A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849 - Zalai Gyűjtemény 33. (Zalaegerszeg, 1992)

BONA GÁBOR: AZ 1848/49-ES HONVÉDSEREG ZALA MEGYEI SZÜLETÉSŰ TISZTJEI

hadnagy, 1878-tól százados a magyar királyi honvédségnél. 1883-ban nyugal­mazzák. Meghal: 1889. dec. 9. 136 SZÉP LÁSZLÓ szül.: 1830 körül. 1848 júniusában önkéntes lesz a 7. hon­védzászlóaljnál. Decembertől őrmester, 1849. jún. 29. (l)-től hadnagy a 61. zászlóaljban. 1867-ben uradalmi pénztárnok Keszthelyen, a Zala megyei hon­védegylet tagja. A gróf Festetics-uradalom főpénztárnokaként hal meg 1884­ben Keszthelyen. 137 SZIGETHY GYULA 1848 tavaszán ügyvéd és Zala megye táblabírája. Ap­ja, Sz. József uradalmi ügyvéd Olláron. Júniustól Csány László kir. biztos tit­kára. Nov. 17. (16)-tól hadnagyi rangban a dunántúli önkéntes nemzetőrök tá­borának élelmező-tisztje. 1849. jan. 1-vel főhadnagy, élelmezési tiszt a 70. hon­védzászlóaljban a komáromi várőrségnél. 138 TAKÁCH (Takács) ALAJOS szül.: 1820 körül. A forradalom kitörésekor törvényszéki ügyész Sümegen. A szabadságharcban őrmester, 1849. jún. 28. (l)-től hadnagy a 71. honvédzászlóaljban. Feltehetően a komáromi' várőrséggel teszi le a fegyvert. Az 1850-es években az ügyvédi gyakorlattól eltiltották. 1896-ban Sümegen hal meg. 139 TÓTH KÁROLY szül.: Keszthely, 1828 körül. A helyi gimnáziumban vé­gez. 1848 őszétől önkéntes, őrmester, végül 1849. júl. 7. (l)-től hadnagy az 56. honvédzászlóaljban. A kiegyezés idején pénztárnok Nagykanizsán. Emlékei alapján megírja az 56. honvédzászlóalj történetét, amely 1893-ban Csurgón je­lenik meg. 1902-ben ugyanitt hal meg, nyugalmazott számtisztként. 140 TRAUPMANN ENDRE (András) szül.: Nagykanizsa, 1830, r. katolikus, 1848 tavaszán mérnöksegéd. (Apja orvos.) 1848. jún. 10-én Nagykanizsán hon­véd önkéntes lesz — a 7. zászlóaljhoz kerül. Később őrmester ugyanitt. 1849. jún. 9. (máj. 16)-tól hadnagy a losonci újonc-telepen. A kiegyezés idején a Bács megyei honvédegylet tagja. 1894 körül hal meg. 141 TRAUPMANN LAJOS szül.: 1828. Nagykanizsa, r. katolikus. Uradalmi írnok. 1848 júniusától önkéntes, majd altiszt, dec. 3. (l)-től hadnagy a 7. hon­védzászlóaljban. Lipótvár feladásakor — 1849. febr. — fogságba esik. Königg­raetzbe viszik, 1849 novemberében besorozzák a császári hadseregbe. 1851 áp­rilisában elbocsátják. 1867-ben szülőhelyén él, a Zala megyei honvédegylet tagja. 142 TRSZTYÁNSZKY KÁROLY szül.: Sümeg, 1825. — Feltehetően azonos személy azzal a T. Károllyal, akit Vécsey tábornok 1849. jún. 30-án főhad­naggyá nevez ki a hadtesténél — V. hadtest — alakuló utász osztálynál. 1893­ban az igazságügyminisztérium nyugalmazott számtisztjeként Keszthelyen te­lepedik le. 1897-ben ugyanitt a helyi honvédegylet elnöke. Meghal: 1901. Keszthely. 143 TRSZTYÁNSZKY (Tersánszky) LAJOS szül.: Sümeg, 1825., ügyvéd. 1848 júliu­sától tizedes, majd őrmester, végül nov. 28. (16)-tól hadnagy a 7. honvédzászló­aljban. 1849. február elején, Lipótvár feladásakor fogságba esik, melyből ok­tóberben — Königgraetzből — szabadul. A kiegyezés idején ügyvéd Keszthe­lyen, a Zala megyei hon védegylet tagja. Meghal: Keszthely, 1899. 144

Next

/
Oldalképek
Tartalom