5. oldal, 124 találat (0,160 másodperc)

Találatok

81. 1928. november 10.
[...] szünetekre vonatkozó javaslatok 137 145 István király napjával kapcsolatos zászlókitűzés 75 [...] 206 Ker Ifj Egyesületek Szövetségének kérése 102 85 Kerületi intéző bizottság [...]
82.
278 Jkvi Lap­szára 74 Ferenczy István 1 s lelkészi képesítésének hatály­ban [...] minisztériumi siló építéséhez egyház­kerületi hozzájárulás kérése Zugor 25 220 100 Imre [...]
83. (87. oldal)
[...] megválasztása 39 54 i Sárosi István tanüayi bizottsági taggá választása 39 [...] tanterv és óraterv mielőbbi kiadásának kérése 46 65 Somogyhatvan ref iskolájának [...]
84.
[...] túli országokba és reméuyli hogy kérése nem lesz eredménytelen Ugyancsak a [...] kapott a népkonyhán ebédet Forray Istvánná urnő közbenjárására több szegény gyermekünk [...]
85. 1921. június 27. • 1921. augusztus 4. • 1921. szeptember 30. • 1921. október 11.
[...] kivételesen hozzájárul ahhoz hogy Székely István mint budapesti hitoktató a k [...] Gyula s lelkész bekebelezés iránti kérése elutasíttatik Zákány József s lelkész [...]
86. 1924. november 15.
[...] a tanári testület javaslata illetve kérése alapján jelenti hogy a nagykőrösi [...] József 46 dr Kovács J István 46 és Kiss Zsigmond 45 [...]
87. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (76. oldal)
[...] ajándékozási szerződése 335 Győr egyházközség kérése egyházkerü eti járulékok elengedése tárgyában [...] tanárainak 230 Igazolása dr Rácz Istvánnak 138 igazolása Szabó Sándornak 139 [...]
88. 1877. május • Oldalszámok • 157
[...] ajánltatik Az igmándi lelkész özvegye kérése elintéztetik s az özvegyi kegyelem­évre [...] egyh kerületi pénztárról jelentenek Bartalos István főiskolai pénztárnok úr a főiskola [...]
89.
[...] rendes Il od tanitó azon kérése hogy neki a búcsi egyház [...] és kertjét midőn ugyanis Pelsei Istvántól cserélt beltelek által megnagyobbította a [...]
90. 1907. szeptember • Oldalszámok • 65
65 Barthalos István egyhm gondnok urat a társelnöki [...] erejéből állítsa elő vagy államsegély kérése utján szerezze meg 96 A [...]
91. (21. oldal)
[...] viselt terhe alól felmentetését kéri Kérése felhozott indok alapján megadatik és helyére tiszt Lukács István keresztesi lelkész ur iskolai körügyelő [...]
92. 1940. április 17.
[...] sz Érsekújvári fiókegyházközség hitoktatási segély kérése 111 sz Évkönyv szerkesztése középiskolákban [...] Faluszemináriumi munka 67 sz Farkas István püspök konventi lelkészi alelnökké választása [...]
93. 1885. november 17-25.
[...] 46 Néhai boldog emlékezetű Bocsor István pápai főiskolai tanár és kir [...] 1885 sz alatt kelt azon kérése hogy a Lang Károly missionarius [...]
94. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] András Kiss La­jos Miskolczi Szíjgyártó István Fördös Lajos Kelecsényi Mihály Szilágyi [...] Kemenczky Károly Kovács Dániel Kuti István Marikovszky Gábor Mészáros Sámuel Miskolczi [...] Harmadszor hatan u m Kuti István Kovács Dániel Tiefentha­ler Fülöp Sedivfi [...] készületlennek találtatott kinek azonban azon kérése hogy e tárgyból uj vizsgát [...]
95.
[...] az Egyetemes Konventhez 24 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért folyamodik az Egyetemes Kon­venthez Kérése indokolásául felhozza hogy missziói segélyét [...]
96. (70. oldal)
[...] szabatott ki az inkei egyházra Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatra [...] ker közgyűlés elé 86 Bélavári István csoknyai lelkész postakönyvével igazolja az [...]
97.
[...] végez­hesse isteni küldetését 31 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért kérvényez az Egyetemes Konventhez Kérése támogatására felhozza hogy eddigi segélyét [...]
98. (45. oldal)
[...] folytán felhívandó 2 Beterjesztetik Rajcsi István csurgói szolgabíró kérvénye a melyben [...] Végre 4 A vallástanár azon kérése is előterjesztetik hogy neki a [...]
99. 1883. június • Oldalszámok • 162
[...] 100 A sz fehérvári egyház kérése nem teljesíttethetik 101 B Vay [...] úrhoz adják be 103 Kolasz István ur az esperesi kar figyelmébe [...]
100. 1946 • 1946. november • Betűsoros tárgymutató (116. oldal)
[...] sz tanítói állása 198 Csukás István pápai gimn tanár fellebbezése általános [...] kollégiumban 110 Dorogvidék állandó káplántartási kérése 187 Dömjén Károly halála felett [...]