3. oldal, 1312 találat (0,476 másodperc)

Találatok

41. 4. rész - Budapesti czégek • II. Be nem jegyzett czégek (288. oldal)
[...] rakt IV Károly körut 24 Büchler Francziska szalámi gyáros IV Károly körút 8 Büchler növ dohány tőzsde V Mária [...] tőzsde VI Andrássy út 84 Büchler Gyula bizományi üzl V akadémia u 5 Büchler János gőzfürész tulajd V felső [...]
42. Handels- und Gewerbe-Adressenbuch (510. oldal)
[...] Josef Beer Bertalan Bodansky Sig­mund Büchler David Grünwald Adolf Haas Adolf [...] Ludwig Bárdos Josef Beer Bertalan Büchler David Grünwald Adolf Heidlberg Herrn [...] Kommission Adler Ludwig Bardos Josef Büchler Da­vid Leipniker Emanuel Neustadt Gustav [...]
43. Häuserschema von Budapest (146. oldal)
[...] Karácsonyi Guido Graf 162 18 Büchler Ant Büch­ler Amalia verehl Büchler 143 19 Bohus Sigi 8 [...]
44. Budapest székesfőváros ház és telektulajdonosainak cimtára 1926. • VI. kerület (214. oldal)
[...] tb 2080 59 négyszögöl 78 Büchler Károly és társai Atilla körűt [...] tb 737 40 négyszögöl 80 Büchler Károly és társa Atilla körűt [...] tb 559 n öl 82 Büchler Károly 1756 hrsz 1786 tb [...]
45. Wohnungsanzeiger von Budapest (224. oldal)
224 Buda Büchler Buda Andreas Schuhmacher VII Csömörerstr [...] Ludwig Gastwirth VHI Hanfg 22 Büchler Alexander Kaufmann VI Radialstr 58 Büchler Alexander Kaufmann VI Radialstr 35 [...]
46. Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1874. • Hauserschema von Pest, Ofen und Altofen • Pest (156. oldal)
[...] Biich ler Amalia vereh Bojtor Büchler An­tonia vereh Kindl Büchler Joh vereh Wieser Büchler Her min Adele und Emil [...]
47. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (990. oldal)
[...] a V vadász u 34 Büchler Bühler Adrienne bonne VIII kerepesi [...] korcsmáros VII dob u 25 Büchler Bühler Vilmos laptuíajdonos VE kerepesi [...] Szondy u 74 Bühler 1 Büchler Bühty Lajos házmester VE Csányi [...]
48. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (685. oldal)
[...] asbest gázizzófény gyár Pollacsek és Büchler Ungarische Asbest Gasglühlicht Fabrik Pollacsek és Büchler társt Büchler József és Pollacsek Zsigmond gázizzótest [...]
49. 7. rész. Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek (397. oldal)
[...] kere­pesi út 16 Gutmann és Büchler Gutmann et Büchler társt Gut­mann Zsigmond és Büchler József ügynökök és bizo­mányosok a [...]
50. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek (404. oldal)
[...] Telefon 24 11 Gutmann és Büchler Gutmann et Büchler társt Gut­mann Zsigmond és Büchler József ügynökök és bizo­mányosok a [...]
51. Nagykátai járás (145. oldal)
[...] János Sza lamanidesz József Kézműárukereskedők Büchler Li pót Kovács Béla Kovácsok [...] Kertész Jenő Rakusz Ist­ván Rövidárukereskedők Büchler Li pót Kovács Béla Szíjgyártó [...]
52. II. Abtheilung • Protokollirte Firmen in Ungarn, nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Wohnsitze (98. oldal)
[...] Firmen in Ungarn Kn la Büchler Hermann Gemischtwhdl Krishaber Julius Manufakturwhdl [...] Lippaer Sparkassa Akt Ges Firm Buchler L Dir Rátz Jakob Specereihdl [...] Eisen u Specerei bändig Winternitz Büchler Ges Btichl Lazar n Winternitz [...]
53. Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1874. • Protokollirte Firmen in Ungarn (98. oldal)
[...] Firmen in Fugára En U Büchler Hermann Gemischtwhdl Krishaber Julius Manufakturwhdl [...] Lippaer Sparkassa Akt Ges Firm Buchler L Dir Ratz Jakob Specereihdl [...] Eisen u Specerei handlg Winternitz Büchler Ges Büclil Lazar n Winternitz [...]
54. VI. kerület (143. oldal)
[...] Lajos VI Petneházy u 7 Büchler Ernő és btsai V Sas u 1 Büchler Ernő és btsai V Sas [...]
55. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (608. oldal)
[...] Miksa Felügyelő bizottság Almási Sándor Büchler Mór Franki László György Ákos [...] Lajos Felügyelő bizottság Fuchs Richárd Büchler Mór Kozmos Ede Vágó Henrik [...]
56. VIII. kerület (193. oldal)
[...] József VIII Kálvária tér 21 Büchler Bertalan és neje V Nádor u 19 Büchler és tsa Banküzlet Rt V [...]
57. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_912. oldal)
[...] Gyula VI szerecsen u 1 Büchler Károly és Löwy D V [...] 128 62 Lővy D és Büchler Károly V bálvány­utcza 5 Tel [...]
58. II. kerület (56. oldal)
[...] Imréné II Batthyány u 63 Büchler Mór II Batthyány u 11 Büchler Sándorné II Horvát u 30 [...]
59. Hauserschema von Budapest (483. oldal)
[...] Ludwig Bodánsky Signa Bárdos Josef Büchler David Frankl Jakob Haas Adolf [...] Ludwig Ber­nauer Ludwig Bärdos Josef Büch­ler David Grünwald Adolf Leipni ker [...]
60. Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alt-Ofen 1867. • Adressbuch von Pest Ofen und Altofen • IV. Nachweis: Protokollirte Firmen von Pest, Ofen und Altofen (391. oldal)
[...] Comp Ges Wolfinger Hermann und Büchler Alexander Kurzwhdlg Firm beide Wolfner [...] M Weinhandlung Brunner Julius Schnittwaarenhdl Büchler Jakob Produktengeschäft Duck Friedrich Bandhandlung [...]