7 találat (0,294 másodperc)

Találatok

1. 1720. évi jegyzőkönyvek regesztái (117. oldal)
[...] simontornyai Styrum Styrhan Megyfalusy Hegyfalusi István a Sinzendorf Sinczendorff Laki András [...] János járási szolgabíró Czompó Czompó István Nyitray Nytraj János Nagy István De­meter János Sopronyi Pál Sellyéi István megyei esküdtek jelentek meg 428 [...] lányának Broderics Brodericz Teréziának a kérése a vár­megye számára nem világos [...]
2. SZEKSZÁRD EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETE (188. oldal)
[...] november l jétől dr Treer István lett Ugyanakkor bízták meg a [...] volt intézetünknek a dr Treer István által vezetett belgyógyászati és dr [...] vette célba A kórházigazgató főorvos kérése meghall­gatásra talált Szekszárd város polgármesterénél Vendel Istvánnál aki felajánlotta ingyen a város [...]
3. 1720. évi jegyzőkönyvek regesztái (132. oldal)
[...] a Me­dinán lévő állomáshelyre Hegyfalusy István hasonló áron árpát fog biztosítani [...] az országos összeírásra a vármegye kérése ellenére praefectusát Egry Lászlót nem [...]
4. Szilágyi Mihály: A grábóci szerb ortodox kolostor története • 5 (16. oldal)
[...] maga és községe nevében előadott kérése hogy a kalugyeratyák visszatérhessenek a [...] 1785 ig terjedő évkönyvének Csamprág István és Babics Alexej tolmácsolása alapján [...]
5. 1718. évi jegyzőkönyvek regesztái (41. oldal)
[...] fen­séges néhai császár alatt Sennyei István győri püspök mint kancellár és [...] unokájának nemes Pap János fiának kérése ellen senki nem emelt kifogást [...]
6. Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésekről • 173 (174. oldal)
[...] 16 A sokkal szűkszavúbb Bíró István ezeket írja kéziratos visszaemlékezésében Az [...] Igen jellemző a gyu­laji jegyző kérése melyben az odatelepült 11 bácskai [...]
7. 1700 (33. oldal)
[...] a pénzt Az a vármegye kérése hogy a bizottság írjon Lebenaunak [...] Simontornya 252 A résztvevők Daróczy István alispán aki a főispánt is [...]