Szentpéterúr-Tótszentmárton - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 22.

Szentpéterúr 22.443. 74

O.L.Kam. lt. Acta Paulinorum. fasc. 453. 1640. 2 ala vm. oklevelébe foglalva: Skotnyiczki pápai pálos pri­or a sedria előtt eltiltja Kethida, Almás, Bözöréd, Igricz lakóit Eörményes, Kys Barátsziget, Németfalu, Rokolyán, Sz . Péterur praediumok használatától. 36. O.L. Kam. lt. Acta Paulinorum Pasc. 453. nr. 644. 1640. ^alamegye oklevele. Sz. Péterur A pápai prior eltiltja: universas et singulos incolas et cohabitatores possessionum Kethida, Almás, Bözöred, Igricz, sic nuncupatarum...Eörvényes, Kis Barátsziget, Németfalu, Rokoyan, Sz. Péterur praediumok használatától. 37. O.L. Kam. Lt, Acta Paulinorum Pasc. 240 nr. 1. 1641. Szentpéterur Zalamegye közgyűlésén 1641-ben Skotniczki pápai pálos prior eltiltja Zárka László kaó'ornaki kapitány katonáit attól, hpgy a pálosok Németfalu, Rokolyán és Szentpéterur praediumain le­geltessenek. Ha mégis legeltetni akarnak füzessenek 40 Ft. árendát. 1 •»— ­38. O.L.Batthyany lt. Missiles 25754. 1648. IV.17. Kerpacsics I. Batthyány Ádámnak Egerszegről. A török Zalafeiet és Szentpéterura t meg akarják rabolni a törökök, hozzák hirül Kanizsáról a kémek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom