Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849 II. - Zalai gyűjtemény 44/2. (Zalaegerszeg, 1998)

Csány László kormánybiztosi és miniszteri iratai

Holnap beszélek Görgeivel. Ő tegnap szetencsésebben harcolt, néhány ló és em­ber elesett az ellenség részéről, és megszaladó«; ez csekélység, de a sereg lelkületére nagy következéséi.156 A Guyonhoz küldött huszárosztályunk és az ágyúüteg még most is bizontalan- ságban van, mit sem tudunk, hallunk felőlek. Igen hasznos lesz Mészárosnak157 elküldése, ezzel szállíthatjuk fárodt seregünket Győrbe, ha odaszállítani szükséges. Repetzky visszatér, lélekismeretes kötelességem megvallani, hogy ő nékem nagy segédségemre volt, annyit dolgozott, hogy most egészségi tekintetből is kénytelen visszamenni. Győrben őtet nélkülözhetem, minthogy Imrédy, Lukács is ott vannak. A pozsoni nagy dolog, mit az elzárkódás követelt, megszűnt nagy részben; jólle­het, a zárkódást az elfoglalt részektől most is fenn kell tartani. Repetzky, lelkemre mondom, méltó elismerést érdemel, igaz hazafiúi buzgalomtul vezérlett szakadadan szorgalmáért. Éppen most 10 1/2 órakor jön ezen ./. alatt idecsatolt tudósítás huszáraink ör­vendetes megszabadulása felől.158 Holnap Győrből teendem jelentésemet. Lázár tábornok úr felszólított, kérném meg Elnök urat, 7 f[on]tos 1800 gránát küldéséért, mert azokat innén Komáromból el nem vihetünk. Ezen kívül szükséges 6000 darab 6 fontos golyót, 4000 3 fontos golyót, 1000 darab 3 latos kartács, és 1000 da[ra]b 6 latos kartács töltényeket, 2 mázsa kanócot, 12.000 gyújtót (Brandei), 120 leucht Kugel159 * és 60 Feuer Bálién1611, 10 fontos Haubitzen161, 200 darab 10 f[on]tos gránátot, 60 darab Schrottbüchsen;162 2000 dar [ab] 12 fontos golyót, és ugyanazon nehézségű kartács töltényt 400 dara­bot; 2000 darab 18 fontos töltényeket, 120 mázsa különféle Eisen Munition163, vagy Kar tats chens chrö tte.164 100.000 d[arab] belgiai nagy kapszlik, 100.000 Grenzer Kapseln165, 100.000 Englische Kapseln166, 50.000 Konsolische [?] Zünder. 156 Dec. 18-án Görgei utóvédje Mosonnál visszavetette Jellacic elővédjét, az ütközetre ld. Görgei hadi­jelentését, közli Görgey István I. 71. o. 157 Ti. a Mészáros hadigőzösnek. 158 A tudósítás nincs a jelentés mellett. 155 Világító golyó. 16° Mozsárból lőtt, lassú tűzzel égő világító golyó. 161 Tarack, vagy vetágyú. ,62Sörétszelence. 163 Lőszer. 164 Kartácssörét. 165 Határőrpuskába való lőkupak. 104

Next

/
Oldalképek
Tartalom