Budapesti háztulajdonosok címtára (név- és lakjegyzéke) 1938 (Budapest, 1938)

VI. kerület

143 Boronkay Margit, Gábor Áron u. 32. dr. Boros László és btsai, V, Báthory u. 20. Boros Sándorné, II, Attila u. 35. Borovó András, I, Tigris u. 12. Bors József, VI, Tüzér u. 14/b. Borsik János, VI, Szt. László u. 41. özv. Borsodi Andorné, VI, Jász u. 50. Boschán Vilmos, XIII, Népsziget 25992. hrsz. Bosnyák Izsó és btsai, VI, Király u. 52. Bosnyák Izsó, VI, Bajza u. 24. Bosnyák Izsó, Vl/b, Munkácsy u. 4. özv. Bóth Menyhértné, IV, Kamlony u. 7. özv. Böhm Ignácné, VI, Nagymező u. 19. Bőhm Kálmán, Hordógyár Rt., VI, Szabolcs u. 17. Börzsönyi Kálmán, VI, Ó u. 36. Börzsönyi Turista Egylet, VI, Nép­sziget. Böschatt Antalné és btsai, VI, Szív u. 36. dr. Brach Samuné és btsai, VI, Iza­bella u. 41. Bradács János, Bradács Istvánná és btsai, V, Pozsonyi út. Brand Lajos és László, V, Szív u. 26. Brand Lászlóné, VI, Rózsa u. 69. báró Brandstein Gyuláné sz. br. Har­kányi Erzsébet, VI, Andrássy út 4. Braun Gyula, VI, Vörösmarty u. 41. Braun Henrik, VI, Hungária út 98. özv. Braun Károlyné és btsai, VI, Mozsár u. 9. dr. Braun Leon és btsa, VI, Lehel u. 17/c. özv. Braun Pálné, VI, Benczúr u. 39/a. Brausz Istvánná és btsai, Újpest, Anonymus u. 13. Breitner Imre és btsai, VI, Lázár u. 10. Brenner Janka, VI, Fáy u. 65. dr. Bresinayer Kálmán és btsai, VI, Podmaniczky u. 57. Brestner Samu és btsai, VII, Rákó­czi út 19. Bretschneider Vilmosné, V, Géza u. 3. Brett József és btsa, VII, Garay u. 22. Breyer Ferenc, VI, Toborzó-köz 26004/25. hrsz. Breuer Imre, VI, Reitter Ferenc u. 5. Breuer Mihály, VI, Lovag u. 6. Háztulajdonosok (VI kér.) 204 Bricher Kálmánné, VI, Székely Ber­talan u. 9. Britannia-szálló Rt., VI, Teréz krt. 39. özv. Bródi József né alapítvány, VI, Podmaniczky u. 21. kk. Bruck József és btsai, VI, Aradi u. 64. Brucksteiner Jakab, VII, Damjanich u. 35. Brüll Alfréd, VI, Andrássy út 9. Brünner Ignác, VI, Lőportár u. 16. Buchwald György és Béla, VII, Telep u. 42. özv. Bucsi Andrásné, VI, Máglya u. 87. Bucsy Károly, VI, Murányi u. 42. Budai Béla, VI, Váci út 165. Budai Izidor, VII, Abonyi u. 8. Budai Izsó, VI, Frangepán u. 60. Budapest-Angyalföldi Kér. Munkások Egyesülete, VI, Fóthi út 27. Barcsi Faárugyár és Kereskedelmi Rt., XIII, Vizafogó-dülő. Budapest Református Egyházközség, VI, Frangepán u. 43. Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Rt., VI, Aréna út 128. Budapesti angyalföldi plébánia hiva­tal, VI, Béke tér. Budapesti Ált. Keresk. Rt., VI, Teréz körút 18. Budapesti Áru- és Értéktőzsde Egye­sülete, V, Szabadságtér 17. Bpesti Evezős Club, XIII, Népsziget. Bpesti Fagyapot és Faárugyár Rt., VI, Nádor u. 6. Bpesti Jégárusító Rt., VII, Nagydiófa u. 3. Bpesti Kereskedelmi Testület, VI, Andrássy út 12. Bpesti Kisipari Hitelszövetkezet Rt., VII, Rákóczi út 30. Bpesti Lelencház Egyesület alapítv., VI, Horn E. u. 8.^ Bpesti Prot. Orsz. Árva Egylet, VI, Hunyadi tér 11. Bpesti Selyem és Fonal Kereskedelmi Rt., VI, Vilmos császár út 16. Bpesti Selyemszövőgyár kft., VI, Kar­melita u. 17. Bpesti Szénsavgyár, VI, Béke u. 8. Bpesti Talmud Egylet, VI, Vasvári Pál u. 5. Bpesti Testgyakorló Köre, XIII, Új­pesti rakpart 257. Bpesti Vigszínház Nyugdíj Intézete, V, Szent István körút 14. Bpestvidéki Kőszénbánya Rt, V, Lipótvárosi pályaudvar. Bujtos Julianna, VI, Reitter F. u. 2/a. Bulgár királyság, VI, Andrássy út 115. Bún Józsefné, VI, Andrássy út 96. Buránszky József, II, Rózsahegy u. 8. Burg Ferenc és btsai, VIII, Rákóczi tér 7. Burg Mihály, VIII, József krt. 45. özv. Burghardt Antalné és btsai, VII, Aréna út 19. Burghardt Géza, VI, Gömb u. 40. Burián Ernő, IX, Thaly Kálmán u. 18. Butter Imre, VI, Toborzó u. 19. Bútorzárgyár Rt., VI, Szív u. 31. dr. Búzás Béláné, VI, Vörösmarty u. 42. Buzi Lajos, VI, Petneházy u. 7. Büchler Ernő és btsai, V, Sas u. 1. Büchler Ernő és btsai, V, Sas u. 21. á

Next

/
Oldalképek
Tartalom