Kissziget-Kürtös - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 13.

Középbagod (Ma: Bagod része) 13.272. 8

perben bemutatott, "Ho l."-gyel jelzett hiteles másolat. La­tin. Kelt Pesten, l$27.febr. 17-én/. A személynek az ügyv__éd tájékoztatására megküldi neki azt a peres keresetet, melyet a kir. Ítélőtáblához nyújtott bePoky János és SUmeghy Mihály, mint felperes, Skublics Sándor és és praetensive Boda János ellen s közli vele, hogy ő, mint a kir. Ítélőtábla elnöke az ügyben a tárgyalást f.évi szept. 13-ra tűzi ki, s felhívja Skublicsot, jelenjen meg a tárgyaláson. A mellékelt peres kereset szerint a két felperes, Poky János és SUmeghy Mihály előadják: tudomásukra jutott, hogy 1725-ben nemes Skublics Sándor, s amint hallották Boda János is="...certam quampiam portionem possessionariam in Középső -Bagód et praedi­aiem in Csatfa, illa quidem Possessione, isto vero praedio Co­mitatui Szaladiensi adiacentem habitam.." , amely birtokré­szek a felperesek szomszédságában vannak, Vysy 1 stván nemestől örökáron megvette, illetve megvették, mégpedig anélkül, hogy őket, mint szomszédokat az eladó előzőleg értesítette volna, s igy elővételi jogukat érvényesíthették volna. Mivel ez a tény az ország törvényeibe, különösen pedig az 1723. évi 26. tc-be ütközik, perbehivják az alperest, 111. alpereseket, s igazságot kérnek szolgáltatni a maguk számára s kir. Ítélő­táblától. K.Gy. 17. OL.Széchenyi cs. lt-a.P.623.HI.köt. 21 .sz. 1738. A./1738.IE. 11./ Rsz. 200. Pölső.Középső et Alsó Bagód cf.Szent Balázs /Azonos jelzet alatt,a kivonat 2.jkv.lapján/. Győri káptalan jelentése Skublics Sándor birtokbaiktatásáról. A fenti possessiokban birtokrészek. K.Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom