42 találat (0,159 másodperc)

Találatok

1. 1925-02-04 / 27. szám
[...] rázen­dített Szabados Béla Hiszekegyére melyet Büchler Mór a dalárda kar­nagya vezényelt [...] az első dijat Azután ki­emeli Büchler Mór karnagy érdemeit akinek egészségére [...] Bazsó József ipartestületi elnök méltatja Büchler Mór karnagy fáradhatatlan tevékenységét és [...] rajzu elismerő ok­levelet A serleget Büchler Mór tisz­teletére üríti ki Utána [...]
2. 1925-09-29 / 218. szám
[...] kép­viseltette magát egy küldöttséggel melyet Büchler Mór karnagy vezetett Viola Ferenc [...] a dalárda sikerének jelentőségét mig Büchler Mór a munkások és iparosok [...]
3. 1925-12-23 / 290. szám
[...] hó 22 én Weísz Józsefné Büchler Lászlóné Bársony Lajos Berger Simonná Stern Miksáné testvérei Weísz József Büchler László Stern Miksa sógorai Bársony [...]
4. 1925-07-28 / 167. szám
[...] Tizenegy órakor lépett a színre Büchler Mór karnagy akit a közönség [...] a rutin a jó­hanganyag és Büchler karnagy mes­teri keze A közönség [...]
5. 1925-11-15 / 259. szám
[...] J Szívességből felvilágosítást ad Dr Büchler Dávid ügyvéd Pécs Apáca utca [...]
6. 1925-10-23 / 239. szám
[...] Kálmán Leó Miklós Gyula Póttagok Büchler Mór Mezriczky József Városi Sándor [...]
7. 1925-09-10 / 202. szám
[...] Surtfnyi Miklós dr Kerkay József Büchler Mór getting Ferenc Leszcinszky Szaniszló [...]
8. 1925-11-17 / 260. szám
[...] 3598 Szívességből felvilágosítást ad Dr Büchler Dávid ügyvéd Pécs Apáca utca [...]
9. 1925-10-02 / 221. szám
[...] Hiszekegy Énekli az Ipartestületi Dalárda Büchler Mór karnagy veze­tésével 2 Ünnepi [...]
10. 1925-08-23 / 188. szám
[...] az Ipar­testület helyiségében jelenjenek meg Büchler A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési [...]
11. 1925-10-30 / 245. szám
[...] megtartandó dalpróbán pontosan meg­jelenni szíveskedjenek Büchler Mór karnagy Gazdasági cselédek minisz­teri [...]
12. 1925-06-06 / 125. szám
[...] dalosversenyre vaíó felutazás költ­ségeit szolgálja Büchler Mór az Ipartestületi Dalárda karnagya [...]
13. 1925-11-25 / 267. szám
[...] dr Gertner Antal Kálmán Leóné Büchler Mórné dr Hoch Oszkár dr [...]
14. 1925-05-29 / 119. szám
[...] tárgyakkal együtt ok­vetlen hozzák magukkal Büchler Kereskedelmi Bank üzlet helyisége Megírtuk [...]
15. 1925-06-03 / 122. szám
[...] cserben a bizottságot melynek élén Büchler Mór Sáfrdn Ferenc Viola Kálmán [...]
16. 1925-11-01 / 247. szám
[...] énekli az Ipar testületi dalárda Büchler Mór karnagy vezetésével 2 Emlék­beszédet [...]
18. 1925-11-08 / 253. szám
[...] Lajos dr Leszczinszky Sza niszló Büchler Mór Rácz János Csil lag [...]
19. 1925-10-03 / 222. szám
[...] legkésőbb 5 órakor elengedni szíveskedjenek Büchler A vendéglői szakosztály és segélyegylet [...]
20. 1925-03-17 / 62. szám
[...] hangjai mellett ért véget melyet Büchler karnagy vezetése mellett az Ipartestületi [...]