5 találat (0,183 másodperc)

Találatok

1. Tematikus tartalom • VI. Adományok • Ipolyság (515. oldal)
[...] Laszkáry Pál esperességi ftlügyelő Kiupec István ev alesperes s bizottsági itgjzó [...] r u p e c István s Bell ne r Pál [...] Ágost herceg elé épí­tési faanyag kérése céljából A küldöttség szívé­lyesen fogadtatva [...] a további teendőkkel megbízza Kru­pec István alesperest Draskócy Jenőt pe dig [...]
2. Tematikus tartalom • III. Gyűlések, ünnepélyek • Hat sz. k. v. (397. oldal)
[...] Andrásra adja azon óhaja s kérése kapcsán vajha az ügy­buzgó s [...] o m o 1 a István a tanári karból B o [...] ká hat évre választva Radvány István javaslatát a kerületi hitel­szövetkezet alakítására [...]
3. Tematikus tartalomjegyzék • Belföld • Brassói esp. gyámintézet (266. oldal)
[...] véve Főtiszt s mélt Czékus István püspök úr által az egyházakhoz [...] tek felügyelő ur a gyűlésnek kérése által melynek tek Andorka Gyula [...]
4. Tematikus tartalom • Belföld • Ötven éves jubileum (Pazár Károly) (148. oldal)
[...] pártoló felszólalása után az államsegély kérése szótöbbséggel el­határoztatott Főesperes választása A [...] lyceum érettségi vizsgálatához kormánybiztosul Schneller István az egyet egyház pozsonyi theol [...]
5. Tematikus tartalomjegyzék • Belföld • Egyetemes gyűlés (345. oldal)
[...] A tiszai kerület mult évi kérése hogy a felekezeti tanárok nyugdíjügyének [...] is derék munkát végzett Schneller Istvánt igazgatóul stb stb E bizottság [...]