41 találat (0,227 másodperc)

Találatok

1.
[...] Historische Bildertafeln 2 kötet Timár Szaniszló Röptében a Nagyvilág körül A [...] Európa pol térképe 16 Márki Sándor Európa a frank birodalom bomlása [...]
2.
[...] Beke Manó Számtan Tanár Molnár Szaniszló Természetrajz Hetenként 2 óra Honi [...] írás kis és nagybetűk Nagy Sándor rendszere sze­rint Tanár Vargha István [...]
3.
[...] természeti viszonyokra Tankönyv Dr Márki Sándor Földrajz II fü­zet Tanár Vutskits [...] kis és nagybetűk írása Nagy Sándor módszere szerint Tanár Molnár Szaniszló
4.
[...] története I r Ta­nár Molnár Szaniszló Földrajz Hetenként 2 óra Amerika [...] föld mint világtest Tankönyvek Márki Sándor dr Földrajz III jav kiadás [...]
5.
[...] fzt 60 f 5 Sajó Sándor Útközben Köl­temények I kt 3 [...] 1 fzt 1 k Molnár Szaniszló fögimn tanár­tól 9 Ostwald s [...]
6.
[...] Qidró Bonifác Számtan Tanár Molnár Szaniszló Természetrajz Hetenként 2 óra Honi [...] írás kis és nagybetűk Nagy Sándor rendszere sze­rint Tanár Gönczi Ede [...]
7.
[...] Gidró Bonifác Számtan Tanár Molnár Szaniszló Természetrajz Hetenként 2 óra Honi [...] írás kis és nagy­betűk Nagy Sándor rendszere szerint Tanár Kőhalmy Márton [...]
8.
[...] föld mint világtest Tanköny­vek Márki Sándor dr 5 Földrajz 11 füzet [...] Számtan III rész Tanár Molnár Szaniszló Rajzoló geometria Hetenként 2 óra [...]
9.
[...] Spárta hegemóniája Macedónia emelkedése N Sán­dor hódításai N Sándor birodalmának felbomlása A római alkotmány [...] Borosay Dávid Geometria Tanár Molnár Szaniszló
10.
[...] tanári testület felügyelete és Molnár Szaniszló tanár ellenőrzése alatt álló segítő [...] Mérei Ignác kereskedő néhai Nagy Sándor keszthelyi polgár Né­meth János vörsi [...]
11.
[...] Qidró Bonifác Számtan Tanár Molnár Szaniszló Természetrajz Hetenként 2 óra Honi [...] írás kis és nagy­betűk Nagy Sándor rendszere szerint Tanár Mohai Lajos [...]
12.
[...] föld mint világtest Tanköny­vek Márki Sándor dr Földrajz II füzet és [...] Számtan III rész Tanár Molnár Szaniszló Rajzoló geometria Hetenként 2 óra [...]
13.
[...] Berkes Ottó igazgató úrtól Mika Sándor Magyar tört olvasókönyv Ibsen Henrik [...] úrtól Népszerű természettudományi előadások Dr Szaniszló Albert Növénybetegségek Erményi Lajos Petzval [...] és aszfalt Magyarországon 6 Molnár Szaniszló úrtól Williams Archi­bald Korunk találmányai [...]
14.
[...] Gidró Bonifác Számtan Tanár Molnár Szaniszló Természetrajz Hetenként 2 óra Honi [...] írás kis és nagy­betűk Nagy Sándor rendszere szerint Tanár Gergye Ipoly [...]
15.
[...] föld mint világtest Tanköny­vek Márki Sándor dr Földrajz II füzet és [...] Számtan III rész Tanár Molnár Szaniszló Rajzoló geometria Hetenkint 2 óra [...]
16.
[...] Spárta hegemóniája Macedónia emelkedése N Sán­dor hódításai N Sándor birodalmának felbomlása A római al­kotmány [...] Borosay Dávid Geométria Tanár Molnár Szaniszló Szabadkézi rajz Hetenként 2 óra [...]
17.
[...] Andor dr ügyvéd ifi Hayden Sándor Hencz Aladár néhai Hofímann Soma [...] tanár Mérei Ignác kereskedő Molnár Szaniszló főgimn tanár Szombathelyen néhai Nagy Sándor keszthelyi polgár Németh János vörsi [...]
18.
[...] Andor dr ügyvéd ifj Hayden Sándor Hencz Aladár néhai Hoffmann Soma [...] tanár Mérei Ignác kereskedő Molnár Szaniszló főgimn tanár Szombathelyen néhai Nagy Sándor keszthelyi polgár Németh János vörsi [...]
19.
[...] Andor dr ügyvéd ifj Hayden Sándor Hencz Aladár néhai Hoffmann Soma [...] tanár Mérei Ignác kereskedő Molnár Szaniszló főgimn tanár Szombathe­lyen néhai Nagy Sándor keszthelyi polgár Németh János vörsi [...]
20.
[...] Illés Rafael prém kanonok Kiss Sándor esperes Káld Keszthelyi Ipari és [...] Zalaszántó Mérei Ignác kereskedő Molnár Szaniszló főgimn tanár Szombathely Nagy Sándor keszthelyi polgár f Németh János [...]