Szentpéterúr-Tótszentmárton - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 22.

Szentpéterúr 22.443. 74

Állami Levéltár, Szombathely. A. 1654. Kápt. Jegyzőkönyv XXXVI. köt. 119 1. 72. sz. Szent Péter Ur possessio Vass István és János 2 nemesi sessiojukat /l deserta, 1 aedi­ficiosa/ Szent Péter Ur zalai possessioban, amelyek őket atyai jogon illetik meg - Patay Mártonnak és örököseinek 48 tallérért örök jogon eladták. A. 1654. Sill, Szombathely. 40. Levél - eredeti. E. 153. Acta paulin. 242/11. 1657. Szentpéterur Kelemen Márton kapornaki vajda levele a pápai perjelhez, mely­ben a pálosok szentpeteruri és más jobbágyainak azon panaszá­ról tájékoztat, hogy a zalavári apátmrnak Molnár Pál neiiü v csacsi ispánja meg akarja rajtuk venni az úgynevezett "barát jozagh" dézsmáját, holott ez a jószág soha nem esett dézsma alá. Ha a dézsmát meg is adják, az ispán azzal fenyegetődzik, hogy a vármegye elé citálja őket. A hogy a jobbágyok uj szőlőhegyet kezdtek, melynek neve " Rokoliani kopaz szőlő hegi", erre nézve husz évre szabadságot kérnek, majd ez kitelvén, hegyvámot adnak róla. 41. L evél - eredeti. E. 153. Acta paulin. 242/12. 1660. Szentpéterur Kelemen Márton kapornaki vajda arról értesiti a pápai perjelt, hogy Simon Ferenc és Nemet Mihály jobbágyok egynehány /"öt auagi hat"/ társukkal együtt szeretnék megszállni a szentpe­teruri pusztafaluhelyet, a szokásos néhány évi szabadság mel­lett. Kéri a perjelt, legyen jóakarattal hozzájuk, amikor azok majd élőszóval előadják kívánságukat, mert ha a perjel a pusz­ta faluhelyet betelepiti, talán több haszna lesz a jövőben, mint ha pusztán állanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom