12. oldal, 603 találat (0,265 másodperc)

Találatok

551. 1.2 1931. január 22. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 10 • 11 • 12 • 13 • 14
[...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Temesi [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...] János dr t Kállay Tamást Bozóky Ádám dr t és Petzrik [...]
552. 9.1 1923. junius 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • Szabályrendeleközségt ai fogyasztás székesfővároi adókróls területé. n szedett • 856
[...] 855 a Tárgyaltatott dr Takács István bizottsági tagnak a székesfőváros terü­letén [...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brezowsky Emil dr [...] László Csilléry András dr Dániel István Demény Károly Dirner Gusztávné özv [...]
553. Név- és tárgymutató
[...] Bogáthy Imre kegydíja 1141 Bogdán István telkének szabályozása 1009 Bogenfürst György [...] Bója András kegydíja 34 Bolla István dr orvosi oklevele 1108 Bombamerénylet [...] 426 Borjúvásárcsarnok építése 82 Borody István dr orvosi oklevele 1108 Boróka [...] az Alsó rákosi réteken 1116 Bozóky Ádám dr autóbuszközlekedés a Fő [...]
554. Név- és tárgymutató
[...] darab­jának betiltása 314 475 Bene István kegydíja 157 Benedek János halála [...] dr orvosi oklevele 1091 Bethlen István gróf elleni genfi merénylet 597 [...] rendreutasítása a közgyűlésen 119 Biró István kegydija 525 1005 dr orvosi [...] Andor dr orvosi oklevele 1319 Bozóky Ádám dr dunai áradások elleni [...]
555. 13. 1918. július 17. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 919 • 920 • 921 • 922 Szabályrendelet a közlekedési adóról
[...] dr Berger Simon Bogdányi Mór Bozóky Ádám dr Brodesser János Brust [...] Kauser Gyula Kertész József Kertscher István Kis J Jenő Klassohn Gyula [...]
556. 8. 1926. július 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 764 • 765 • 766 • 767 • 768
[...] Vértes Emil Stern Sándor Viczián István dr Stern Szerén B Virágh [...] Zimmermann Dezső Tkálcsecz János Zsiros István Ugrón Gábor dr Zsolnay Imre [...] be a következő bizottsági tagok Bozóky Ádám a budai Dunapart árvízvédelmi [...]
557. 2. 1931. január 28. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 17 • 18 • 19
[...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Hunkár Géza és Kirchner [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Tauffer [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...]
558. 3. 1931. február 4. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 21-22 • 23 • 24 • 25
[...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Tauffer [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Császár Ferenc és dr [...]
559. 1. 1930. január 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 5
[...] Károlyi József Michál Jenő Arany István dr Tatár Béla dr Nagy [...] dr Stoll Kálmán dr Hajdú István dr Bárok Miklós dr Iván [...] a fővárosi munkák sürgős kiadása Bozóky Ádám a főváros területén haladó [...]
560. 7. 1929. március 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 373 • 374 • 375 • 376
[...] dr Nagy Béla dr Arany István dr Gömöry Albert Balogh Hugó [...] Csilléry András Dinich Vidor Friedrich István dr Hajdú Marcel és dr [...] az kerületbe Perczel Béla Máté István és Draskóczy M László a kerületbe dr Bozóky Ádám dr Harrer Ferenc és [...]
561. 11.2 1923. julius 4. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 976 • 977 • 978 • 979
[...] tanácsnok­főjegyző Purebl Győző dr Bárdi István tanácsnokok Nem mel szavaztak Baranski [...] Kossalka János dr Piazza Győző Bozóky Ádám dr Kovács Ernő dr [...] dr Oberschal Viktor dr Viczián István dr Hikádé József Pakányi Ferenc [...]
562. 13.1 1932. julius 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 248 • 249 • 250 • 251
[...] dr Szőke Gyufa dr Takács István dr Takács Tolvay József gróf [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vitéz András [...] mai ülés első pontja dr Bozóky Ádám örökös törvényhatósági bizottsági tag [...]
563. Név- és tárgymutató
[...] Borellenőrző bizottság alakítása 413 Bornfeld István dr orvosi oklevele 28 Boross [...] fővárosi terület bérlete 514 Boskovits István dr orvosi oklevele 838 Bosnyák utca szabályozása 968 Bozóky Ádám dr autóbuszok és meg­állóhelyek [...]
564. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (134. oldal)
[...] fagyott talajok vízáteresztésónek laboratóriumi vizs­gálata Bozóky Szeszich Károllyal és Klimes Szmik [...] Intézet Fővárosi Vízművek 1964 Illés István Ipari szennyvizek tisztítása Mérnöki Továbbképző [...]
565. 18. 1923. november 17. jubileumi díszközgyűlés • 1605 • 1606 • 1607 • 1608
[...] a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr Bozóky Ádám Buday Dezső dr Csilléry András dr Ernszt Sándor Haller István llovszky János Kontra Aladár dr [...] Horíhy s k gróf Bethlen István s k A díszközgyűlés a [...]
566. 16.1 1929. november 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1207 • 1208 • 1209 • 1210
[...] Martin János Révész Zsigmond Máté István Rosenák Miksa dr Meitelka Frigyes [...] kőbányai sertésszállások megszüntetése és dr Bozóky Ádám a főváros területén haladó [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tarr Béla Tkálcsecz János [...]
567. 17.1 1923. november 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1554 • 1555
[...] megüresedett öt tagsági helyre Nagy István 92 dr Platthy György 92 [...] tagsági helyre Benzsay Károlyt dr Bozóky Ádámot Kronberg Józsefet és Magyar [...]
568. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (123. oldal)
[...] ku­tatást végezte Szabó László Illés István Lipták Ferenc és Vas Károly [...] kell vizsgálni A kutatást végezte Bozóky Sz Károly Dávid Sándorné Szolnoky [...] talajokra A kutatást végezte Ijjas István Fekete András Megbízó VITUKI MÉRNÖKKARI [...]
569. Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk (104. oldal)
[...] 1967 4 sz 4 5 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási hálózatok néhány [...] 2 sz 61 69 Illés István Üjabb kutatási és gyakorlati eredmények [...]
570. 1.2 1922. január 12. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 87 • 88 • 89 • 90 • 91
[...] Károly dr Petrovácz Gyula Viczián István dr Dörfler Lajos Plathy György [...] továbbá Rényi Dezső alpolgármester Bárdi István Édes Endre dr Lobmayer Jenő [...] dr Hilbert Vilmos Sándor Béla Bozóky Ádám dr Horváth Károly IV [...]
571. 9. 1912. május 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 800 • 801
[...] Niedermann Ferenc dr dévai Szöllősy István lí ik kerület Rendes tagok Laumann József Bozóky Ádám dr Ott Lajos Kanyó [...]
572. 11. 1931. április 29. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 77 • 78 • 79
[...] ülésből való távolmaradásukat kimentették dr Bozóky Ádám Császár Ferenc és dr [...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Tauffer [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...]
573. 7.1 1926. június 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 633
[...] Bohn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Bresztovszky Ede Bródy [...] Sándof dr Fischer Márton Friedrich István Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gál [...] Szepessy Albert Szémann Mihály Takács István dr Ugrón Gábor dr Vértes [...]
574. 4. 1929. február 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 280 • 281 • 282
[...] kiadatik a tanácsnak 280 Dr Bozóky Ádám bizottsági tag a következő [...] huszárezrednek kivonulását élén gróf Károlyi István ezred­tulajdonossal és Rohonczy Lipót huszárezredessel [...]
575. Tudományos, kutatási és művészeti munkásság, publikációk (84. oldal)
[...] 1968 3 sz 2 6 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási csőhálózatok néhány [...] 2 sz 64 73 Illés István Beszámoló az Egészségügyi Világszervezet által [...]
576. 5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 297
[...] dr Botzenhardt János 95 dr Bozóky Ádám 93 Buday Dezső 92 [...] Verebély Jenő 97 dr Viczián István 96 dr Wolff Károly 95 [...]
577. 20.5 1923. december 21. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 1750
[...] Bonn József Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brunekker Lajos Conlegner [...] Perczel Béla Petrovácz Gyula Pfeiffer István Pillis Károly Popelka Béla Rácz [...] József Wolff Károly dr Záborsky István dr Ehhezképest a közgyűlés az [...]
578. 3. 1932. február 12. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 38 • 39 • 40
[...] Károly dr Szilágyi Antal Viczián István dr Zala Zsigmond Szlavik Ferenc [...] Ferenc dr Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Dési Géza Komjádi [...] törvényhatósági bizottsági tagok továbbá Muzsikó István és dr Unger Béla tanácsnokok [...]
579. 5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 297
[...] Antal dr Botzenhardt János dr Bozóky Ádám Buday Dezső dr Csilléry [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István és dr Wolff Károly törvényhatósági [...]
580. 13. 1920. december 22. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve • 854 • 855
[...] Ignác dr Ambruss Gyula dr Bozóky Ádám dr Botzenhardt János dr [...] Tivadar bibithi Horváth János Hoszu István dr Platthy György dr Kleineisel [...]
581. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (111. oldal)
[...] 1967 19 sz 53 55 Bozóky Szeszich Károly Vízellátási körhálózatok néhány [...] 2 sz 61 69 Ijjas István A vízszintessel 0 a 90 [...]
582. Név- és tárgymutató • 56
[...] 900 hrsz telkének sza­bályozása 1529 István és társai felfolyamodása átiratási díj [...] bizotts tag választása 1 7 Bozóky Ádám dr II ker választm [...] segélye ügyében interpelláczió 140 Buday István kegydíjazása 461 1054 Budaeőrsi úton [...]
583. 11. 1930. junius 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1078 • 1079 • 1080
[...] ügyosztályba Schrőder Ferenc Tarr Béla Bozóky Ádám dr Verebély Jenő dr [...] Antal Auer Pál dr Nagy István Bezegh Huszágh Miklós Paulheim Ferenc [...]
584. 20.1 1923. december 12. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1716
[...] bizottsági tag vezetése mellett dr Bozóky Ádám Hilberth Vilmos Nagy István Paulheim Ferenc Perczel Béla és [...]
585. 17. 1931. november 6. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 236 • 237 • 238 • 239 • 240 • 241 • 242
[...] dr Szőke Gyula dr Takács István dr Temesi Győző dr Térfi [...] alpolgármester továbbá Biró Dezső dr Bozóky Ádám Dési Géza dr Gosztonyi [...]
586. Név- és tárgymutató
[...] János dr bizotts póttag vá­lasztása Bozóky Ádám II ker választm tag válasz­tása 15 S 2 István hely vásárbiró részére tiszteletdíj megszavazása 892 István II ker választm tag választása [...]
587. 12.2 1931. május 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 101 • 102 • 103 • 104
[...] bejelenti az elnök hogy dr Bozóky Ádám bizottsági tag hatheti szabadságot [...] dr Verebély Jenő dr Viczián István dr Vitéz Aladár Vizdos Géza [...]
588. 5. 1932. március 9. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 79 • 80 • 81 • 82
[...] szám 51 Tóth Gábor Viczián István dr Windisch Ödön dr Usetty [...] Dezső dr Botzenhardt János dr Bozóky Ádám Csapó Sámuel Deutsch Mór [...]
589. Név- és tárgymutató
[...] Zsigmondné tanitó nyugdíjazása 1046 Bogdanovics István alapítványa 256 Bogisich Árpád jegyző [...] csőfektetés 207 1137 1282 1632 Bozóky Mihályné Oláh Zsuzsanna szülésznői oklevele [...]
590. 2.1 1928. február 22. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 61 • 62 • 63
[...] részére történő lábbeli szükségletek beszerzése Bozóky Ádám a II ker Fő [...] tiszti orvost és dr Simonyi István Lajos tiszaföldvári lakos ottani járási [...]
591. 2.1 1922. január 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 133 • 134 • 135
[...] és pedig Szentgáli Antalné dr Bozóky Ádám Mettelka Frigyes dr Miklós [...] Kovács Hermin és dr Záborszky István bizottsági tagok Utasítja a közgyűlés [...]
592. 2. 1926. február 24. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 • 143 • 144
[...] adó kirovása és behajtása Farkas István a tanácsnak az autonómia határozatait [...] VII ker elöljáróságon tapasztalt rendellenességek Bozóky Ádám dr a budai dunáparti [...]
593. 15. 1929. október 30. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1203 • 1204 • 1205 • 1206
[...] Nemzeti Demokrata pártok részéről Farkas Istvánt Pakots Józsefet Büchler Józsefet dr [...] Orova Zsigmondot Szémann Mihályt dr Bozóky Ádámot Girardi Tibort dr Lakatos [...]
594. A tanszékek tudományos és művészeti munkássága (135. oldal)
[...] végezte Szabó László és Illés István a tanszék dolgozóinak közreműködésével Megbízó [...] dolgoztak ki A kutatást végezte Bozóky Szeszich Károly a tanszék dolgozóinak [...]
597. 15. 1926. december 30. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 1388 • 1389 • 1390 • 1391 • 1392
[...] a Szociáldemokrata Párt részéről Farkas Istvánt Propper Sándort Büchler Józsefet dr [...] Lajost dr Szőke Gyulát dr Bozóky Ádámot Nessi Gyulát dr Botzenhardt [...]
598. Név- és tárgymutató
[...] bizottsági tag megválasztása 343 1166 Bozóky Ádám dr bizottsági póttag be­hívása [...] tag 829 megválasztása 343 Bródy István kérvénye szinháznyitási engedélyért 840 1124 [...]
599. Név- és tárgymutató
[...] Imre adófelsz biz tagsága Bihari István dr orvosi oklevele Bihari és [...] dr közp vál tagsága telekszabályozás Bozóky Ádám dr közp vál tagsága [...]
600. 8. 1930. junius 4. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 1011 • 1012 • 1013
[...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Török [...] felkéri dr Bánóczi László dr Bozóky Ádám dr Homonnay Tivadar Kállay [...]