45 találat (0,268 másodperc)

Találatok

1. Első rész • VI. Fejezet (179. oldal)
[...] 80 Rakass Kálmán 96 Kakoveán István 32 Kakutsi Ádám 41 Kalapis [...] 7 Karagyena Mih 94 Karakás István 56 Karap Ferencz 4 Karaszek [...] Lajos 66 Kerepessy György 39 Kerese Gábor 62 Kerese Imre 105 109 Kerese Miklós 64 Keresztes András 72 [...]
2. Első rész • V. fejezet (147. oldal)
[...] Asztalos János Bubreg Antal Bodó István Bolgár Kálmán Blauhorn Lajos Danitz [...] Feszti Rajmár Förster Béla Farkas István Fekete Mihály Fábry Ottmár Fischer [...] József Koszits Szilárd Kengyel Mór Kerese Kálmán Kisfaludy István Karay Nándor Kovács Zsigm Khal [...] József V álas ztmányi póttagok Kerese Kálmán Pleiner Lajos Szuly János [...]
3. Kormányzattörténeti tanulmányok a XIX. sz.-i Baranyáról • NAGY IMRE GÁBOR: Mohács város közigazgatása az 1860-as évek első felében (393. oldal)
[...] 1868 III 27 főjegyző 500 Kerese Imre 1862 1 27 1862 XII 1 törvényszéki 600 Kerese Imre 1862 XII 1 1866 [...] 1 1862 X 14 Klombáuer István 1863 1868 díjnokok Kész Antal [...] Ferenc 1868 II 1 Zsivkovits István 1868 összesen 440 Nem lényegtelen [...]
4. Első rész • I. Fejezet (62. oldal)
[...] Ödön Forster József Aljegyzők Lipovniczky István Dinyés Dezső Joggyakornok Roncsik Sándor [...] Csilléry Géza lmok Bogdácsi Ede István Végrehajtó Radácsi Ede 5 Ócsai [...] jbirtíság Járásbiró Ludaics Miksa Albiró Kerese Gábor Aljegyző Gaál Sándor írnokok [...] Aljegyző Szlávy Sándor Joggyakornok Dimsits István írnokok Peleky István Stoics György Végrehajtó Szem Adolf [...]
5. BARANYAI HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK • Kardhordó Kálmán: A bólyi és sellyei uradalom 1848—1849-ben (110. oldal)
[...] 1847 évit közöljük 4 Szabó István A magyar parasztság története Bp [...] 1848 aug 3 i levele Kerese Györgyhöz 14 2 cs Hölczl [...] 1848 szept 13 i levele Kerese Györgyhöz 15 Ember Győző Magyar [...]
6. Első rész • I. Fejezet (64. oldal)
64 Albiró Kerese Miklós írnok Popovics Ferencz Végrehajtó [...] Sárkány György Strohhoffer József Matulay István Stratimirovits István Csemegi Imre Prikkel Gyula Váczy [...] POZSONYI KIR TÖRVÉNYSZÉK Elnök Bodroghy István 48 Pozsonyi kir ügyészség Kir [...]
7. (17. oldal)
[...] O hold 51 3939 Mihálovics István zécz 3 616 3940 Jurisics [...] 718 3942 A 3945 Csányi István 3 720 Sárics Ignácz tikász [...] 5 1 798 3956 Kadocsáy István 5 1337 3957 D Laczkovics [...] 5 l 197 3964 fc Kerese Kálmán 5 1 407 150 [...]
8. Első rész • IV. Fejezet (109. oldal)
[...] Kismarton Kaprinay Endre Kisvárda Sántha István Kolozsvár Dorgó Albert Schilling Rezső [...] Barnabás Módos Keresztes Gyula Mohács Kerese Imre Monor Dr Halász Orbán [...] Döme Nagy butty in Haller István Nagyenyed Folyovits Sándor Nagy Kanizsa [...] Albert Pozsony Imrédy Lipót Schauer István Püspökladány Védel Károly Rimaszombat Beliczky [...] Szilágysomlyó Szénássy Miklós Szolnok Okolicsányi István
9. (270. oldal)
[...] ielekk Siklós Rej népiskola Pában István tan Rej lelkész Sógor Endre [...] Borbély Bencze Lajos Vegyeskereskedő Somogyi István Vendéglős Somogyi István Sárok k k Németbóly Bezedek [...] Jenő tb fő­szolgabíró és Öllé István Járásorvos Balogh József dr Járási [...] Fonyó Vilmos dr Horváth Jenő Kerese György dr Müllherr Alajos dr [...]
10. Első rész • IV. Fejezet (105. oldal)
[...] Lestyán Adorján Somogyi Gyula Sántha István Pongrácz Kálmán Laucsik Máté Keviczky Lajos Buzinkay Béla Subert István Kochanovszky Pál Rehák Lukács Üres [...] Simon Bubreg Mihály Szilágyi Ferencz Kerese Imre Imrédy Lipót Schauer István Mayercsák Márton Ifj Bartal György [...]
11. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (347. oldal)
[...] ÖDÖN PÉCS nyonkai dr Szemző István föld birtokos 170 hold Malmok [...] Puchy Kornél közig gyak Somogyi István irodatiszt Buda Emma és Schuszter [...] rövidáru VÉNYI LAJOSNÉ Ügyvédek Dr Kerese Kálmán Dr Jéhn Lajos Dr [...] Barna Lajos Postahivatali tisztv Benkő István postamester György Béláné és Patonai [...]
12. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (458. oldal)
[...] műszerész Szi­geti out 31 Keleti István dr ügyvéd Felső­mai om u [...] Heim Pál u 1 Keller István sütőmester Majo rossy I u [...] orvos Felsőmalom u 3 Keleti István dr ügyvéd Felső­malom u 5 [...] tanító Mecsek alja Rácváros 49 Kerese Alfréd főkönyvelő Apáca utca 11 [...]
13. Tanulmányok a történeti segédtudományok köréből • NAGY IMRE GÁBOR Baranya vármegye főispánjai (1688-1950) (97. oldal)
[...] dec 11 1790 febr Végh István főispán helyettes 1805 aug 23 1807 jún 12 Végh István főispán 1807 jún 12 1834 [...] júl 7 1918 nov 22 Kerese György kormánybiztos 1918 nov 22 [...] 8 1936 febr 4 Horvát István főispán 1936 febr 12 1938 [...]
14. 2. TISZTVISELŐ-ÉRTELMISÉGI RÉTEG / Nagy Imre Gábor (51. oldal)
[...] ítélőtáblái bíró 5 Varga Nagy István kir ítélőtáblái bíró 6 Kiss István kir ítélőtáblái bíró 7 Jobst [...] László kir törvényszéki bíró 16 Kerese Miklós kir törvényszéki bíró 17 [...]
15. (3. oldal)
[...] Tel 2 24 Elnök Madarász István dr közjegyző Alelnök Bardio György dr Kaposvár Kir közjegyzők Madarász István dr Széchenyi tér 12 Angyal [...] Visy Imre dr Varga Nagy István Választmányi póttag Grün Sándor dr [...] Sándor dr Rásky Béla dr Kerese György dr Ügyvédi kar Telefon [...]
16. Első rész • VI. Fejezet (202. oldal)
[...] 158 Jánossy Károly 121 Jánosy István 157 Járdek Géza 121 Jász [...] 121 Jerzsák Ignácz 146 Jesze István 143 JeszenákAlfonz 131 132 Jeszenszky [...] 159 Jónás Emil 136 Józsa István 127 Józsa János 138 Juhász [...] 135 Kerekes Sándor 128 129 Kerese Kálmán 147 Keresztes Ign 158 [...]
17. Zalavármegye általános jellemzése (408. oldal)
[...] int Rt Szekeres Vince G Kerese Nán­dor R Zsálek Antal Bö [...] R Sohár Ferenc B Kulcsár István R Vörös Vendel Bö Gálos [...] Rt Jankó Ferenc Sz Vörös István Sz Dómján Far­kas Sz V [...] Császár Gyula Sz Pt Ernecz István Sz Dénes Pál Sz Császár [...]
18. (120. oldal)
[...] Malom u 7 2 Kecskeméti István cipész Alajos u 1 3 [...] cipész Zsolnay V u 20 István ifj lakatos Baráturkörnyók 19 Károly [...] u 16 Tel 5 96 István fogházőr Mecsek u 19 István iroda ig Anna u 33 [...] Kálmán kárpitos Mihály u 30 Kerese Alfréd banktisztv Makár u 26 [...]
19. MUTATÓK (562. oldal)
[...] orosz ügyvéd pol­gári politikus 433 Kerese György ügyvéd képviselő az NT [...] Mihály I bányász 437 Kistóth István bányász 437 Kistott János bányász [...] János komlói bányász 492 Kohner István tanító szerv vez tag 477 [...] Márkó darázsi kisbirtokos 370 Komócsy István 1872 1952 kanonok keresz­tényszocialista párt [...]
20. (70. oldal)
[...] 1 16 3953 1641 26 Kerese Kálmán 1 17 718 1641 [...] 26 4533 1641 21 Omodi István és n Radó Anna 1 [...] 32 4609 1641 18 Hegedűs István és neje 9 33 2389 [...]