A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke, 1879-2000

3. rész

30 Füzetszám Oldal 571 A Hanság és a Fertő-tó rendezési kérdéseinek fejlő­dése. (á, kiv.) Károlyi Zoltán 1955/3-4 291 572* Csehszlovákia új vízgazdálkodási törvénye. Ism.: Csehidi Géza 1956/1 121 573 Az öntözővízkészlet meghatározása, (á, kiv.) Kertai Ede 1956/3 355 574 Az öntözés és vízerőhasznosítás Indiában, (á, k, kiv.) Mátrai István 1956/4 475 575 A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából átvezetett víz dombvidéki tározá- • sával. (á, kiv.) Jolánkai Gyula 1957/1 — 2 3 576 Nehézipari üzemeink belső vízgazdálkodása, (á, kiv.) Nagy Béla 1958/1 17 577 Űj-Kína vízgazdálkodása I. rész. (á, k, kiv.) Rácz Iván 1958/2 230 578 Üj-Kína vízgazdálkodása II. rész. (á, k, kiv.) Rácz Iván 1958/3 340 579* Románia vízgazdálkodásának időszerű kérdései, (á) Ism.: Bozóky-Szeszich Károly. . 1958/2 260 580 A jugoszláviai Duna —Tisza —Duna-csatornarend­szer. (á) Ihrig Dénes 1958/2 267 581 A vízügyek államosításának 10 éves évfordulójára. Dégen Imre 1959/1 3 582 A gazdaságosság szerepe a műszaki gyakorlatban. Hock Károly 1959/1 9 583 Tanulmányúti tapasztalatok Hollandiáról és a német Rajna árvédelméről. (á) Ihrig Dénes és Ziegler Károly 1959/4 447 584 A vízgazdálkodás kérdéseivel foglalkozó nemzet­közi szervek és munkásságuk, (á) Lászlóffy Woldemár 1959/2 149 585 A víztározás szerepe Nógrád-megye fejlődésében. Cser Gyula 1960/1 20 586 A vízgazdálkodási tervezés Csehszlovákiában, (á) Csermák Béla 1960/3 353 587 A víztározás és népgazdasági jelentősége, (á) Dégen Imre 1960/1 3 588 A Fertő-tó vízszinszabályozása. (á) Károlyi Zoltán 1960/1 21 589 A víztározás szerepe az öntözéses növénytermesztés fejlesztésében. Soós Gábor 1960/1 18 590 A Tenessee-völgy vízhasznosítása, (á) Starosolszku Ödön .... 1960/1 156 591 Üj vízhasznosító rendszer Ausztráliában, (á) Starosolszky Ödön 1960/2 331 592 Országos vízgazdálkodási tanácskozás 1960 március 10-én. Ziegler Károly 1960/3 187 593 Vízháztartással kapcsolatos vizsgálatok a Német Demokratikus Köztársaságban, (á) Zsuffa István 1960/2 475 VÍZHOZAMMÉRÉS 594* Osztott rendszerű vízméfővel egybeépített öntöző­vízkivételi zsilipek, (á) Pikalov P. I. Ism.: Szesztay Károly 1950/1-2 119 595 Vízszállítás mérése szívószájjal, (á, kiv.) Fáy Csaba 1954/3 330 596 A dunai árvíz alkalmával végzett vízhozammérések tanulságai és eredményei, (á, kiv.) Lászlóffy Woldemár és Szilágyi József 1955/1 — 2 106

Next

/
Oldalképek
Tartalom