A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849 - Zalai Gyűjtemény 33. (Zalaegerszeg, 1992)

BONA GÁBOR: AZ 1848/49-ES HONVÉDSEREG ZALA MEGYEI SZÜLETÉSŰ TISZTJEI

UTASI (1848 júniusáig Strasser, később Utassy) FRIGYES GYÖRGY szül.: 1827. (1823.?) Nagykanizsa. Izraelita. 1848 júniusától honvéd önkéntes. 1849. febr. 5. (1) őrmesterként hadnaggyá nevezik ki a 67. honvédzászlóaljhoz. A világosi fegyverletételnél főhadnagy. A szabadságharc után emigrál. 1861-től részt vesz az észak-amerikai polgárháborúban, végül ezredes és a New York-i 39. gyalogezred parancsnoka. 1892-ben öngyilkos lesz. 145 VÉRTESY IVÁN (János) szül.: 1826. Zalaegerszeg, r. katolikus. Teológiát végez Győrben. 1848 tavaszán Bencés-klérikus Szentmártonban. Szeptembertől közvitéz a Somogy megyei Önkéntes nemzetőr zászlóaljban. (Más adatok sze­rint 1848. okt. 1-től a 7. honvédzászlóalj önkéntesei között szolgál egy Vértes­sy-Prininger Iván nevű 1827-ben, Zalaegerszegen született deák). Októbertől őrmester, 1849. máj. 16-val hadnagy az előbbiből szervezett 46. honvédzászló­aljnál Komárom várőrségénél. Végül főhadnagy (?). Az 1850-es években bíró­sági hivatalnok Sümegen. Később ügyvédi vizsgát tesz és Keszthelyen telepe­dik le. 1867-ben ugyanitt a Zala megyei honvédegylet tagja. Meghalt: 1898. jan. 17. Keszthely. 146 Véghi VÖCZKÖNDY (Veczkendy) LÁSZLÓ szül.: 1830. Dénesfa (Vas me­gye), r. katolikus. 1848 tavaszán írnok Zalában. Szabadságharcos pályafutását ő is a 7. honvédzászlóaljban kezdi 1848 júniusában önkéntesként. Később őr­mester, 1849. szept. 28. (16)-tól hadnagy a 70. zászlóaljnál Komáromban. 1867­ben jegyző Zalaegerszegen, a honvédegylet tagja. A Zala megyei honvédegylet elnökeként hal meg 1896. júl. 6-án Zalaegerszegen. 147 WITTMANN MIHÁLY szül.: 1828. Tapolca, r. katolikus. 1848-ban sza­bó. A Vas megyei honvédegylet nyilvántartása szerint a szabadságharcban honvéd főhadnagy volt. 1850 januárjában besorozzák a cs. kir. 5. huszárezredbe, 1858-ban leszerelik. A kiegyezés idején építőmester Rábahidvégen. Meghalt: 1880. Zalaegerszegen. 148 WRANTSITS GÁBOR szül.: 1827. Zalaegerszeg, r. katolikus. 1847 októbe­rétől közvitéz, 1848 tavaszán tizedes az 5. huszárezrednél, ősszel ezrede tar­talék századával csatlakozik a honvédsereghez. Az 1849. aug. 22-i borosjenői fegyverletételnél ezrede hadnagyaként van jelen. Besorozzák régi ezredéhez, 1857-ben őrmesterként szerel le. 149 i ZÁMBÓ LAJOS szül.: 1830. Tihany, r. katolikus. Jurátus. 1848 nyarán ön­kéntes lesz a 6. honvédzászlóaljnál. Nov. 20. (16)-tól hadnagy, a világosi fegy­verletételnél főhadnagy ugyanitt. Besorozzák (1849. okt.), 1857-ben leszerelik. 150 ZSERDIN FERENC szül.: Turnischa (Alsólendvai járás), 1823, r. katolikus. Cipész, 1841-től közvitéz a cs. kir. 48. gyalogezredben. A szabadságharc kitö­résekor tizedes. Ezrede III. zászlóaljával részt vesz a Jellacic elleni harcokban. 1848. okt. 15-től őrmester a 24. honvédzászlóaljban. A bánsági, 1849 február­jától az erdélyi hadszintéren harcol. Máj. 15-én áthelyezik a 74. zászlóaljhoz. Aug. 2-től hadnagy ugyanitt. 1850. márc. 1-én besorozzák régi ezredéhez. 1851. novemberében leszerelik. 151 A mai Zala megye területén eltemetett, de nem Zala megyei születésű 1848/49-es honvédtisztek: ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom