Kissziget-Kürtös - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 13.

Középrajk (Megszünt, nem azonosítható) 13.273. 3

OL. Eszterházy hg-i lt. P. 108. Rep. 36. 1525. Rsz. 72. Pasc. K. No. 269. et L Kezeprayk K ewzeprayk. cf. Hygyesei castrum / Azonos jelzet alatt, 0 kivonat 3., 4. lapjain./ II. Lajos donatios lovele. K.Gy. 2. Zalavári hh. lt. 1/2224; Báthory István nádor /a Ferdinánd távollétében/ Kezeprayk possessio Rayk-i Rayky István és Gábor, valamint Akoshaza-i Sarkán János /a névszerint felsorolt/ 38 Felsewrayk-i, 30 Pethrethe-i és 12 Kezeprayk-i jobbágya, a Bayna-i Both Perenc 2 jobbágyát ­akik a Somogy ra-i Segesd oppidura-beli vásárról Zenthtayhal possessioba hazafelé tértek, Felsewrayknál kirabolták. /A áátum hiányzik./ 3. Zalavári hh. lt. »G'» protocollua 365. oldal. 1527. Kovüzeprayk possessio Rayk-i István eltiltja Rayk-i Imrét a íelsewrayk, Kewzeprayk, Peth­rethe, Jakabffalwa, másnéven Hangnewlgye possessiö>-beli javak el­idegenitésétől. Szabó 4. OL. Dic. Zala 2. köt. Pol. 257/v. 1548. Koezeb R»yk 4 P 2 ies. 2 nova doaus 3 paup. 1 nobilis profugus KGy. —-

Next

/
Oldalképek
Tartalom