16 találat (0,312 másodperc)

Találatok

1. 1989. április 15.
[...] kormányos négyes 1944 Bazsár Miklós Sándor István kétpárevezős Bazsár Miklós Sándor István kormányos nélküli kétpárevezős Nádas [...] Piekc Frigyes kormányos négyes Antal Sándor Dobos Sándor Kovalovszky Pál Machán Tibor Márton [...] Zoltán Riheczky Rezső korm Latinovics Szaniszló kormá­nyos kétevezős Kávai Zoltán Sátori [...]
2. (22_37. oldal)
[...] következő évre A kolozsváriak részéről Szaniszló Zoltán csapatkapitány vette át az [...] Gyarmathy Mihály főpénztáros és Kulcsár Sándor a Magyar Kupaügyek legfőbb intézője [...] A Kolozsvárt Boga Ödön elnök Sza­niszló János intéző és Soponyai János [...] hogy mit kívántok Boga Ödön Szaniszló János és Soponyai János különvonult [...]
3. (105. oldal)
[...] következő évre A kolozsváriak részéről Szaniszló Zoltán csapatkapitány vette át az [...] mathy Mihály főpénztáros és Kulcsár Sándor a Magyar Kupa­ügyek legfőbb intézője [...] A Kolozsvárt Boga Ödön el­nök Szaniszló János intéző és Soponyai János [...] hogy mit kívántok Boga Ödön Szaniszló János és Soponyai János különvonult [...]
4. (119. oldal)
[...] Imre Sarlós György korm Latinovits Szaniszló korm négyevezős Bakos Mihály Fok [...] György Szekeres Gábor korm Latinovits Szaniszló nyolcas KAJAK KENU Szente András [...] Aczél László Novák Dezső Mátrai Sán­dor Dalnoki Jenő Vilezsál Oszkár Ko­csis [...] Gyula Fenyvesi Máté dr Havasi Sándor Varga Zoltán Fenyvesi II József [...]
5. 1983-1984 / 5. szám
[...] Im­re Sarlós György korm Latinovits Szaniszló kormányos négyevezős Fok Imre Kiss [...] Laukó Almos Rázga Tamás Vörös Sán­dor Edző Fábián Dezső 1963 ASZTALITENISZ [...] Gyula Fenyvesi Máté dr Havasi Sándor Varga Zoltán Fenyvesi II József [...] Géczi István Novák Dezső Mátrai Sán­dor Havasi Sándor Perecsi Tibor Orosz Pál Fenyvesi [...]
6. 1983-1984 / 5. szám
[...] 38 47 Háda József Tátrai Sándor Korányi Lajos Magda Béla Polgár [...] korm Pieke Frigyes Nyolcas Antal Sándor Dobos Sán­dor Kovalovszky Pál Machán Tibor Márton [...] Rezső Zsitnik Béla korm Latinovits Szaniszló Kormányos nélküli négyevezős Kávai Zoltán [...] Jó­zsef Zsitnik Béla korm Latinovits Sza­niszló kormányos négyevezős Fok Imre Kiss
7. 1988. november 19.
[...] következő évre A kolozsváriak részéről Szaniszló Zoltán csapatkapitány vette át az [...] Gyarmathy Mihály fő­pénztáros és Kulcsár Sándor a Magyar Kupaügyek legfőbb inté­zője [...] A Kolozsvárt Boga Ödön elnök Szaniszló Já­nos intéző és Soponyai János [...] Hosszú percek után vé­gül Kulcsár Sándor kivált a töb­biek közül és [...]
8. A Ferencvárosi Torna Club bajnokai, bajnokcsapatai 1903-1986 (81. oldal)
[...] Pozsonyi Lajos Rajkai László Ránéz Sándor Simon László Szende Já­nos Edző [...] egyéni 905 fa ÚSZÁS Záborszky Sándor 1500 m gyorsúszás 18 32 0 1956 BIRKÓZÁS Szírbik Sándor kf könnyüsúly EVEZÉS Bartók János [...] Rezső Zsitnik Béla korm Latinovits Szaniszló Kormányos nélküli négyevezős Kávai Zoltán [...]
9. A Ferencvárosi Torna Club bajnokai, bajnokcsapatai 1903-1986 (83. oldal)
[...] Kunsági György Vár­szegi Lajos Vörös Sándor MŰUGRÁS ÉS TORONYUGRÁS Újvári László [...] Kárpáti György Lantos László Vörös Sándor 4 x 200 as vegyesváltó [...] Csikány József Lantos László Vörös Sándor 4 x 100 as vegyesváltó [...] József Zsitnik Béla korm Latinovits Szaniszló KAJAK KENU Mészáros György Szente [...]
10. (75. oldal)
[...] emberrel játszó Kispest legyőzésével Klement Sándor például így nyilatkozott A számszerű [...] Szabó Mándi Kocsis Barátky Wéber Szaniszló Ottávi Cseh Kalmár Titkos Szabó [...]
11. (32. oldal)
[...] míg az er­délyiek közül Bodola Szaniszló és Spielmann tűnt ki Ezen [...] gólját vitatták az erdélyi­ek Kemenessy Sándor így magyarázta az esetet Sárosi [...]
12. (106. oldal)
[...] Hosszú percek után végül Kulcsár Sándor kivált a többiek közül és [...] az első ivó ajka megérintené Szaniszló II megadja a han­got és [...]
13. 1984-1985 / 3. szám
[...] 29 31 Luzern 39 EB Sándor István korm nélk né­gyes a [...] József Zsitnik Béla korm Latinovits Szaniszló korm né­gyes a reményfutamban kiesett [...] Imre Sarlós György korm Latinovits Szaniszló korm négyes 7 hely 1964 [...] Imre Sarlós György korm Latinovits Szaniszló korm négyes a reményfutamban ki­esett [...]
14. 1999 / 21. szám
[...] A Kiinga László A Kiss Sándor A Lengyel Roland A Szabó [...] B Sarlós György A Latinovits Szaniszló B Zorkóczky Károly B Dr [...] A Lipcsei Péter A Mátrai Sándor A Mucha József A Novák [...] B Gál Róbert B Altorjai Sándor B Mókus Lajos B Láng [...]
15. 1985-1986 / 9. szám
[...] Szabó Mándi Kocsis Barátky Weber Szaniszló Ottávi Cseh Kalmár Titkos Szabó [...] kupát átvette Szilágyi Gyula Barcs Sándortól 1958 FERENCVÁROSI TORNA CLUB a [...] Feny­vesi A kupát átvette Mátrai Sándor Sas­vári Istvántól 1964 BP HONVÉD [...] Kiss A kupát átvette Zombori Sándor Soós Károlytól 1982 ÚJPESTI DÓZSA [...]
16. 1998 / 10.
[...] Cs Szilárd 11 V Leó Szaniszló 11 K Ferenc 11 P [...] 18 Cs Bernadett 18 Cs Sándor Ede 18 V Andrea Ilma [...]