320 találat (0,242 másodperc)

Találatok

1. KÉPÍRÓK VILÁGA • ALBERTINI BÉLA Világháború végi szociofocók (151. oldal)
[...] sajátította el a valamivel fiata­labb Busztin Lívia a fényképész mes ter­séget [...] meglévő Gyermekek 1945 Zinner Erzsébet Busztin Lívia Fővárosi Szabó Etvin Könyvtár [...]
2. A budapesti távbeszélő névsor betűrendje • B (68. oldal)
[...] Kelenhegyi út 58 259 360 Busztin Anna dr szülész nő­gyógyász szakorvos [...] u 5 a 129 064 Busztin Ignácné özv II Keleti Károly u 9 351 090 Busztin János II Csalogány­ig 7 150 575 Busztin Livia fényképész XIII Katona József [...]
3. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (545. oldal)
[...] és hitelközvetitő iroda Frankel és Busztin társt Frankel Ernő értékpa­pirosok adás [...] és pénzkölcsönt közvetítő ügynök és Busztin Fülöp gyufa szappan keményítő fény­máz [...] czégtoldat alá a Frankel és Busztin czéget bármelyik társtag sajátkezüleg irja [...]
4. 2011-12-11 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 48. szám
[...] Magyar megbízott az ENSZ ben busztin GYÖRGY magyar diplomata lett az [...] és al­kotmányos kérdésekkel fog­lalkozik majd Busztin hat nyelven angolul franciá­ul arabul [...]
5. O (421. oldal)
[...] társulat képviseletére Drl­lak Mihály jogosult Busztin B czégb Busztin Be mát fűszer és vegy [...]
6. Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról • Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor • C (1_43. oldal)
[...] Kelenhegyi út 68 0259 380 Busztin Anna dr féri Liferant Riohardné [...] u 5 a 129 064 Busztin János n Csalogány n 7 150 575 Busztin Lívia fényképész V Ka­tona József [...]
7. N (359. oldal)
[...] Nagy Abony Kecském éti törvénytszéh Busztin Adolf vagy Adolf Busztin vegy kersk Czettel L czégb [...]
8. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1_40. oldal)
[...] n 49 b 202 769 Busztin Anna dr férj Liferant Kichardné [...] a 1 Ö 9 064 Busztin Gyuláné dr né n Baka u 3 0257 584 Busztin János n Csalogány u 7 [...]
11. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2011-12-11 / 48. szám
[...] Magyar megbízott az ENSZ ben BUSZTIN GYÖRGY magyar diplomata lett az [...] és al­kotmányos kérdésekkel fog­lalkozik majd Busztin hat nyelven angolul franciá­ul arabul [...]
13. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (590. oldal)
[...] lapjának kiadója és hitelközvetitő iroda Busztin Fülöp czégb Busztin Fülöp hitel­közvetitői üogvnöki iparüzlettulajdonos és [...]
14. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (566. oldal)
[...] lapjának kiadója és hitelközvetitő iroda Busztin Fülöp czégb Busztin Fülöp hitel­közvetítői üogynöki iparüzlettulajdonos és [...]
18. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1326. oldal)
[...] VH Damjanich u 25 e Busztin Adolf kereskedő H Vérmező út 4 Busztin Dezső hivatalnok VH kertész u [...]
20. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1356. oldal)
[...] felső erdősor 30 Bustin 1 Busztin Buszanzki Józsefné mag VIH nagyfuvaros [...] VH Damjanich u 25 e Busztin Fülöp kereskedő VI Teréz körút [...]

 

Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 1Békés Megyei Hírlap 1971-2010 6Budai Napló 1914-1938 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 71Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 2A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 2Budapesti Negyed 1993-2010 2Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 23Déli Hírlap 2Délmagyarország 1910-2010 3Dunántúli Napló 1944-2004 2Evangélikus Egyházi Értesítő 9Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus gyülekezettörténetek 1Életünk 1963-2014 1Észak-Magyarország 1948-2009 23Forrás 1969-2019 2Gazdasági címtárak 1842-1932 15Hegyen épített város 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 5A Hét 1956-1996 1Iskolai értesítők - Budapest 24Kiskunhalasi helyi lapok 1Klasszikus orvosi könyvek 5Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 6Levéltári korpusz 1Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 43A MOL segédletei 1-28 2MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Tematikus sorozatok 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 4Nyírvidék 1882–1942 1Petőfi Népe 1950-2011 6Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 7Ranglisten Heeres 1914-1918 6Rákos Vidéke 1901-1937 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 9Sorozaton kívüli 1Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 9Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 7Tolnamegyei Ujság 5Tudományszervezési Tájékoztató – Kutatás-Fejlesztés 1Új Ifjúság 1952-1989 1Vadász- és Versenylap 1857-1919 1