Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849 II. - Zalai gyűjtemény 44/2. (Zalaegerszeg, 1998)

Csány László kormánybiztosi és miniszteri iratai

2 mázsa kénkő, 2 mázsa salétromot, 20 mázsa szurkot, és 50 mázsa kócot, és gyalogsági töltényeket, minden nemből legalább 200.000. Mindezeket jelenlétében Lázár tábornok úrnak a tüzértartalék parancsnoka is kérte eszkezelni; ezekhez kér még 100 darab signal rakétákat.166 167 Tiszteletemet jelentem. Kossuth dec. 20-i válaszában kérdezte, hogy hova küldje a lőszert, Komáromba, vagy Győrbe? Közli KLÖM XIII. 819. o. Eredeti sk.tisztázat. „Láttam, Kaufmann, azon észrevétellel, hogy a tüzérséget illető dol­gok iránt fogok intézkedni. — (Kossuth sk. megjegyzése:] A töltések iránt mit és mennyit küldhetni, Láhnertől felvilágosítást kérek”. MOL OHB 66. doboz. Iktatadan ir. 14. pallium, 465. Győr*, 1848. december 21. Csány levele Békásy Imre, Vidos József és Széli József Vas megyei kormánybiztosokhoz Dolgaim halmaza miatt egyenkint nem írhatok nektek, tisztelt barátim, — együtt hív­lak fel benneteket a haza szent nevében, kövessetek el mindent, hogy a nyakunkon ülő ellenségnek előnyomulásában gát vettessék, hogy téli kényelmes élete megnehe- zíttessen. A gabonát, ha el nem tudtátok előle takarítani, a nagyobb majorokban gyújtassátok fel.- Barátaim, salus publica suprema lex esto!168 — Tudom, hogy maga­tok nem fogjátok tenni. — de tetessétek. Népfelkelést organizáljatok. Erre felhatal­maztam gróf Zichy Hermánt, játsszatok kezére, játsszatok kezére, kérve kérlek ben­neteket. Meg fogjuk menteni e hazát. — Sereg, mely 10 ezer ember ellen 17 százzal úgy küzd, hogy 723-ot a csatatéren hágy, és vissza tud rendben vonulni169, — sereg, melly Ovámál úgy meg tudta futtatni az ellenséget, ahogy háromszor nagyobb erő soha nem futott170, az élet-halál harcot dicsőséggel és sikerrel fogja küzdeni. Zichy rendezzen gerilla-csapatot is. Éhez elszánt emberek kellenek.- Ha gróf Zichy ez ér­demben tőletek és általatok bármit követelend, tellesítsétek és tellesíttessétek teljes hatalmatoknál fogva. 166 Angol lőkupak. 167 Jelzőrakétákat. aA levélen tolihibából Pozsony szerepel. 168 A köz üdve legyen a legfőbb törvény. 169 Dec. 16-án Nagyszombatnál. 170 Dec. 18-án. 105

Next

/
Oldalképek
Tartalom