24 találat (0,260 másodperc)

Találatok

1. Kormányzattörténeti tanulmányok a XIX. sz.-i Baranyáról • NAGY IMRE GÁBOR: Mohács város közigazgatása az 1860-as évek első felében (393. oldal)
[...] 1868 III 27 főjegyző 500 Kerese Imre 1862 1 27 1862 XII 1 törvényszéki 600 Kerese Imre 1862 XII 1 1866 [...] 1 1862 X 14 Klombáuer István 1863 1868 díjnokok Kész Antal [...] Ferenc 1868 II 1 Zsivkovits István 1868 összesen 440 Nem lényegtelen [...]
2. REPERTÓRIUM (245. oldal)
[...] Négy kommunista elvtárs OTI kinevezésének kérése Értesülések szociál­demokrata párttag kinevezéséről Pécs [...] Budapest Kommunista OTI dolgozó kinevezésének kérése Szociáldemokraták kineve­zésének ügye Pécs 1947 [...] Bőrgyár vállalatvezetőjének a helyette­se Harnik István Roth Sándornak a volt tulajdonosnak [...]
3. BARANYAI HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK • Kardhordó Kálmán: A bólyi és sellyei uradalom 1848—1849-ben (110. oldal)
[...] 1847 évit közöljük 4 Szabó István A magyar parasztság története Bp [...] 1848 aug 3 i levele Kerese Györgyhöz 14 2 cs Hölczl [...] 1848 szept 13 i levele Kerese Györgyhöz 15 Ember Győző Magyar [...]
4. Tanulmányok a történeti segédtudományok köréből • NAGY IMRE GÁBOR Baranya vármegye főispánjai (1688-1950) (97. oldal)
[...] dec 11 1790 febr Végh István főispán helyettes 1805 aug 23 1807 jún 12 Végh István főispán 1807 jún 12 1834 [...] júl 7 1918 nov 22 Kerese György kormánybiztos 1918 nov 22 [...] 8 1936 febr 4 Horvát István főispán 1936 febr 12 1938 [...]
5. 2. TISZTVISELŐ-ÉRTELMISÉGI RÉTEG / Nagy Imre Gábor (51. oldal)
[...] ítélőtáblái bíró 5 Varga Nagy István kir ítélőtáblái bíró 6 Kiss István kir ítélőtáblái bíró 7 Jobst [...] László kir törvényszéki bíró 16 Kerese Miklós kir törvényszéki bíró 17 [...]
6. II. Szerb optálás (59. oldal)
[...] jött Popovity Dinkó és Ferkov István olaszi la­kos és közülük Ferkov István azon kijelentést tette hogy őneki [...] Lázár jugoszláv állampolgár szláv optáns kérése Sürgős M kir Külügyminisztériumnak Budapest [...]
7. MUTATÓK (562. oldal)
[...] orosz ügyvéd pol­gári politikus 433 Kerese György ügyvéd képviselő az NT [...] Mihály I bányász 437 Kistóth István bányász 437 Kistott János bányász [...] János komlói bányász 492 Kohner István tanító szerv vez tag 477 [...] Márkó darázsi kisbirtokos 370 Komócsy István 1872 1952 kanonok keresz­tényszocialista párt [...]
8. REPERTÓRIUM (198. oldal)
[...] Az MKP Pécsi Szervezete Antos István államtitkárnak Pécsi dohánybeváltó hivatal felállításának kérése munkanélküliség meg­szüntetése Pécs 1946 augusztus [...]
9. MŰHELY • FRICSY ÁDÁM: A pécsi jezsuita misszió történetéből (1612-1686) (143. oldal)
[...] felé KASlC BARTOL és SZINY ISTVÁN jezsuiták Rómából indultak 1612 szeptemberében [...] Matkovics egymástól független de azonos kérése cselekvésre késztette AQU A VI [...] s az erdélyi származású Szini Istvánt jelölte ki a pécsi misszióra [...]
10. REPERTÓRIUM (199. oldal)
[...] Tudományegyetem dolgozóinak burgonya ellátásáról intéz­kedés kérése Tömpe István Somogy megyei alispán utasításán keresztül [...]
11. REPERTÓRIUM (283. oldal)
[...] a MKP és dr Huszár István elvtárs az SZDP részéről és [...] betanítása könyvtár felállítása propagan­da anyag kérése káderista gyűlésen elhangzottak ismertetése vezetőségi [...]
12. REPERTÓRIUM (246. oldal)
[...] Szalay András elvtársnak Budapest Harnik Istvánt gyártásvezető műszaki igazgatónak javasoljuk a [...] Jugoszlávia területére menekült ba­ranyai emigráció kérése kárpótlásért a földreform rendelet és [...]
13. Függelék • Iratjegyzék (172. oldal)
[...] Szociális helyzet 1969 29 Lakatos István pécs vasasi lakosnak a kedvezményes [...] vezetői számá­ra 1967 42 Tájékoztató kérése a cigány lakosság iskoláztatásáról 1974 [...]
14. TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSKÖZLEMÉNY A NEMZETISÉGEK LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETÉHEZ BARANYÁBAN • Síkfői Tamás: Németek és délszlávok a megszállt Baranyában 1918. november 14—1919. március 21 között (449. oldal)
[...] területeinek szerb főispánjává Vojnics Tunics Istvánt Majd fölhatalmaz­ták az újvidéki népszkupstinai [...] Ober­hammer Antal volt rendőrkapitány és Kerese György sásdi ügyvéd Az új [...] Nendtvich Andor városi polgármestert Szabón István postaigazgatót valamint Soós Nándor rendőrkapitányt [...]
15. TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSKÖZLEMÉNY A NEMZETISÉGEK LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETÉHEZ BARANYÁBAN • Kopasz Gábor: Vármegyei telepítések a két világháború között (553. oldal)
[...] telepítési albizottság tagjai lettek dr Kerese György és Muszti István A két tag közül Muszti Istvánt minden évben újraválasztották 1944 ig [...]
16. REPERTÓRIUM (178. oldal)
[...] Nőszövetség nagygyűlése Az orosz városparancsnokság kérése női szabó és cipész mes­terek [...] dolgozó elvtársak ellenőrzése Dr Boros István elvtárs beiktatása a Baranya megyei [...]
18. TANULMÁNYOK ÉS FORRÁSOK BARANYA MEGYE FEUDÁLIS ÉS KAPITALISTAKORI MEZŐGAZDASÁGÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL • Kiss Géza: Fejezetek a vajszlói vallásalapítványi uradalom nyolc évtizedes történetéből (1767-1848) (244. oldal)
[...] 1846 1847 39 d Gabonaelöleg kérése 228 Haas Mihály im 20 [...] 1842 1843 36 d Kaszás István eltartási szerződése 237 Kiss Géza [...] az uradalomban 2 1 Szabó István Tanulmányok a magyar parasztság történetéből [...]
19. MUNKÁSMOZGALOM AZ I. VILÁGHÁBORÚ ALATT (455. oldal)
[...] Tagjai Beck Alajos Mágocs Buzasits István Szentlőrinc Dvorszky József Pécsvárad Jáncsics Sándor Siklós Kerese György Sásd Kováts Aladár Dárda [...]
20. Kormányzattörténeti tanulmányok a XIX. sz.-i Baranyáról • NAGY IMRE GÁBOR: Mohács város közigazgatása az 1860-as évek első felében (381. oldal)
[...] elnöke Fleischmann Ferenc tagjai Balatinátz István Cseli­nácz József Pávkovics Mátyás Baksa [...] Gusztáv mohácsi főszol­gabíró Haász Károly Kerese Imre járási esküdtek és Vajda [...]