Somogyi Hírlap, 2011. december (22. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-01 / 281. szám

A süllőt védik a tilalmakkal Áprilisban nem lehet horgász­ni a nyílt vízen - ezt és emel­lett még számos más újdonsá­got tartalmaz az új, januártól érvényes balatoni horgász­rend. M. OLDAL Schmitt Pálék alulmaradtak A Köztársasági Elnöki Hivatal szerette volna az utolsó pillanat­ban „elorozni” Siófok eló'l Bu­dapest számára a jövő nyári Finnugor Világtalálkozó meg­rendezés! jogát. ►a. OLDAL Sínen a bliccelők elleni új taktika Szorul a hurok a bliccelők kö­rül, a MÁV újfajta taktikát vet be. A helyi tömegközlekedési vállalatnál is előrelépés történt az eddig kilátástalannak hitt küzdelemben. ^3. oldal ' v'~ ÜK * % fyfr Termálvíz fűtené az atádi kórházat A használati melegvíz nagyobb hányadát a termálvíz hasznosí­tásával biztosítaná Nagyatád. A fejlesztési tervek szakmai elő­készítését most kezdte meg a képviselő testület ►2. oldal * ü i' . ÜÜ Potencia a bugyellárisban történelem-könnyek Éltették a tehermentes jövőt a képviselők | Teher- és intézménymentesen bont zászlót a területfejlesztő megye a januári megyenapon Ellenvetés nélkül (az MSZP és a Jobbik tartózkodása mellett) fogadták történelmi, ám az ün­nepélyes kereteket és egyéb külsőségeket teljességgel mel­lőző (kancsó, pohár, csapvíz) ülésükön a jövő évi költségve­tési koncepcióról szóló és a me­gyerendszer átalakításáról tá­jékoztató előterjesztést a köz­gyűlés tagjai szerdán. Utolsó ülése volt ez az évnek, és a húszéves közelmúltnak egy­aránt. Folytatás huszárokkal a vármegyeházán, a címeres le­vél ünnepén. ►a. oldal Kutyaeledelen élő kisnyugdíjasok Nehezen emészthető e jelenség: állateledel konzervre fanyalod­nak somogyi kisnyugdíjasok. A megkérdezett idős asszony azt mondta: így legalább akkor is kerülhet némi hústartalmú étel az asztalára, ha már fogytán a nyugdíj. Nagyatádon Seres Ist­ván, az Amnesty International emberjogi szervezet helyi kép­viselője is szembesült a jelen­séggel. - Az egyik áruházban az állateleledes soron találkoz­tam össze a nénivel - mondta Seres. - Megkérdeztem, mióta van kutyája. Erre válaszolta szinte sírva, hogy magának vi­szi a konzervet. Elmondta: szé- gyelli, de nem tehet mást. A pénz kevés, nincs kihez segítsé­gért fordulnia. Ide jutottunk Pityukám - mondta nekem -, felépítettük ezt az országot, most pedig ezt kell ennünk, nem telik másra. >2. oldal Csurgó éjszaka is biztonságos Biztonságos település, ahol éj­szaka is végig lehet menni az utcán - mondta Csurgóról a bűncselekmények számát és fajtáját alapul véve Hegedűs Já­nos rendőrkapitány. ►16. oldal I |U| rp | r| rklTI Rendelje meg a Somogyi Hírlap | I ItIlUJlLlII I ■ exkluzív kiadványát! Suteményeskönyv I I A Somogyi Hirlap havi előfizetőinek: 1490 Ft I l Nem előfizetőknek: 4990 Ft -swí Él . ■»— .—f . .. .^f olvasom* ■ sjnflB S3 M v, 2011. eví EslBB A könyv árát a leadott megrendelések alapján a Somogyi Hírlap terjesztői hálózata gyűjti be. A könyv személyesen is átvehető, de kérésre házhoz visszük. Egy előfizető kedvezményes áron maximum 5 példányt vásárolhat. HIRDETÉS t 140 ^ EL°EIZETVE: 96 ^ ’ 'B ’ I WWW50NLINE.HU m i Somogyi Hírlap^ 2011. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK XXII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ^ KÖZÉLETI NAPILAP keiesseaSONUNLIwoimuk KERESZTELŐ: FŐ TÍR IHT AZ ÚJPESTET ÖTMILUÁRD0T FIZET A KORMÁNY ■ eiórni/l CATCDDAI VERTE W H,.gMW AVASUTASOKNAK ► WWW.SONURE.HU A wlUl Ulti I ill lKdUL ► 12. oldal A KIS RÁKÓCZI j lggggi : ii aw BiMj i____.imvtmwi t sm ami w _____a m m/m-ui ; i urjurj::.............. ; id őjárás tartalomü ■ Foltokban *0 * ................. ............. í egész nap meg- megyki körkúp I marad a köd, GA2DASÁO 6 i gyenge szél is közto______8 : várható, de csa- életmód^----------9 • padék nem. A lég- SPORT-------------í® • magasabb hőmér- SETA__________ : séklet 6 fok lesz. tv-műsor_______12 ► 13. OLDAL SZOLGÁLTATÁS 13 KRÓNIKA 16 ;...................................................................^ i HWKwawwraw ASONUNE.hu olvasóitól : Öntartattól,hogytartozásmiattnem tud világí­tani vagy fűteni? _ : Szerencsére nem ° férnem, : fenyeget ez megtör­: a veszély , Btént... ! FORRÁS: SONLINE.HU

Next

/
Oldalképek
Tartalom