Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) - Sz

Szabó—Szabó. Lak-jegyzék. 1064 Lak-jegyzék. Szabó—Szaibl. Szabó Lajos, kárbecslő, ATI, dohány-u. 88. — Laj., czipészm., IX, soroksári-u. 72. — Lajos, csizmadia. IX, soroksári u. 60. — Laj., máv. művezető, VIII, Baross-u. 107. — Laj., hiv., V, Báthori-u. 18. — Lajos, dr., ügyvéd, VIB, József-körút 47. — Lajos, főhadn., VIB, Hunyadi-u. 46. — Lajos, mag., VB, István-út 33/fo. — Lajos, kávés, I, tárnok-u. 22. — Lajos, hiv., B, medve-u. 10. — Lajos, főv. hiv., LV, sarkantyús-u. 11. — Laj., szifonfejgyáros, VII, István-tér 2. — Lajos, magánhiv., B, Albrecht-út Ha. — Laj., kőmivesm., B, n. Rókus-u. 24. -- Lajos, üzletv., LV, Kossuth Lajos-u. 3. — Laj., főv. tanító, II, Horváth-u. 22. — Laj., ifj., ipar s.-felügyelő, VB, István-út 2. — Laj., női szabó, V, Arpád-u. 10. — Lajos, szabó, LV. granátos-u. 4. — Lajos, szűcs. LV. Sebestyén-u. 8. — Lajosné, főv. tanitónő, H, Horváth-u. 22. — Lajosné, korcsmáros, ATH, József-körút 34. — László, főv. tanító, ATI, Damjanich-u. 34. — László, vendéglős, VI, Andrássy-út 25. — László, kárpitosm., VIH, zerge-u. 12. — László, p.ü. fogaim., IV, zöldfa-u. 17. — László, hirlapiró, A'B, Erzsébet-körút 21. — László, férfiszabó.ATH. József-körút 31/a. — László, mérnök, E, Batthyány-u. 31. — László, min. osztálytan., I, városmajor-u. 47. — László, törv. alj., AT, Kemnitzer-u. 7. — László, vendéglős, A 7, Szemere-u. 10. — László, p. és táv.-altiszt, VE, Dembinszky-u. 6. — László, táblai biró, E, iskola-u. 30. — Lászlóné, özv., házt., H, Toldy Ferencz-u. 20. — Lázár, tisztv., E, Toldy Fer.-u. 42. — Lipót, szatócs, Hl, Zsigmond-u. 114. — Lipótné, háztul., Hl, Zsigmond-u. 114. — Margit, művirágk., IX, Ferencz-u. 2. — M. Anna, telefonk., ATE, k. kerepesi út 15. — Marin Antal, lakatosm.. IE, szentendrei-u. 66. — Márton, máv. altiszt, IX, Ferencz-körút 10. — Márton, ifj., hiv., V, Kálmán-u. 24. — Mártonné, özv.. magánzó, V, sas-u. 4. — Mátyás, szűcsm., IX, Bákos-u. 11. — Mih.. mázoló. V. n. korona-u. 21. — Mihály, vendéglős, ATI, Sajó-u. 3. — Mih., magánzó, IE, matróz-u. 8. •— Mihály, dr. orvos, VI, n.-mezö-u. 23. — Mihályné, magánzó, AT, dalnok-u. 20. — Mih.-né, özv., magánzó, IE, sorfőző-u. 3. — Miklós, pt. ellenőr, ATE, zerge-u. 8. — Miki. (nárai), curiai elnök, IV, kigyó-utcza 8. — Miksa, czipészm., VI, váczi körút 1. — Miksa, czipészm., A TE, Bombach-u. 3. — Mózes, mag., VE, dohány-u. 83. — Nánd., min. segédm., TV, Feiencz Józs. rp. 10. — Ottó, főv. tanitó, ATI, sip-u. 19. — Ödön, bankhivat., A 7E, A 7örösmartv-u. 62. — Pál, áll. hiv., VE, Garay-u. 26. — Pál, kalauz, VEI, k.-kerepesi út 13. — Pál, ny. közs. jegyző, VE, Bethlen-u. 9. — Pálné, özv., mag., LV, zöldfa-u. 17. — Péter, fuvaros, X, gyömrői út 47. — Péter számtiszt, VH. Garay-u. 26. — Péter, postaaltiszt, H, kapuczinus-u. 4. — Péter, hentesm., V, Döbrentei-u. 5. •— Péter, dr., tanár, I, tábor-u. 12. — Péter, tkp. hiv., VTH, k.-kerepesi út 15. — Bomán, min. hiv., H, szemlőhegy 5452. — Bóza, mag., VI, rózsa-u. 87. — Rozália, magánzó, VH, Klauzál-u. 4. — Samu, p. és táv. főtiszt, VI, király-u. 12. — Sámuelné, özv., magánzó, IX, soroksári-u. 15. — Sándor, csizmadia. X. Hédervári-u. 32. — Sándor, czipészm., ATI, AVesselényi-u. 8. — Sándor, mészárosm., AT, Podmaniczky-u. 19. Szabó Sánd., pékm., III, föld-u. 2. — Sánd., mag., V, Markó-u. 7. — Sánd., szállodás, X, kápolna-u. 2. — Sándor, szabó. IV. hal-tér 5. — Sándor, hiv., V, Arany János-u. 9. — Sánd., háztul., IE, vörösvári-u. 140. — Sándor, vadkeresk., LV, molnár-u. 30. — Sánd., p. és távtiszt, VI, Révay-u. 8. — Sánd., női szabó, IV, reáltanoda-u. 8. — Sándor, min. számell.. V. hold-u. 8. — Sándor, dr., kórh. alorvos, ATE, gyöngytyúk-u. 2. — Sándor, dr., főv. tiszti orvos, IX, üllői-út 53/6. — Sánd., dr., min. s.-ti tkár, LV, egyetem-u. 1. — Sánd.-né, kávés, ATE, Rákóczy-tér 18. — Sánd.-né, mag., ATI, Vörösmarty-u. 10/6. — Sándorné, özv., magánzó, VI, váczi út 91. — Teréz, mag., I, uri-u. 40. — T. Ilona, telefonkez., ATE, k.-kerepesi út 15. — Tibor, szám-ellenőr, X, delej-u. 16. — Tiv., törv. joggy., ATI, sip-u. 19. — X. Ferencz, zenetanár, I, városmajor-u. 13. — Zsigm., gabonabiz., ATI, király-u. 31. — Zsigmond, mérnök, AT, Eötvös-u. 44. — Zsigm., magánhiv., AT, Csengeri-u. 82. Szabolcsi Izidor, dr., ügyv., E, Margit-körút 2. — Izidor, dr., ügy ved, VE, Károly-körút 11. — Lajos, hivat., VH, Erzsébet-körút 7. — Miksa, hirlapiró, V, Erzsébet-tér 3. — Samu, sajtker., E, Margit-körút 47. — Samu. keresk., E. Margit-körút 2. — Vilmosné, özv., mag., E, Zsigmond-u. 16. Szabolcsy Antal, máv. tisztv., VE, nefelejts-u. 4. Szabos József, kifőző, IX, Szvetenay-u. 5. Szabotnik Lajos, hivatalnok, V, csáklya-u. 43 Szabotsay Adolf, vall. m. igazg., I, Boham-u. 3. Szacsek József, ny. számtan., I, disz-tér 11. Szacsva Sándor, vasúti tiszt, VHI, József-körút 83. — Sándor, vámtiszt, LX, üllői út 65. Szacsvay Agostonné, özv., mag., A'H, Murányi-u. 59. — Béla, állatorv., ATI, nefelejts-u. 7. — Gézáné, özv., tanitónő, IX, tüzoltó-u. 7. — Imre, szinész, VEI, Rökk Szilárd-u. 19. — Imréné, színésznő, ATE, vas-u. 6. — Iván, posta és táv.-tiszt, ATI, Hernád-u. 32. — Jolán, óvónő, ATI, nyár-u. 19. Szada Alaj., szobafestőm., I, Virág Benedek-u. 5 Szadai Benő, háztul., X, óhegy-u. 7978/2. — László, majoros, X, óhegy-u. 7978/6. — Mih., ifj., háztul., IX, viola-u. 26. — Sándor, kútmester, A'E, Bosnyák-u. 205. Szadovszky Józs., dr., ügyvéd, IA', kalap-u. 17. Szadrazsill Antal, czipészm., IH, kórház-u. 11. Szády György, mag., I, Attüa-u. 16. Szafir Henrik, órás. AH. Lehel-u. 27. Szaffka Dénes, törv. biró, ATH, jázmin-u. 19. — Manó. tanár, H, Krisztina-körút 75. Szafka Elek, czipész, E, fő-u. 44. — József, mag., A'LH, József-u. 39. — József, főmolnár, V, Kárpát-u. 3. — Victor, máv. hiv., VH, Peterdi-u. 12. — ATncze, fa- és szénkeresk., VH, rózsa-u. 19. Szagány Géza, czipészm., ATE, Luthar-u. 2. — István, vendéglős, V, Lipót-körút 30. Száger Ferencz, kocsmáros, IX, mester-u. 47. — Ferencz, vend., IX, mester-u. 54. — Jakab, vend., LX, viola-u. 5. — János, mag., IX, mester-u. 54. — József, kocsmáros, IX, Márton-u. 14. — Mihályné, ozv., háztul., IX, viola-u. 5. Szagmeld Gézáné, özv., szatócs, I, kereszt-u. 10. — Jakab, majoros, I, kuruczles 6360. — János, magánzó, E, szegényház-u. 2. Szagmeiszter Dezső, czipészm., LV, hajó-u. 6. Szahota Fer., czipészm., IV, bástya-u. 7. — Mih.-né, magánzó, I, szt. János-u. 7. Szaibl Lajos, háztul., I, roham-u. 3. — Lipótné, házt., I, diósárok 6893. TÖRÖK A.ésTÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték Iőelárusítója,Y.váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom