M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztatója, 1940-1942

1940/41. tanév I. félév

A INI. KIR. JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI j tS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM \ TÁJÉKOZTATÓJA az 1940/41. tanév első félévére. A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság* tudományi Egyetem kiadása és tulajdona. Mindennemű utánnyomás tilos. HELYMUTATO s „K" (központi épület): Budap , Műegyetem-rakpart 3—5. „S“ Bánya-, kohó- és erdőn.^ i kar: Sopron, Gömbös Gyula-út 4-. „Mg" (Mezőgazdasági osztályt Budapest, VIIS., Eszterházy-utca 3. „Áo" (Állatorvosi osztály): Buda­pest, VII., RottenbEller-uoa 23—25. „Kg" (Közgazdaságtudományi kar): Budapest, IV., Szerb-utca 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom