8 találat (0,323 másodperc)

Találatok

1. 1871 / 4. szám • A franczia család-tanács és a hazai árvaügy országos rendezése [1. r.] (Oldal 50. oldal)
[...] ft 21 kr Előadó Popovits Sándor Rauschberg Held 39 ft 38 [...] és 500 ft kötbér ir Szaniszló Andrásné Mártka János ell osztály [...] Juhász Istvánné ell Előadó Oszváld Sándor Friedlánder Ja­kab Tomcsauvi Mihály a [...]
2. 1871 / 5. szám • Nyilt levél a "Themis" szerkesztőségéhez • Perköltség és a kir. táblai gyakorlat • A franczia család-tanács és a hazai árvaügy országos rendezése [2. r.] (Oldal 63. oldal)
[...] ellen zár­lat Hoffmeister testvérek Dóczi Sándor és t telekk kigazitás Ökrös [...] és jár Szabó Ferencz Almásy Sándor 441 ft 27 kr B [...] 157 ft Hermann Katalin Hadassi Sán­dor megszeplősités Huzli Károly özv Mis­kolczy [...] tulajdonjog Policzer Ország Ferencz és Szaniszló tulajdonjog Rimaszombati adó­hivatalból gr Forgács [...]
3. 1871 / 6. szám • Észrevételek a polgári perrendtartás tárgyában közzétett előadói javaslatra [1. r.] • A biróküldés kérdéséhez bünügyekben (Oldal 75. oldal)
[...] köböl buza Vagner György Pákásy Sándor 106 frt Alexius Fer Újvidék [...] Fer b s Engel Emánuel Szaniszló And 20 ft Gyula Jós [...] Miklós Szilágyi Laj számadási ü Sándor Mi hasonló Rosen­zveig Samu Romatsa [...]
4. 1871 / 15. szám • Esküdtszéki csarnok [9. r.] Két semmiségi panasz és semmitőszéki határozat (Oldal 176. oldal)
[...] 13 ig Dale Juontól Szabó Sándor re szére 306 frt er [...] 12 Hegedűs János hagyatékától Cseh Sándor csődtömege részérc lefoglalt 405 ft [...] 20 krra becsült ingókra Veszelinovits Sándor temesvári vgtónál ápr 19 ig [...] frt 77 krra becsült ingókra Szaniszló A vgtónál ápr 21 ig [...]
5. 1871 / 3. szám • Esküdtszéki tanulmányok 1. [r.] (Oldal 24. oldal)
[...] Sárospatakon nov 29 ig Schwarz Sándortól Klauber Mór részére lefoglalt 4160 [...] 1872 nov 12 ig Hoffmann Szaniszló nevére letett 1835 decz 1 [...] 15 Gondnok Spacsek Ti­vadar Lakatos Sándor es Kolumpár Bo­ris az ellenük [...] Batiszta György az ellene Kosz­telnik Sándor által 380 frt iránt inditott [...]
6. 1874 / 5. szám • Az ügyvédi tariffa Bajorországban. 2. [r.] (Oldal 39. oldal)
[...] gyulai kir járás­bírósághoz végrehajtóvá Vangyel Sándor törvényszéki irnok az egri kir íör­vénszékhez Galambos Sándor törvény­széki dijnok íirnokká a kis [...] ottani törvényszéki irnok továbbá Horváth Szaniszló és Telbisz Jenő buda­pesti lakósok [...] ad febr I 10 Kőrösy Sándortól lefoglalt 1068 frt 33 s [...]
7. 1875 / 24. szám • Vélemény és inditvány (Oldal 192. oldal)
[...] belügyminisztériumi rendelettel megengedtetett Csődök Stadtrucker Sándor füszerkereskedő ellen a budai kir [...] a Wiener Mai Csődök Láger Szaniszló kereskedő ellen a prágai orsz [...]
8. 1875 / 45. szám • Igazságügyministeri enquéte a bagatell-ügyek tárgyában (Oldal 360. oldal)
[...] albirót a námesztói járásbírósághoz Síontaph Szaniszló ugyanottani albirót az algyógyi járásbírósághoz [...] jegyzőt a perbetei járásbírósághoz Kirchner Sándor budapesti tör­vénvszéki aljegyzőt a budapesti [...] A m kir igazságügyminiszter Székely Sándor telekkönyvi helyszinelési volt fő biztost [...] já­rásbirónak a pánczélcsehi járásbírósághoz Nemes Sán­dor pánczélcsehi járásbirónak a hidalmási járásbírósághoz [...]