nicora János, számtiszt. Cziuta Mihály, Hartner Fülöp, Vanke Jenő, számgyakornokok. 2. osztály. Osztályvezető : Mihajlovits Arzén, számtanácsos. Beosztva: Wladár Márton, számvizsgáló. Bajics Péter, Czapf Károly, Pamlényi Sándor, Fodor Zoltán, Devits Antal, számellenőrök. Puza Károly, Dely Miklós, Buha József, számtisztek. 3. osztály. Osztályvezető : Szabó Ignácz, számtanácsos. Beosztva: Haller Albin, számvizsgáló. Mezriczky Elek, Gremsperger István, Antalffy Sándor, Somogyi Zsigmond, Gulya Sándor, Apáthy György, számellenörök. Mezey Sándor, Hábel Pál, Tóth György, számtisztek. Bogen Ede, Tolnai Ödön, számgyakornokok. 4. osztály. Osztályvezető: Bátyay Zsigmond, számtanácsos. Beosztva: Kapeller Kristóf, Gligorescu Ágoston, Deb­reczeny István, Losonczy Győző, számvizsgálók. Egyed Gyula, Kecskés József, számellenőr. Duday Sándor, Stri­novich Jenő, számtisztek. Páll Zoltán, Molitorisz Gyula, Szemery János, számgyakornokok. VI. Fogyasztási adó-szakszámvevőség. (II, fő-u. 34.) Főnök: Éheim Nándor, p. ü. tan. Irodavezető: nagykéri Tóth Dezső, számtiszt. 7. osztály. Osztályvezető: Páldi Károly, számvizsgáló. Beosztva: Jekely Károly, Kimberger Ödön. szám­ellenőrök. Filip Ferencz, Konop Károly, Strazimir Milán, Winter István, Nagy Géza, Staudtner Gyula, Kirchnopf Lajos, számtisztek. 2. osztály. Osztályvezető: Moldován László, számvizsgáló. Beosztva: Város Nándor, Bordán Gyula, Kratzer Bezső, Koszterszitz József, Kern Sándor, Szánthó Gyula, számellenőrök. Széli István, Miokovich Mátyás, Bárczy Barna, Höffler Bóbert, Molnár László, számtisztek. Dobay István, számgyakornok. 3. osztály. Osztályvezető: Mathes József, számvizsgáló. Beosztva: Lipovclifch Alajos, Bodnár József, Pünkösdi. György, számellenőrök. Ostián Antal. Dancs Árpád, Ko­nyovics Miklós, Mück Bihárd, Horn Imre, Cselkó József, Mayr Ottó, számtisztek. Preszly Gyula, számgyakornok. 4. osztály. Osztályvezető : Német Antal, számtanácsos. Beosztva: Bajza Ferencz, számvizsgáló. Martin József. Boda Zsigmond, Hobian János, Frusa József, Kubányi Andor, Szerbák Emil, számellenőrök. Papp Gyula, Szak­váry Oszkár S., számtisztek. 5. osztály. Osztályvezető: Szabó János, számtanácsos. Beosztva: Geréb Zsigmond. Baer József, Szentkirályi Antal, számvizsgálók. Darnay Flóris, Schmotzer György, Hetessy Lajos, Christian József, Boros Zoltán, szám­ellenőrök. Székely János, Kovács Gyula, Nagy Dániel, számtisztek. A. pénzügyi m. kir. nimi.sterium szakkörékez tartozó budapesti katóságok és intézmények. Adófelügyelőség (295. lapon). Adóhivatal (295. lapon.) Államépületi felügyelőség (312. lapon). Állami hidak felügyelősége (291. lapon). Állami nyomda (312. lapon). Állami pénztár (291. lapon). Bányakapitányság (291. lapon). Bélyegraktár (294. lapon). Dij- és illetékkiszabási hivatal (295. lapon). Dohányjövedéki hivatalok (292. lapon). Fémjelző és fémbeváltási hivatal (292. lapon). Fogyasztási adóhivatalok (294. lapon). Jogügyi igazgatóság (292. lapon). Kataszter (289. lapon). Lottójövedéki hivatalok (293. lapon). Pénzügyigazgatóságok (293. lapon). Pénzügyőrség (294. és 295. lapon). Sóhivatal (295. lapon). Térképtár (291. lapon). Vámhivatalok (296. lapon). VI. Kereskedelemügyi magy. királyi ministerium. (II, lánezhid-u. 1. és 3. — Telefon 767.) Minister: szamosujvár-némethi Dániel Ernő, báró. az I. o. rom. kor. r. és az I. o. or. A. r. és a bul. szt. Sándor r. n. ker. tul., v. b. t. t., orsz. gy. képviselő. Államtitkár: farádi Vörös László, a L. r. k. k. és a III., o. v. k. r. 1., orsz. gy. képv. Ministeri tanácsos: Csörgeő Gyula, a II. o. v. k. r. és a L. r. 1., a rom. kor. r. II. o. és a német v. s. r. II. oszt. TÖRÖK A. és TÁRSA a m. kii*, szab. osztálysorsjáték Iőelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom