24 hit(s) (0.635 seconds)

Hits

1. Család- és személynévmutató (214. oldal)
[...] 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ P‍á‍l‍ó‍c‍z‍i‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍7‍3‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 1‍3‍7‍ 1‍6‍8‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ A‍n‍n‍a‍ 1‍8‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ B‍o‍l‍d‍i‍z‍s‍á‍r‍ [...] 1‍8‍5‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ É‍v‍a‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍9‍ 1‍8‍0‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ I‍m‍r‍é‍n‍é‍ [...] 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍4‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ 1‍7‍9‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ K‍a‍t‍a‍ 1‍6‍6‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ Z‍s‍ó‍f‍i‍a‍ [...]
2. Áttekintő raktári jegyzékek (215. oldal)
[...] Erdődy Kristóf gr 1698 Géczy András 1708 Gerhárt György Görgey Boldizsár [...] Hellenbach B J Gottfried 1689 Horváth Stansith Boldizsár 1710 Horváth Stansith Éva 1702 1708 Horváth Stansith Imre 1710 Horváth Stansith Sophia és Éva 1692 Lipőczi [...]
3. Személy- és családnév mutató (487. oldal)
Horánszky József 189 j Horváth Stansith Gergely 219 Horányi Antal 417 [...] 20 333 357 Zsófia 215 András 164 Zsuzsanna 87 Antal 40 [...] y ör 6 T 4 Horváth 396 Miklós 38 Horváth ajücsi Péterné 392 Pál 40 [...] Sándor 192 Hugonnay Vilma 417 Horváth Stansith család 86 87 99 HujaS [...]
4. Család- és személynévmutató (221. oldal)
[...] Ádámné Podmaniczky Teréz 152 Szirmay András 112 152 180 184 Szirmay [...] Orosz Teréz 152 Szirmay Andrásné Horváth Stansith Anna 152 Szirmay Andrásné Roth [...] Szirmay Istvánné 175 Szirmay Istvánné Horváth Stansith Johanna 154 Szirmay Istvánné Okolicsányi [...] 175 178 183 Szirmay Sándorné Horváth Stansith Klára 159 Szirmay Sára 164 [...]
5. Áttekintő raktári jegyzékek (214. oldal)
[...] Radvánszky IV Györgyhöz intézett le­velek Horváth Stansith Boldizsár 1667 Horváth Stansith Márk 1671 1685 Hudicius Jánoá 1678 Joanelli János András 1668 Jászay Ferenc 1677 1678 [...] Morocz Erzsébet 1682 Nagy Péli András 1672 Nagy Leszenyei Ferenc 1674 [...] 1674 Palugyay Ádám 1684 Palugyay András 1682 Palugyay Anna 1687 Palugyay
6. Áttekintő raktári jegyzékek (189. oldal)
[...] cs 20 tétel Pottornyay Mátyásné Stansith Horváth Katalin Hozzá intézett levelek Gyürky [...] Borsod megye Vizeki Tallián Pál András alispán Horváth András Sz Király György Sebe Mihály [...] ephus Hora Liptó megye 1774 Horváth Stansith Imre Straska Szepes megye 1776 [...]
7. Csáky család (159. oldal)
[...] 1772 1769 XVIII sz Greskovits András Gyöngyösi Gábor Gyurcsánszky Károly tiszttartó [...] Haller József gr G Haluscsák András nyadini lakos Hármas György szendrői [...] bányászok MoKoHely tar tó tanács Horváth Imre Horváth József Horváth Stansith Imre Szepes megyei alispán Impenas [...]
8. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (184. oldal)
2 cs 1 tétel Szirmay András 1747 Sztáray János Fülöpnek Orosz Gáspár 1775 Szulyovszky Andrásnak Mauks Mihály 1816 Pongrácz András 1821 Szulyovszky Menyhértnek Kostán Ferenc 1802 Kubinyi András 1803 Horváth Stansith Anna 1803 Aláirás nélkül én [...] Jelenffy Pál 1765 Tabódy Mihálynak Andrási Anna 1715 Barkóczy Ferenc 1724 [...]
9. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (180. oldal)
[...] L‍á‍s‍z‍l‍ó‍n‍a‍k‍ B‍r‍o‍c‍k‍e‍n‍ P‍á‍l‍ 1‍7‍9‍3‍ F‍e‍k‍e‍t‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍7‍6‍ G‍r‍e‍i‍f‍s‍w‍a‍l‍d‍i‍ e‍g‍y‍e‍t‍e‍m‍ r‍e‍k‍t‍o‍r‍a‍ 1‍8‍0‍2‍ [...] F‍e‍r‍e‍n‍c‍n‍e‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ M‍i‍k‍l‍ó‍s‍ P‍é‍t‍e‍r‍ é‍s‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ I‍ 7‍0‍5‍ R‍a‍k‍o‍v‍s‍z‍k‍y‍ J‍á‍n‍o‍s‍n‍a‍k‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...] 1‍7‍0‍6‍ R‍é‍v‍a‍i‍ M‍ó‍z‍e‍s‍ b‍r‍ n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍6‍2‍ V‍i‍t‍á‍l‍i‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ 1‍7‍6‍2‍ [...] 1‍8‍2‍5‍ O‍l‍v‍a‍s‍h‍a‍t‍a‍t‍l‍a‍n‍ 1‍8‍3‍7‍ R‍ó‍t‍h‍ P‍á‍l‍n‍a‍k‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍4‍1‍ H‍u‍n‍y‍o‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ 1‍8‍4‍1‍ [...]
10. Áttekintő raktári jegyzékek (194. oldal)
[...] főporkolábja Gothard János Rozsnyó 1656 Horváth Imre Dessőfi Katerina Szakonya 1732 Horváth Stansith Boldizsár V Szepes megye első [...] János és társai 1740 Jelenik András Gömör és Torna megyék első táblabirája S Horváth János Strasa 1694 Kiszely Péter [...]
11. Áttekintő raktári jegyzékek (213. oldal)
[...] 1638 1647 d Máriássy Zsófiához Horváth Stansith Márknéhoz irt levelek 1673 1676 [...] 1683 Baloghy Gáspár 1686 Balowansky András 1677 és én Bartakovics János [...] 1668 Csemiczky Miklós 1671 Csizmadia András és Nyerges András 1683 Czobor Mária gr 1687 [...] 1680 Géczy Zsigmond 1668 Gortszky András 1681 Görgey Kata 1685 Gronell [...]
12. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (135. oldal)
[...] S‍á‍r‍a‍ V‍ P‍é‍t‍e‍r‍ 1‍6‍5‍5‍­‍ I‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ k‍ö‍v‍e‍t‍ a‍ g‍r‍ó‍f‍i‍ á‍g‍ [...] P‍l‍a‍t‍t‍h‍y‍n‍é‍ P‍é‍c‍h‍y‍n‍é‍ O‍k‍o‍l‍i‍c‍s‍á‍n‍y‍i‍ J‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍s‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ I‍ V‍I‍I‍I‍ J‍ó‍b‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] 1‍ M‍á‍r‍i‍á‍s‍s‍y‍ B‍é‍g‍á‍n‍y‍i‍ J‍o‍z‍e‍f‍a‍ 2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ K‍l‍á‍r‍a‍ T‍a‍m‍á‍s‍ A‍n‍t‍a‍l‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ Z‍e‍m‍p‍l‍é‍n‍i‍ [...] P‍o‍t‍t‍o‍r‍n‍y‍a‍y‍ I‍l‍o‍n‍a‍ b‍r‍ P‍o‍d‍m‍a‍n‍i‍c‍z‍k‍y‍ P‍o‍t‍t‍u‍r‍n‍y‍a‍y‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ T‍e‍r‍é‍z‍ K‍l‍á‍r‍a‍ A‍n‍n‍a‍ I‍ I‍ [...]
13. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (195. oldal)
S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ G‍e‍r‍g‍e‍l‍y‍ 1‍7‍5‍2‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ I‍m‍r‍e‍ 1‍7‍9‍9‍­‍ 1‍8‍0‍0‍ S‍t‍e‍g‍n‍e‍r‍ L‍a‍j‍o‍s‍ [...] 1‍8‍3‍3‍ S‍t‍e‍p‍á‍n‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ 1‍8‍2‍1‍ S‍t‍u‍b‍e‍n‍f‍o‍l‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍8‍3‍7‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍8‍0‍2‍ S‍t‍e‍f‍á‍n‍i‍a‍ 1‍8‍8‍8‍ [...] 1‍8‍1‍4‍ S‍z‍a‍t‍m‍á‍r‍y‍ d‍r‍ 1‍8‍0‍1‍ S‍z‍é‍c‍h‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍3‍4‍ 1‍7‍3‍8‍ S‍z‍é‍k‍e‍l‍y‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍ 1‍7‍4‍6‍ [...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍l‍b‍e‍r‍t‍ 1‍8‍5‍6‍ 1‍8‍5‍7‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ 1‍7‍1‍3‍ 1‍7‍2‍0‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ A‍n‍n‍a‍ S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ [...]
14. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (154. oldal)
[...] S‍z‍i‍r‍m‍a‍y‍ V‍I‍I‍ I‍s‍t‍v‍a‍n‍ é‍s‍ f‍e‍l‍e‍s‍é‍g‍e‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ J‍o‍h‍a‍n‍n‍a‍ i‍r‍a‍t‍a‍i‍ é‍s‍ h‍o‍z‍z‍á‍j‍u‍k‍ i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ [...] i‍n‍t‍é‍z‍e‍t‍t‍ l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ B‍u‍d‍a‍h‍á‍z‍y‍ E‍l‍e‍k‍ С‍h‍á‍z‍á‍r‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍h‍á‍z‍á‍r‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ D‍e‍t‍r‍i‍c‍h‍ M‍e‍n‍y‍h‍é‍r‍t‍ G‍l‍o‍s‍ K‍á‍r‍o‍l‍y‍ J‍o‍ó‍b‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ K‍a‍r‍o‍v‍e‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ K‍e‍c‍s‍k‍é‍s‍ P‍á‍l‍ K‍o‍m‍á‍r‍o‍m‍i‍ K‍o‍s‍s‍u‍t‍h‍ L‍á‍s‍z‍l‍ó‍ [...]
15. Repertórium (137. oldal)
[...] Ádám év n 5714 Mészáros András év n 5715 Mészáros János [...] Jakab év n 5720 Nesericz András év n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András év n 5733 Reguly Sándor [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk év n 5743 Stubner [...]
16. Esterházy család hercegi ága levéltára, Esterházy család hercegi ága (148. oldal)
23 cs 5720 Nesericz András é n 5720 a Nyáry [...] n 5732 Rakssany István és András é n 5733 Reguly Sándor [...] Farkas é n 5738 Semsey András é n 5739 Semsey János [...] 5741 Somogyi Ferenc 1660 5742 Horváth Stansith Márk é n 5743 Stubner [...]
17. Áttekintő raktári jegyzékek (91. oldal)
[...] 1750 1793 ifj Ferenc fia András fivére és felesége Okolicsányi Borbála [...] 1813 Sándor fia és felesége Horváth Stansith Bora 1782 1839 iratai Iskolai [...] 11 tétel Albert Sándor fia Andrásnak a fia iskolai bizonyítványai 1829 [...]
18. Áttekintő raktári jegyzékek (219. oldal)
[...] Márton 1706 Horthy István 1705 Stansith Horváth Boldizsár 1706 St Horváth Éva 1725 St Horváth Gergely 1737 Horváth Ferenc 1704 Horváth György 1706 1708 St Horváth Imre 1737 Horváth László 1716 Horváth Miklós 1707 1708 Horváth Pál 1708 Horváth Zsigmond 1706 1707 Hrabovszky János [...]
19. Mutató (399. oldal)
[...] P‍e‍r‍e‍s‍z‍n‍y‍e‍ p‍e‍r‍g‍a‍m‍e‍n‍ o‍k‍l‍e‍v‍e‍l‍e‍k‍ P‍e‍r‍k‍u‍p‍a‍ P‍e‍r‍s‍o‍n‍a‍l‍i‍a‍ H‍o‍r‍v‍á‍t‍h‍ S‍t‍a‍n‍s‍i‍t‍h‍ c‍s‍a‍l‍á‍d‍ 5‍3‍7‍2‍ C‍ 1‍0‍0‍7‍ C‍ [...] p‍l‍ó‍b‍á‍n‍i‍á‍k‍ s‍z‍á‍m‍a‍d‍á‍s‍a‍i‍ 4‍2‍ o‍l‍d‍ P‍l‍e‍c‍k‍ó‍ A‍n‍d‍r‍á‍s‍ C‍ 7‍0‍1‍ P‍l‍z‍n‍ l‍á‍s‍d‍ P‍i‍l‍z‍e‍n‍ [...]
20. SZIRMAY CSALÁD /P 639, 1809-1813, 1842-1845/ Készítettet Pap Gáborné (152. oldal)
[...] írott levelek Inczédy János Ocskay András Remenyik András Szirmay Antal Tabódy Pál Szirmay I András és felesége Roth Júlia iratai [...] Péter 10 tétel Szirmay II András és felesége Csicseri Orosz Teréz iratai 11 tétel Szirmay III András és felesége Stansith Horváth Anna iratai 12 tétel Szirmay [...]

 

Filter results Collections
all
Filter results Source institutions
all
Filter results Series
all