23 találat (0,426 másodperc)

Találatok

1. Kalauz (84. oldal)
[...] utca 4 Schwarc László Székesfehérvár vitéz Gerle József Veszprém Horthy Miklós [...] Fe­rencné Meszlenyi Mária dr Lintner Sandorné Tb elnökök ifj gr Merán [...] Sándor gr Csekonics Eizsébet Schrlchker Sándorné Lonkay Zsigmondné Dréher Jenőné Szluha [...] dr Balassa Imre Molnár Imre Farkas Gyula Meszienyr Béla dr Vanczel [...]
2. Kalauz (105. oldal)
[...] Khuen Hédervary Károly László Titkár vitéz Láng István Jegyzők Kuko­­relly István [...] Haedekker Zoltán Herincs Lajos Gondnok vitéz Láng István Ügyész dr Lintner [...] Ferencné Meszlenyi Mária dr Lintner Sándorné Tb el­nökök ifj gr Merán [...] dr Balassa Imre Molnár Imre Farkas Gyula Meszlenyi Béla dr Vanczel [...]
3. Kalauz (119. oldal)
[...] adonyi járásból Huszár Gyula Dunaadony Farkas Sándor Ercsi móri járás­ból Vas [...] Gergely Roszipál Vince Kasó Pál vitéz Ko­vács István vitéz Szabó József Szommer Hu­bert Válint [...] h Dobos József­­né és Nemes Sándorné 135 h özv Szőgyény Marich [...] gőz­malma Kovács Sándor cementámgyára és Farkas János és Röthler Károly daralója [...]
4. Kalauz (143. oldal)
[...] adonyi járásból Huszár Gyula Dunaadony Farkas Sándor Ercsi móri járás­ból Vas [...] Ger­gely Rosripál Vince Kasó Pál vitéz Kovács lstváu vitéz Szabó József Szommer Hubert Válint [...] a Dobos József­­né és Nemes Sándorné 135 h gr Gorzey Má­ria [...] gőzmalma Kovács Sándor cementárugyára és Farkas Já­nos és Röthler Károly darálója [...]
5. Kalauz (113. oldal)
[...] Horváth Gyula Ref olvasókör ein vitéz Komáromy János Iparos olvasókör ein [...] István aleln Metzgár Péter jző vitéz Firányi Gábor Iparhat bizt v [...] Lajos Fehén árcsurgó szülnő Bakos Sándorné és Schlett Mártonná 6 elölj [...] ref Vargha Sándor Rk ktan Farkas Géza Ref iskolaszék ein Vargha [...]
6. Kalauz (106. oldal)
[...] Ketskés Elek dr Kováts János vitéz Máté András Ocsipa Árpád Paál [...] Káplány Mariska Vásár tér 19 Farkas Margit Szépdülő raktári tiszt­viselő Deutsch [...] András kovits József Csikós Andor Farkas Gyula dr Csöppentzky Mihály Flits [...] Rostaházi Ervin Választmányi tagok Balassa Sándorné dr Holly Gézáné Lipcsei Lajosné [...]
7. Kalauz (113. oldal)
[...] adonyi járásból Huszár Gyula Dunaadony Farkas Sándor Ercsi móri járás­ból Vas [...] Vince Kasó Pál Karsay Géza vitéz Szabó József Válint Béla és [...] h Dobos Józsefné és Nemes Sándorné 135 h özv Szögyény Marich [...] Sándor gőzmalma Kovács Sándor cementárugyára Farkas János és Röthler Ká­roly darálója [...]
8. Kalauz (129. oldal)
[...] A János Dörőm bözi Mihály vitéz Sipos Lajos és Molnár János [...] tanító Léczfalvy Sándor postamesternő Csabay Sándorné kiadó Szar­vas Ilona közs szülnő [...] Bikfalvy Ernő üzemv és felügy Farkas Imre Régi község mely a [...] Lajos szülnő Hartmann Jánosné Hartmann Sándorné Steurer Mária Groszeibl Ferencné és [...]
9. Kalauz (115. oldal)
[...] Tan Zsíros Benő Kozma Józsefné vitéz Sági Imre Nagy Mária Rosta [...] Rákóczi Rozália szülnő özv Kovács Sándorné Leik rk Gaál Balázs ref [...] Vass Gáspár Önk tüzoltóegylet ein Farkas Sándor par Darabos Lajos Leventeegyesület [...] Rónay Ernő Polgári Lövészegyesület ein Farkas Sándor ügyv Tatay Lajos titk [...]
10. Kalauz (157. oldal)
[...] Tóth A János Dörömóözi Mihály vitéz Sipos Lajos és Molnár János [...] tanító Léczfalvy Sándor postames­ternő Csabay Sándorné kiadó Szarvas Ilona közs szülnö [...] 12 szám üzemvezető és felügyelő Farkas Imre Régi község mely a [...] Lajos szülnö Hartmann Jánosné Hartman Sándorné Steurer Mária Groszeibl Ferencné és [...]
11. Kalauz (101. oldal)
[...] József özv Kováts Jánosné 25 vitéz Galló András 27 Csiszár Nándor [...] Lukács József Temető sor 1 Farkas István 1 Kalocsa Péter la [...] 8 Virágh Aurél 10 Osváth Sándorné 12 özv Szabó Gyuláné 4 [...] 93 özv Csorna Krolyné 95 vitéz Hári József 97 Vadász György [...]
12. Fejérvármegye helységnévtára (68. oldal)
[...] tbsz dr Feiffer István irodt Farkas Károly fjző és akv Rimele [...] elölj Kir járásbíróság ein dr vitéz Cserényi Tergovits Károly jb Pataky [...] könyv Karner Jenő pzt B Far­kas Sándor Hangya szöv ein Kerner Jenő Beszálló vend Klopfer Sándorné Földbirtokos Grünfeld Pár 6 8 [...]
13. Kalauz (159. oldal)
[...] könyv Stettner Mátyás pzt B Farkas Sándor Hangya szövetk e n [...] h Bes álló vendéglős Klopfer Sándorné 1926 ban szül 19 f [...] oktatók Gratzl Gábor Tauth Antal vitéz Vörösmarty Jó set és Mayer [...] telep Világ­hírű szülötte kempeleni Kempelen Farkas 1733 1804 rjogludós nyelvész gépész [...]
14. Kalauz (34. oldal)
[...] Eszenyi Sándor II o altiszt vitéz Náday Jenő Fejérvármegyei Központi Forgalmi [...] város Gémes Imre főbiztos vidék Farkas Ferenc főbiztos Martonvásár Valentin Béla [...] Péter Kovács Ida és Várhidi Sándorné A ciszterci rend nyolc osztályú [...]
15. Kalauz (107. oldal)
[...] Elnöki tanács Bilkei Ferenc dr Farkas Gyula tanár Issekutz Aurél dr [...] ignác Választmány Aulich Józsefné Balassa Sándorné özv Báró Jenőné özv dr [...] Kováts Ferenc ifj Lits Ferenc vitéz Máté András Müller Henrik Pete [...]
16. Kalauz (105. oldal)
[...] Kováts Ferenc ifj Lits Ferenc vitéz Máté András Müller Henrik Pete [...] Lenke Bory Aranka özv Brada Sándorné Csikós Ándorné Csúcs Janka dr Farkas Gyuláné özv Felber Nán­dorné Hang [...]
17. Kalauz (134. oldal)
[...] elő j Tóth A János vitéz Sipos Lajos és Molnár János [...] tanító Léczfalvy Sándor postamesternő Csabay Sándorné kiadó Szarvas Ilona szülnő Némeih [...] u 12 üzemv és felügy Farkas Imre Régi község mely a [...]
18. Kalauz (108. oldal)
[...] 30 özv BrusztSándorné 32 Heilmann Sándorné 33 Rauf Schneider János 37 [...] Selymes Mihályné 12 Szijjártó György Vitéz Pap Lázár 14 Horn Ágoston [...] özv Pálinkás Imréné 3 b Farkas József 2 a özv Skorka [...]
19. Fejérvármegye helységnévtára (67. oldal)
[...] plb ref Vargha Sándor Rkktan Farkas Géza Ref iskszék ein Vargha [...] tan Léczfalvy Sándor postám Csabay Sándorné Váczy Ilona kiadó Szarvas Jolán [...] elölj Kir járásbíróság ein dr vitéz Cserényi Tergovits Károly b dr [...]
20. Kalauz (116. oldal)
[...] tan Léczfalvy Sándor postám Csabay Sándorné Váczy Ilona kiadó Szarvas Jolán [...] István irodt Kocsis Ferenc és Farkas Károly fjző és akv Rimele [...] tanitanak Polg áll isk ig vitéz Nagy Sándor Simon Ber­talan tan [...]

 

  • 1
  • 2