Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1909

85 Uarda 44. Rákosi Viktor, A császárok sirjai. 45. Qaál Mózes, Marci, 46. Szeghy Ernő, Japán. 47. Mikszáth Kálmán, Qalamb a kalitkában. Az eladó birtok. Páva a varjúval. 48. Hankó Vilmos, Universum. 49. Gárdonyi Géza, Isten rabjai. 50. Andor József, Nagy Lajos magyar király, b) Ajándékozás utján: 1. Nagys. és főt. Burány Gergely dr. úrtól: Pisapia—Lakatos, Magyar szent Imre élete 3 pld. 2. Györffy Jenő úrtól: 1. Lampérth Géza, A nagy dár­dás meg a kis dárdás. 3. Berkes Ottó igazgató úrtól: Mika Sándor, Magyar tört. olvasókönyv. Ibsen Henrik, Nóra, Vértesy Jenő, Köl­temények. Berzsenyi Dániel válogatott versei. Zombori Andor, Sze­gedy Róza emléke Teller Vince, Hullám között, hullám fölött. Vi­rág Benedek, Horác ódái. Szinnyei Ferenc, Nagy Ignác. 4. Fodor Árpád úrtól: Fodor Árpád, Társadalmunk madárvédelme. 5. Hencz Aladár úrtól: Népszerű természettudományi előadások. Dr. Szaniszló Albert, Növénybetegségek. Erményi Lajos, Petzval József élete és érdemei. Staff János, Gerecse hegység. Güll—Liffa—Timkó, Az ecsedi láp archeológiai viszonyai. Posewitz Tivadar, Petroleum és aszfalt Magyarországon. 6. Molnár Szaniszló úrtól: Williams Archi­bald, Korunk találmányai. Todd Dávid, Népszerű csillagászat. A szaporodás vétel utján 50 mű 51 kötetben 215 K- érték­ben ; ajándékozás utján 19 mű 21 kötetben 48 kor. 60 fillér ér­tékben. Az ifj. könyvtár ez évi kiadása könyvszerzésre 215 korona, könyvkötésre 102 korona, összesen 317 korona. A könyvtár összes állománya 1443 mű, 2830 kötetben és 21 folyóirat 87 kötetben, összesen 7740 korona értékben. Áttekintés a szertárakra fordított kiadásokról: a) természettani szertár . . . b) vegytani szertár c) földrajzi szertár d) természetrajzi szertár . . . e) történelmi és phlológiai szertár f) tornaszertár g) rajzi szertár h) tanári könyvtár i) ifjúsági könyvtár .... 548 K- — f. 39 » 12 > — » — » 80 » 33 > 97 » 77 » —- » — » 219 » 47 » 460 » — > 317 » — » Összesen : 1761 K- 69 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom