Budapest székesfőváros ház és telektulajdonosainak címtára (1926)

Budapest székesfőváros ház és telektulajdonosainak cimtára 1926. - VI. kerület

Terézváros. HÁZ- ÉS TELEKCIMTÁR. VI. KERÜLET. Terézváros. 49 Lőwy Aliz és társai, Hungária-körut 49, 1847 hisz., flszt., 22,132.800 p. korona, 1877 tb., 1498.30 négyszögöl. •50 Rafael 0. és társai, István-ut 81, 1785 hrsz., flszt., 17,998.850 papirkorona, 1815 tb., 1146.30 négyszögöl. 51 Néhai Hubert Ferenc, Reáltanoda-ntca 11, 1848 hisz., flszt., 200 a. k., 1878 tb., 793 négyszögöl. 52 Meinhardt Curt Frigyes és társai, Her- mina-ut 53, 1782 hrsz., 1812 tb., 948 négy­szögöl. 53 Szente Pál és neje, Hungária-körut 53, 1849 hrsz., flszt., 1250 a. k., 1879 tb., 675 négyszögöl. 54 Meinhardt Ottó, 1781 hrsz., 1811 tb., 791.20 négyszögöl. 55 Liederhof fér Jenő, Király-utca 35, 1850 hrsz., flszt., 1824 a. k., 1880 tb., 1056.50 n- öl. 56 Meinhardt Curt Fiúgyes és társa, Her- mina-ut 53, 1778—79a hrsz., 1808 tb., 604.20 négyszögöl. 57a Hajtsár-ut 100. 57b Szent László-ut 2. 58 Meinhardt Curt Frigyes és társa, Her- mina-ut 53, 1777 hrsz. 1807 tb., 951.20 n.-öl. 59a Dr. Kerényi Samu, Szolnok, 1548—52/a— a/2 hrsz., III em., 29.970 a. k., 12816 tb., 302.60 négyszögöl. 59b R. Sipos Gyula és neje, Hungária-körut 59b, 1548—52/a—a/1 hrsz., I em., 32.672 a. k., 12815 tb., 873.30 négyszögöl. 60 Meinhardt Curt Frigyesné és társa, Hermina-ut 53, 1775c hrsz., 13428 tb., 568.65 négyszögöl. 61 Rosenthal Jenő és neje, Ügynök-utca 24, 1543—47/248 hrsz., flszt., 21.000 a. k., 16104 tb., 438.90 négyszögöl. 62 Meinhardt Curt Frigyesné és társai, Hermina-ut 53, 1775b hrsz., 13427 tb., 560.10 négyszögöl. 63 Szőllősi Zsigmond és társa, Hungária- körut 63, 1543—-47/247 hrsz., flszt., 3500 a. k., 16103 tb., 464.20 négyszögöl. 64 Meinhardt Curt Frigyes és társa, Her­mina-ut 53, 1774c hrsz., 11652 tb., 559.50 négyszögöl. 65 Pauncz Ernő és neje, Hungária-körut 65, 1543—47/1 hrsz., flszt., 1200 a. k., 15857 tb., 426.80 négyszögöl. 66 Meinhardt Curt Frigyes és társa, Her­mina-ut 53, 1774/b hrsz., 11651 tb., 557.90 négyszögöl. 67 Mosánszky Tivadar, Aréna-ut 58, 1543/2, hrsz., flszt., 5848 a. k., 15858 tb., 316.50 n.- öl. 68 Hermina-ut 67. 69 Herczog Salamon és társa, Üllői-ut 50r 1541—42/a, 3 hrsz., III em., 36.364 a. k., 15569 tb., 370.80 négyszögöl. 70 Magyar királyi államvasutak. 71 Özv. Málczer Gáborné, Hungária-körut 71, 1541—42/a—2 hrsz., flszt., 3800 a. k., 15568 tb., 301.40 négyszögöl. 72 Gáspár Fülöp, Hungária-körut 76, 1770— 71/13 hrsz., flszt., 9080 a. k.. 1800 tb., 246.60 négyszögöl. 73 Herczog Salamon és neje, Üllői-ut 50, 1541—42/a—1 hrsz., III em., 24.364 a. k., 15567 tb., 301.10 négyszögöl. 74a Gáspár Fülöp, Hungária-körut 76, 1770 —71/1—8 hrsz., flszt., 5548 a. k., 17179 tb., 305.20 négyszögöl. 74b Gáspár Fülöp, Hungária-körut 76, 1770 —71/2 hrsz., 17174 tb., 321.60 négyszögöl. 75 M. kir. államkincstár, 1540a hrsz , II em, 1562 tb., 27.215.26 négyszögöl. 76 Gáspár Fülöp, Hungária-körut 76, 1769 hrsz., 9,976,000 papirkorona, 1799 tb., 2562.30 négyszögöl. 77 Buehler Károly és társai, Atilla-körűt 26, 1757 hrsz., flszt., 252 a. k., 1787 tb., 2080.59 négyszögöl. 78 Büchler Károly és társai, Atilla-körűt 26, 1768 hrsz., 7,250.000 papirkorona, 1768 tb., 3036 négyszögöl. 79 Dr. Treiber Márton, Hungária-körut 79, 1529—39/2 hrsz., flszt., 1880 a, k., 9990 tb., 737.40 négyszögöl. 80 Büchler Károly és társa, Atilla-körűt 26, 1757 hrsz., flszt., 3650 a. k., 1787 tb., 2080.59 négyszögöl. 81a Özv. dr. Wittmann Mérné, Bank-utca 6, 1538/a—2 hrsz., II em., 21.810 a. k., 13974 tb., 40L40 négyszögöl. 81b Holub József, Maros-utca 10, 1538/a—1 hrsz., II em., 14.530 a. k., 1560 tb., 559 n.- öl. 82 Büchler Károly, 1756 hrsz., 1786 tb., 1124.87 négyszögöl. 83 Schember cég és fiai, Hungária-körut 83. 1534—35/8, 1537a hrsz., flszt., 550 a. k., 1559 tb., 1417.67 négyszögöl. 84a Guth Miksa, Ráday-utca 22, 1752—55:8 hrsz., flszt., 2600 a. k. 84b Heisler Ignác, Rudolf-tér 2, 1752—55/7 hrsz., III em., 28.615 négyszögöl. 85 Melin Borbála és társa, Hungária-körut 85, 1536/cl hrsz., I em., 15.580 a. k., 10556 tb., 196.60 négyszögöl. 86a Heisler Ignác, Rudolf-tér 2, 1752—55 6 III em., 33.472 a. k. 86b 1752—55/5 hrsz. 87 Scheier Samu és neje, Kender-utca 39, 1536b hrsz., flszt., 25,277.000 papirkorona, 10554 tb., 435.40 négyszögöl 88 Tátra-utca 10 Bsdopest,1fllArzséDel-iifi27. Telei: J. 121 »93 és J. 142-79. Alapítási év: 1911. _o—

Next

/
Oldalképek
Tartalom