A Vízügyi Közlemények tartalomjegyzéke, 1879-2000

3. rész

31 Füzetszám Oldal 597* A vízhozamnyilvántartási szelvények kiválasztásá­nak és kialakításának hidraulikai szem­pontjai. (á, k.) Corbett M. Ism. : Zsuffa István 598* Venturi-mérő hordalékos kisvízfolyásokra, (á) Kovacie E. Ism.: Starasolszky Ödön 599* Egy új sebességmérőszárny hitelesíthető állomás, (á) Bircher Ism.: Lászlóffy Woldemár 600* Az elektromágneses vízhozammérő. Babcock R. A., Cobb E. B. Ism.: Rákóczi László 601* Víz- és levegőkeverék sebességének mérése, (á) Straub L. Ism.: Fáy Csaba 602* Űj típusú mellékáramkörű vízmennyiségmérő. (á) Seibt M. Ism.: Haszpra Ottó'.... 603 Mellékáramkörű vízmennyiség mérés elmélete és alkalmazása. Haszpra Ottó 604 A sebességmérő-szárnyak hitelesítésének érvényesí­tése. (á) Muszkalay László 605* Kisméretű sebességmérő-szárnyak csoportos hitele­sítése. Hopkins D., Whitaker I. Ism.: Szabó Ákos VIZIUTAK 606 A Duna-torkolat hajózási kérdései és az épülő Duna—Fekete-tengeri csatorna. Csehidi Géza 1950/1 — 2 114 607* A nagy kelet-nyugati vízíút a lengyel hatéves terv­ben. (á) Tillinger Tadeusz Ism.: Jancsó Gyula 1952/1 139 608 A Lenin-csatorna megnyitására, (á, k.) Mosonyi Emil 1952/2 149 609 A folyami hajóút kitűzés alapelvei különös tekin­tettel a Dunára, (á, k, kiv.) Ihrig Dénes 1952/2 179 610* Az Elszászi- Nagy Csatorna ottmarscheimi víz­lépcsője. (á) Ism.: Katona István 1952/2 301 611 Duna —Tiszaközi hajózható, öntöző és víztermelő főcsatorna, (á, kiv.) Jolánkai Gyula 1953/2 187 612 A magyar víziutak jogviszonyai és gázlói, (á, kiv.) Tory Kálmán 1956/3 300 613 Folyami erőművek hatása a hajózásra, (á, kiv.) Mosonyi Emi! .' 1956/4 451 614 A magyar víziutak. (kiv.) Hock Károly 1958/4 405 1955/3-4 423 1957/1-2 149 1957/4 411 1958/4 523 1959/2 311 1959/1 130 1959/4 549 1959/1 106 1960/2 346 VÍZJELZÉS 615 Az árvíz előrejelzése, (á, kiv.) Lászlóffy Woldemár 1955/1 — 2 616* Elektromos árhullámkép áthelyező műszerek az előrejelzés szolgálatában, (á) Linsley — Foskett —Kochler. Ism.: Starasolszky Ö'dön 1955/3 — 4 617* Önműködő ultrarövidhullámú vízjelző hálózat, (á) Dale. Ism.: Mizsér Miklós 1958/3 VÍZMÉRÉS 618* Hordozható szivornyás vízmérők alkalmazása az öntözőgyakorlatban, (á) Barban A. K. Ism.: Szesztay Károly 1951/1 619* Gyors módszerek a kutak vízhozamának meg­állapítására. (á) McDonald H. R. Ism.: Szakái Kálmán 1951/1 620 A bukógáttal való vízhozammérés, (á, k. kiv.) Lászlóffy Woldemár 1951/2 186 416 392 126 129 60

Next

/
Oldalképek
Tartalom