Vízügyi Közlemények, 2021 (103. évfolyam)

2021 / 2. szám - Liebe Pál, Kumánovics György, Rózsa Attila, Szongoth Gábor, Tahy Agnes, Szöllősi-Nagy András, Csiszár Endre, Pump Judit, Lénárt László: A kutakkal kapcsolatos problémák a felszín alatti vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a vízvédelem területén. (Körkép és kórkép)

Vízügyi Közlemények, Cili. évfolyam 2021. évi 2. füzet A KUTAKKAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK A FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEKKEL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS ÉS A VÍZVÉDELEM TERÜLETÉN (KÖRKÉP ÉS KÓRKÉP) LIEBE PÁL1, KUMÁNOVICS GYÖRGY1 2, RÓZSA ATTILA3, SZONGOTH GÁBOR4, TAHY ÁGNES5, SZÖLLŐSI-NAGY ANDRÁS6, CSISZÁR ENDRE7, PUMP JUDIT8, LÉNÁRT LÁSZLÓ9 A tanulmány célja a kutakkal kapcsolatos aktuális, az utóbbi időben különösen időszerűvé vált és a közérdeklődés homlokterébe került problémák bemutatása, amelyek jelentősen veszélyeztetik a felszín alatti vízkészletek jó mennyiségi és minőségi állapotát, valamint a fenntartható vízgazdálkodást. 1. A felszín alatti vizekkel kapcsolatos általános kérdések 1.1. A felszín alatti vizek jó mennyiségi és minőségi állapota, törvényi szabályozás, nemzetközi kötelezettségek A felszín alatti vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás, azaz a haszno­sítható készletek meghatározása és nyilvántartása érdekében, az állam kizáróla­gos tulajdonában álló, a nemzet vagyonát képező felszín alatti vízkészletekbe 1 Liebe Pál oki. vízépítő mérnök, Felszín Alatti Vizekért Alapítvány (FAVA), MHT tag 2 Kumánovics György oki. geológusmémök, FAVA 3 Rózsa Attila oki. bányamérnök, hidrogeológus, Magyar Vízkútfurók Egyesülete (MVE) 4 Szongoth Gábor oki. geofizikus, Geo-Log Kft 5 Tahy Agnes oki. geológus, Flidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Tagozata (IAH MNT) 6 Dr. Szöllősi-Nagy András oki. építőmérnök, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest 7 Csiszár Endre oki. hidrogeológus mérnök 8 Dr. Pump Judit jogász, környezetvédelmi szakjogász, PhD, MFIT tag 9 Dr. Lénárt László oki. bányamérnök, geológusmérnök, oki. környezetvédelmi szak­mérnök, PhD, FAVA

Next

/
Oldalképek
Tartalom