Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) - Sz

Szaiff—Szalay. Szaiff Dénes, magánhiv., IX, liliom-u. 38. Szailer János, hajóskap., JH, Lajos-u. 145. Sza li István, majoros, YIH, kálvária-u. 15. Szailler Fer., mag., I, márvány-u 13. Szaitz László, dr., ügyvéd, X, család-u. 29. — Lá^ló, dr., ügyvéd, IV, Calvin-tér 3. Szaivert József, magánhiv., III, Zsigmond-u. 118. Szájbély Béla, földb., VB, csömöri út 77. -— Gyula, orsz. képv., VB, dohány-u. 76. — Kálm., máv. főfelügyelő, VIB, üllői-út 2 Szájbold Károlyné, özv. mgzónö, VI, Dessewffy-u. 9. Szajkó Mihály, czipészm., VIB, bérkocsis-u. 24. Szakács János, szig. orvos, B. Albrecht-út 9. Szakács Béla, bankhiv., YIB, Mária-u. 5. — Gusztáv, hadnagy, I, Fortuna-u 10. — János, czipész. V. hold-u. 13. — Katalin, baromfikeresk., VIB, futó-u. 14. — Boz.. zöldségker.. B. fő-u. 67. Szakácsy Kár., asztalos. YB. dohány-u. 81. — Mih., raktárnok, B, szalag-u. 18. Szakay Endre. mérn..VIB. József-körút 58. Szakái Géza, ruhatisztító, YI, Izabella-u. 77. — J. Ede, légszgy. hiv., VB, Alpár-u. 10. — Kornélia, mag., B, zárda-u. 11. — Lajos, gépész, VIB, örömvölgy-u. 20. — László, fűszerkeresk., VILI, Maria-u. 5. — László, fűszeres, I, svábhegy. — Lukács, kőmivesm., I, zugligeti út 10. — Pál, óraker., VHE, gólya-u. 50. — Pál, főv. irnok, IV, vámház-körút 14. Szakáll I. Géza, ker. segéd, VIH, népszinház-u. 30. SzakáUos Péterné, fr. tanítónő, VIH, Mária-u. 18. Szakálos Samu, mag., EV, bástya-u. 13. Szakály József, detektív, IX, tompa-u. 17lb. — Menyhért, bérkocsitul., VB, ovoda-u. 27. Szakár György, főv. adób., VHI, Blés-u. 8. Szakasits Fer., czipészm., VIH, futó-u. 23. Szakáts Gyula, honv. százados, VHI, kerepesi út 81. — Péter, mérnök, I, Attila-u. 3. Szakátsy József, czipészm., IV 7, Lipót-u. 11. Szakmáry Czeczilia, tanitónő, VH, akáczfa-u. 27. — Istvánné, özv., mag., VIB, vas-u. 18. — János, postaaltiszt, MH, óriás-u. 25. Szakolczay Árpád, dr., ügyvéd. M, n.-mező-u. 37. Szaksun Jánosné, özv., mag., IX, üllői út 5. Szakváry Nándor, szobrász, I, Fortuna-u. 9. — Jenny, hív., M, Izabella-u. -52. —- Oszkár Sándor, adótiszt, VI, Izabella-u. 52. Száky Dénesné, özv., mag., IV, kötő-u. 2. Szalacsy Farkasné, özv., földb., V, József-tér 5. — Zolt., .ítélőtáblai biró, M, ó-u. 48. Szalády Árpád, pótkávék., VI, Bulyovszky-u. 31. — F. Károly, rakt., V, Kárpát-u. 17., Szalágyi Aurél, dr., dgh. felügy., V, Árpád-u. 6. Szalai Adolf, magánhiv., VE, Álmássy-tér 8. — Ágost, vállaik., IV. reáltanoda-u. 16. — Béla, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 37. — Dávid, főv. tanár, VB, István-tér 7. — Ernő, közal., erdész, IX, Bakács-tér 4. — Gábor, czipész, VHI, népszinház-u. 27. — Gézáné, mag., V, Lipót-körút 30. — Istvánné, kávémérő, IX,Tompa-u. 32. — Ján., csizmadiam., VIH, József-körút 58. — László, könyvkötő, IX, soroksári-u. 11. — Miksa, könyvelő, VI, Podmaniczky-u. 63. — Soma, hív., V, Klotild-u. 16. — Tivadar, mérnök, V, vadász-u. 17. Szalom Alfréd, czimfestő, VB, dob-u. 24. Szalamon Gyula, vend., IX, soroksári-u. 76. Szalánczy Aladár, nyomdász, I, Nándor-u. 9. — Mária, tejcsarnoktul., MH, üllői út 70. — Mártonné, özv., mag., VH, nefelejts-u. 48. Szalárdy Mór, dr., orvos, VH, Erzsébet-körút 12. Szalatnay József, könyvkötő. IV. aranykéz-u. 4 Szalay Ágnes, szülésznő, IX, soroksári út 64. — Aladár, máv. hiv., IX, Bákos-u. 2. — András, gépész, IH, vörösvári-u. 40. Szalay—Szal. Szalay Anna, kezelőnő, VIB, József-körút 50. — Antal, borbélvm., VB, szövetség-u. 39. — Aranka, színésznő, VHI, alsó-erdősor 32. — Árpád, hív., H, Toldy Ferencz-u. 22. — B. Mihály, ker. segéd, M, Szondy-u. 74. — Béla, rőfösker., VI, Lehel-u. 1751. — Béla, dr., főv. tiszti orvos, H, Donáti-u. 44. — Béla, máv. hív., VIH, Pál-u. 5. — Bertalan, min. számelienőr, VH, szövetség-u. 2/c. — Dezső, mérnök, V, váczi-u. 14. — Dezső, min. számelienőr, H, kapás-u. 12. — Ferencz Károly, magánhiv., IX, üllői út 91. — Ferenczné, özv., tejárus, VIH, vig-u. 43. — Gábor, czipész. YB. Lujza-u. 27—29. — Géza, déli vas. titkár, I, Pauler-u. 2la. — Győző, máv. felügyelő, B. csalogány-u. 30. — Gusztáv, mag., VHI, Sándor-u. 21. * — György, raktára., VIH, Pál-u. 4. — Győző, háztul., H, csalogány-u. 30. — Gyula, keresk., V, akadémia-u. 14 — Ignácz, szabóm., IV, rózsa-u. 6. — Ign., ny. távírda titk., VIB, József-körút 14. — Imre, földb., M, Izabella-u. 11. — Imre, bérkocsitul., IX, viola-u. 43. — Imre, muzeum igazg., IV, muzeum-körút 31. — István, postafőtiszt, A'B, István-út 17. •— István, posta és táv.-tiszt, VB, nefelejts-u. 51. — Istv., fa és szénker., VB. Vörösmarty-u. 12/a. — Iván, máv. hivatalnok, B, Zsigmond-u. 12. — János, titkár, IX, Tompa-u. 13. — János, számellenőr, VIB, Szentkirályi-u. 14. — Ján., fa- és szénker., VH, István-út 31 la. — Ján., házt., H, Toldy Ferencz-u. 22. — János, bérkocsitul., YI. Erzsébet királyné-út 64. — János, korcsmáros, VH, Jósika-u. 14. — Ján., főv. tanitó, I, Attila-u. 17. — Ján., kávémérő, VI, f erdősoi 29. — Ján., háztulajdonos, H, Margit-u. 8. — Jenő, di\, orvos, VHE, József-körút 38. — József, lapkiadó, VH, Damjanich-u. 35. — József, asztalos, VE, Bottenbiller-u. 19. -— József, művezető, VIB, Baross-u. 83. — József, czipész, VB, király-u. 11. — Józs., vendégl., VB, Murányi-u. 42. — József, p. ü. fog., VIH, Blés-u. 3. — Julianna, magánzó, IV, zöldfa-u. 17. — Kálmán, főhadnagy, IX, Bákos-u. 2. — Kálmán, főv. hiv., VI, Eötvös-u. 23la. — Károly, ügynök, VI, n.-diófa-u. 18. — Károly, operaházi tag, M, Dessewffy-u. 38. — Kár., orsz. képv..VHE. Mária-u. 12. — Károly, főgym. tanár, VIH, Baross-u. 34. — Károlyné, magánzó, IX, Bákos-u. 2. — Klára, operai karének., VI, Dessewffy-u. 38. — Lajos, házt., X, szt.-mihályi út 9. — Lajos, mészáros, VB. csömöri út 22. — Lajosné, özv., mag., VB, akáczfa-u. 57. — László, gépész, B, Toldy Fer.-u. 22. -— László, papirkeresk. és könyvkötő, IX. soroksár utcza 11—13. — M'hály, dr., lapszerk., YB, Károly-körút 2. — Pál, hiv., VHE, Aggteleki-u. 7. — Pál, fuvaros, VH, zugló 5. — Pál, bankhiv., VI, f.-erdősor 5. — Pál, kovácsm., VE, telep-u. 72. — Péter, posta igazg.. V, Dorottya-u. 12. — Péter. min. elnokigazg.. I. lánczhid-u. 1—3. — Péter, főv. tisztv., VI, Teréz-körút 27. — Sándor, háztul., I, Kőbánya dülő 7696. — Sándor, czipészm., VH, kálvária-u. 10. — Sándor, dr., főv. tanácsj., H, fő-u. 83. — Sándorné, özv., mag., H, várfok-u. 9. — Sándorné, özv., gőzfavágó tul., H, k.-rókus-u. 11 — Terézia, varrónő, IX, Ferencz-körút 30. — Zsigm., mészáros, IB, Lajos-u. 110. Szalczer József,- fuvaros, VI, Szabolcs-u. 26. — Vilmos, házt., X, óhegy-u. 7984. Lak-jegyzék. 1065 Lak-jegyzék. TÖRÖK A.ésTÁRSA a m. kir. szab. osztálysorsjáték iőelárusítója,V. váczi-körut 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom