16 találat (0,252 másodperc)

Találatok

1. 1928-08-02 / 32. szám (228. oldal)
[...] vállalatnyertes tartozik viselni mely mindenkori kerese téből levonásba fog hozatni Az [...] 1928 junius 24 én Tarján István sk ev lelkész iskolaszáki elnök [...]
2. 1910-02-17 / 7. szám (44. oldal)
[...] n 3 Ukapuszta Döbrönte Ignácz István rk István Orsoly Terézia teknővájó cig 4 [...] 4 P 2 Jt Bódis István ág ev Tóth Rozália István Bognár Zsuzsa 3 Mezőlak Varga [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Körmendy Béla sk [...]
3. 1914-03-05 / 10. szám (81. oldal)
[...] V Mógor József ág ev István Kovács Zsófia 14 Mihályháza Válint [...] Ágotha kovács 15 V Varga István István Horváth Mária cseléd 16 Nagydám [...] n Paár János ág ev István Kis Zsófia 18 Nagygyimót Böröcz [...] leendő körözés illetve mény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1914 január [...]
4. 1933-09-14 / 37. szám (302. oldal)
[...] a ff 9242 173 Krammer István állandó napszámos leérteimé u a [...] 9435 1751 Szombathely m város kérése a város területén befolyó Dr [...] 2 176 Kőszeg város polgármesterének kérése a szőAőbirlokbsok és bortermelők által [...]
5. 1904-11-24 / 47. szám (552. oldal)
[...] november hó 15 én Bezerédj István s k alispán Tárgy Útlevél [...] hogy Amerikai kivándorlók az útlevél kérése alkalmával azon adatot mondták be [...] november hó 14 én Bezerédj István s k alispán Tárgy A [...] november hó 11 én Bezerédj István sk alispán Tárgy A néhai [...]
6. 1908-02-13 / 7. szám (71. oldal)
[...] Fér Ferencz Tóth Rozália Bodis István ág ev István Bognár Z uzsi Másszi Vikt [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1908 január [...]
7. 1906-12-20 / 52. szám (501. oldal)
[...] m kir Belügyminiszter úrhoz Folyamo­dónak kérése megtagadva hozzám le lett adva [...] tiszti főügyész elnöklete alatt Molnár István és Kovács Sándor tör­vényhatósági bizottsági tagokból és Tóth István jegy­zőből álló bizottság küldetik ki [...]
8. 1932-09-15 / 37. szám (259. oldal)
[...] 5775 2 172 Özv Kenesei Istvánná th utkaparó özvegyének nyug­ellátása n [...] iránt n 175 A kéményseprők kérése a kéményseprési dijaknak köz­vetlenül a [...] Főjegyző 9042 177 Dr Pászthory István ügyvéd indítványa takarmányhiány közmunka pénzügyi [...]
9. 1931-09-17 / 38. szám (264. oldal)
[...] Takáts nyugellátása 10669 164 Nagy István törv hat útkaparó lipárti lakos [...] Országos Orvosszövetség nyugdíjintézetének dr Márton kérése az egyesület segélyzése ügyében 14282 [...]
10. 1933-05-25 / 21. szám (199. oldal)
[...] Tárgy A Vasmegyei Gazdasági Egyesület kérése permetező gépek beszerzése céljából 3000 [...] Piszter Imre Polgár János Mészáros István Hemde Lajos Farkas Miklós Noé [...]
11. Betűsoros tárgymutató (_2. oldal)
[...] 241 Bikavásár tavaszi 90 Biró István dr vármegyei árvaszéki jegyző sza­badsága [...] megóvása 247 Cséplési szén kiutalásának kérése az Országos Szénbizottságnál 199 Csorna [...]
12. 1943-06-15 / 12. szám (151. oldal)
[...] hó 2 napján Dr KEVEY ISTVÁN s k járási főszolgabíró PflLYAZÄTI [...] Újabb keletű fénykép 11 Kedvezmény kérése esetén a szülők hatósági vagyoni [...]
13. 1935-10-05 / 24. szám (221. oldal)
[...] Tárgy A Vasmegyei Gazdasági Egyesület kérése a Gyümölcstermelők Országos Egyesüle­tébe való [...] egyesület kiküldöttjeként megjelent dr Sternád István älelnök az évi tagsági dijakat [...]
14. 1922-01-05 / 1. szám (2. oldal)
[...] jogosult a bíróság a haszonbérló kérése folytán megfelelő biztosíték adásira kötelezheti [...] bő 9 éti Gróf Bethlen István sk m bír msni ere [...]
15. 1937-03-15 / 7. szám (97. oldal)
[...] és a munkával megbízóit vállalkozó kérésé összegéből azt levonásba hozhatja A [...] 1937 évi március hó Baráth István s k egyházközségi elnök VERSENYTÁRGYALÁSI [...]
16. 1905-01-05 / 1. szám (3. oldal)
[...] deczember hó 24 én Bezerédj István s k alispán Utasítás a [...] gyakorlatot foly­tatni melyet az ösztöndíj kérése illetve elnyerése alkalmával letelepedési helyül [...]