Zalamegyei Ujság, 1935. január-március (18. évfolyam, 1-73. szám)

1935-03-09 / 57. szám

4 Zalamegyei Újság 1935 március 9. REKANIIER 90 pengő GAÁL kárpitosnál Zalaegerszeg, Rákóczi u. 44. . — A Pesti Tőzsde új száma a részvény- és kötvénypiacról, az aranyforgalomról, a gabonatőzs­dei hosszról fontos információkat közöl. Érdekes információkat kö­zöl a lap az altruista bankok fu ziójáról, új ipari alapításokról, a kötvényksnverziókról stb. Kitűnő textil, biztosítási, vas- és gépi­pari, vidéki hitelélet rovatok egé­szítik ki az uj számot. — Rendelet » gépjármüvek megvizsgálásáról. A hivatalos lap legutóbbi száma a be ügy- miniszter rendeletét közli, mely szerint a közúti forgalomban résztvevő gépjármű üzembentar­tója a nevén nyilvántartott gép jármüvet és pótkocsit ez év áp rilis 1 tói junius 30 ig bezáróan az illetékes gépjárműkerületi első­fokú rendőrhatóságnál forgalom- képesség és forgalombiztonság szempontjából megvizsgálás vé­gett bemutatni köteles. A meg­vizsgálásért fizetendő dij a gép­jármű kerület székhelyén gépko­csi után két pengő, motorkerék­pár és pótkocsi után egy pengő, a gépjármű kerület székhelyén kí­vül a fönti dijak kétszerese. Vasárnap Move ZSE—Le vente Válogatott. Jelentettük már, hogy a Kőszegi Spon Egy­let visszalépett a bajnokságtól és igy a vasárnapra kitűzött Move— KSE mérkőzés elmarad A KSE és a labdarugó kerüiet ma hiva­talosan is értesítették a visszalé­pésről a Movet. A kék-fehérek ennek ellenére nem p hhennek, hanem vasárnap is mérkőzéssel készülnek a további küzdelemre. Délután 3 órai kezdettel a Horlhy- téri pályán a zalaegerszegi levente válogatottal mérik össze erejüket. A levente csapat jó együttes, né­hány tehetséges játékossal rendel­kezik, igy élvezetes mérkőzésre van kilátás. A ZTE vasárnap Tatatóvé- sáron játszik a TAC csapatával, amely arra készül, hogy másod­szor is győztesként kerüljön ki a küzdelemből. Viszont a ZTE is mindent elkövet, hogy ezúttal ja­vára szóljon ai eredmény, s ne ismétlődjék meg a multévi súlyos vereség. Ezért legjobb összeáili • tásában indul Taíatóvárosra. II. osztály. 1. Perutz 12 10 2 — 40. 7 22 2. Move * 12 10 1 1 43:10 21 3. Keszthely 12 8 2 2 38:18 18 4. Sárvár 12 5 5 2 29. 6 15 5. SzFC 11 5 2 3 21.14 14 6. Kőszeg* 12 5 2 5 22:20 12 7. MÁV II. 12 5 1 6 43:28 11 8. Celldömölk 12 4 1 7 13.-36 9 9. Körmend 12 4 — 8 21:31 8 10. SzSE II. 12 3 — 8 23:34 6 11. P. Vasutas 12 1 — 11 5:48 2 12. TIAC* 11 1 — 10 7.33 2 *) TIAC és a KSE a bajnoki küzdelemtől visszaléptek, igy a mérkőzéseiknek két pontját az ellenfél javára Írják. MEGHÍVÓ. Folyó hó 9-én, szombaton délután 5—7 óráig zenés Megérkeztek a legdivatosabb tartós Harisnya és kesztyű olcsó árusítás megkezdődött KULIFFAI fotós £ a k üzlet drogéria ZALAF.GKRSZEG ézimunka,! FeilVŐkot é, storok, térítők " **m u Jf w * fiié, storok, térítők ölesé vására Havasnál Zalaegerszeg. 175 HP 175 gyárilag új ERIKA hordozható táska gép 175 P-ért kapható HORVÁTH MIKLÓS aranyműves és írógép mús tér ók ZALAEGERSZEG. Mándi patika mellett. díszfa és virágzó bokrokat, rózsákat, sövénycserjéket, cserepe-? virégokaf, csokrokat, koszopakat, a legszebb kivitelben és legol­csóbban szerezhet be id. Petermann József és Karolj 60 éve fennálló kertészetében Nagykanizsán, Báthory utca 22. szám. Vidékre is. Felelés Kiadó: «KÄMT KAROLT. Kiadja: a „ZRÍNYI“ Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt. Zalaegerszeg, Flékszsrkesztőség és kiadóhivatal; Nagykanizsa, Petőfi utca 24 Vehetője: Hermann József. HEGYI ÉS MÉSZÁROS Bemutatásra kerülnek eredeti párisi modellek után készült tavaszi kabát és kosztüm újdonságok. gépipari és elektro­technikai műhely. Villany-, vizvezeték­autó- és gépjavítás. Autógénhegesztés. Fürdőszobaberendezés. I Schütz Áruház Zalaegerszeg» Báró EStvös u. 20. A „Ztínyr Nyomdaipar Réimésytársasáfr nyomása Zafaegarrag, Széchenyi-tér 4. Nyomdáé»» MoM*« Arany Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom