3. oldal, 57 találat (0,724 másodperc)

Találatok

41. Egyetemi hallgatók (1_124. oldal)
[...] László Samu 99 II László Sándor 9 5 I II Lázár [...] 9 8 1 11 Leszczinszki Szaniszló 9 8 I Leszich János [...]
42. Egyetemi hallgatók (1_114. oldal)
[...] Lenner Géza I II Lesskó Sándor 9 6 I II Leszczinszky Szaniszló 9 6 I 11 Letovácz [...]
43. Betűrendes névmutatók (132. oldal)
[...] Pál Szombathely 1917 128 Munkácsi Sándor Budapest 1913 129 Muzsay Endre [...] György Szatmár 1914 146 Priszter Szaniszló Temesvár 1917 147 vitéz Prónafalvy [...]
44. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1901-1902 • Egyetemi hallgatók (3_187. oldal)
[...] 9 00 I 11 Toffler Sándor 901 I II Toldy Lóránt [...] Albert 98 I II Velitsek Szaniszló 98 I Verbovszky József 901 [...]
45. A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem könyvtárának czímjegyzéke (7_66. oldal)
[...] Magyarország története Bevezetéssel ellátta Szilágyi Sándor Budapest 1897 2 példányban Gb [...] 10556 Lopussny Gy A Tordai Szaniszló Ferencz váradi püspök Nagy Várad [...]
46. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1869-70 (Buda, 1870) (8_10. oldal)
[...] Dunasor 22 sz Kisnyújtódi Jancsó Sándor országgyűlési gyors­író a gyorsirászat m [...] tanársegédje Molnár utcza 23 szám Szaniszló Albert orvostudor az állattani és [...] m kir természettudományi társulat tagja Sándor utcza 11 szám Hadtudományi tanfolyam [...]
48. Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (1_29. oldal)
[...] fensőbb neveléstan ny r tanára Sándor utcza 82 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
49. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (5_29. oldal)
[...] fensőbb neveléstan ny r tanára Sándor utcza 32 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
50. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (4_30. oldal)
[...] gyrnna siumi tanárvizsgáló bizottság tagja Sándor utcza 32 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
51. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1887 • Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (1_30. oldal)
[...] fensőbb neveléstan ny r tanára Sándor utcza 82 sz Ny r [...] János kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
52. Tudománykarok • Bölcsészettudományi kar (1_30. oldal)
[...] gymna siurai tanárvizsgáló bizottság tagja Sándor utcza 82 sz Ny r [...] JÁNOS kir tanácsos az orosz Szaniszló rend lovagja a franczia közoktatási [...]
53. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1862-63 (Buda, 1863) (3_22. oldal)
[...] 60 Szöllösy Gyula 4 59 Szaniszló Vilmos 7 62 Szönyey Kálmán [...] 62 Táby Elek 62 Szendrői Sándor jog 59 Takáts Lipót 77 [...]
54. II. Pathologia (26. oldal)
[...] Buda­pest 1884 Tóth felső szopori Sándor Disser­tatio inaug med de cyanosi Budae 1833 Töltényi Szaniszló De principiis pathologiae generalis libri [...]
55. Név- és tárgymutató (840. oldal)
[...] 463 495 498 585 Tolnay Sándor 141 skv 162 skv 171 [...] 772 Torday Ferenc 776 Töltényi Szaniszló bécsi professor 474 475 t [...]
56. Magyar orvostörténeti adattár (1000-1700) (437. oldal)
[...] naplóját Szabó Károly és Szilágyi Sándor adta ki a Történeti emlékek [...] Érkeztem és barátságot vetet­tem N Szaniszló urammal Lugdunumban 6 Maji kezdé [...]
57. Magyar orvostörténeti adattár (1000-1700) (322. oldal)
[...] több helyéből többek közt Kendi Sándor és Kovacsóczi Farkas erdélyi kancel­lárnak [...] orvos doktor írja gr Thurzó Szaniszlónak hogy most Apponyi úrnál tartózkodik [...]