Baranyai helytörténetírás. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1973. (Pécs, 1973)

BARANYAI HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK - Kardhordó Kálmán: A bólyi és sellyei uradalom 1848—1849-ben

Szőkéd 25 45 14 3 Magyarpeterd 32 4/8 73 5 6 Herend 21 4/8 43 6 3 Misleny 21 4/8 43 3 — Belvárd 51 6/8 102 10 11 Olasz 23 4/8 41 21 19 Hidor 5 4/8 11 36 14 Birján 37 2/8 71 3 3 Lothárd 39 4/8 74 1 6 Gyula puszta — 11 1 Összesen : 805 1398 571 365 175. cs. Urbáriális conscriptiok 1848. Kivéve Bolyt, mivel 1848. évi anyaga hiányzik, az 1847. évit közöljük. 4 Szabó István: A magyar parasztság története. Bp. 1940. 69. o. 5 11. cs. 62/1848. 6 11. cs. 75/1848. 7 11. cs. 74/1848. 8 11. cs. uo. 9 11. cs 85/1848. E lelkesedést azonban megkérdőjelezzük, ha a jegyző ápr. 17-i levelét olvassuk, ugyanis a hangulatteremtésért ebben benyújtotta a számlát Strázsaynak: „Kis Asszonyfán álló remanenciális majorsági földekből és rétekből az én számomra ideiglen egy hold földet búza alá, egy holdat kukorica alá, és egy hold rétet kaszálni ki adatni könyörgöm alázatosan méltóztatna..." Strázsay is nyilván tisztában volt a korábbi levél „puhító" szándékával, mert a jegyző kérését eluta­sította. (155. cs. N. Fascic. Decision 330. 1848.) 10 155. cs. N. Fascic. Decis. 245/845. 23. cs. 163/1845. 11 23. cs. 137. sz. 12 25. cs. 1837. N. 82 sz. 13 2. cs. Hölczl sellyei tiszttartó 1848. aug. 3-i levele Kerese Györgyhöz. 14 2. cs. Hölczl sellyei tiszttartó 1848. szept. 13-i levele Kerese Györgyhöz. 15 Ember Győző: Magyar parasztmozgalmak. . . Bp. 1948. 16 157. es. Fase. XII. N. 419. sz. 158. cs. 1754. Közgy. 1846. 17 160. es. Fase. XIV. N. 490. sz. 18 180. cs. Feljegyzése az uradalmi földeknek. .. 1848 Az összeírás szerint a bólyi uradalom volt jobbágyainál az alábbi mennyiségű föld volt bérben: szántóföld 413 6/8 hold rét 55 5/8 kaszás legelő 116 1/8 hold kender föld 105 1/8 hold káposztáskert 10 2/8 hold szőlőföld 91 4/8 hold Egy 185l-es, tehát a korábbiaknál pontosabb összeírás szerint (180. cs. Összeírása a bólyi uradalom­ban található remanenciális földeknek. 1851.) a bólyi uradalomban található renanenciális (marad­vány) földek : Áta 18 hold Belvárd 41 2/8 hold Boly 650 4/8 hold Borjád 169 7/8 hold Devecser 50 7/8 hold Herend 14 hold Hidor 201 hold Jánosi 82 4/8 hold Nyomja 72 4/8 hold Olasz 115 1/8 hold Rácztöttös 196 7/8 hold Szopok 33 hold Szököd 21 hold Tapolca 254 3/8 hold Virágos 154 2/8 hold Összesen : 2074 3/4 hold '214. cs. Kormányhozi feliratok. Boly, márc. 26/1849. 1 180. cs. Fő Méltóságú Herczeg Batthyány Fülöp Úr Boly uradalmában úri birtokának bevallása. 212. cs. 92. (Fizetése előbb 200,— majd 250 Pft készpénz, [625 Vft], ami több ugyan, mint a

Next

/
Oldalképek
Tartalom