A Somogyi Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1901. június

/& S6 A BELSŐ-SOMOGYI EV. REF. EGYHÁZMEGYE lOOl. jul. 30-<in ^ CSURGÓN TARTOTT RENDES KÖ^GVÖIséSéNeK s az IDOl. juBiiis 30-án Csurgón tartott Közigazgatási» és Fegyelmi bírósági ülésénel< JEGYZÖKÖNYVEI. EGY Ilii. E. FŐJEGYZŐ. ^ Ára 8 l<orona. CSURGÓN, NYOMATOTT VÁGÓ GYULA KÖNYVSAJTÓJÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom