Vízügyi Közlemények, Kvassay Jenő emlékszám születésének 170. évfordulójára (különszám, Budapest, 2020)

Beköszöntő

Vízügyi Közlemények Kvassay Jenő emlékszám születésének 170. évfordulójára BEKÖSZÖNTŐ A Vízügyi Közlemények hazánk legrégibb vízügyi szakfolyóirata. 141 évvel ezelőtt, 1879-ben jelent meg jogelődje, a Kultúrmérnöki jelentések. A lapot Kvassay Jenő alapította és szerkesztette a magyar műszaki irodalom ápolása, a vízi munkálatok ismertetése és a velük kapcsolatos tudományos, gyakorlati-mér­nöki, közgazdasági, illetőleg jogi kérdések megvilágítása céljából. 11 év után a folyóiratot átnevezték és 1890-től Vízügyi Közlemények elnevezéssel adták ki. A Vízügyi Közleményeknek 1879 óta összesen 340 rendes és 24 külön füzete, illetve kötete jelent meg, 59 ezer oldal terjedelemben. Jelentőségét azonban nem ezek a számadatok mérik, hanem a folyóirat tartalma. A lap tanulmányait a magyar vízgazdálkodás célkitűzéseinek megfelelően állították össze úgy, hogy az a vízimérnökök és a vízgazdálkodással foglalkozó egyéb szakemberek széles körű munkájához és a gazdasági szakemberek tevékenységéhez mindenkor hasz­nos, tapasztalatokra épített tanácsokat adjon. A Vízügyi Közleményekben megje­lent tanulmányok kiterjedtek a hidrológia, hidraulika, hidrogeológia, talajmecha­nika, vízkémia, amelyek az alaptudományokhoz; az árvízmentesítés és -védelem, vízrendezés és vízszabályozás, szennyvíz-elvezetés és -kezelés, víztisztítás és vízellátás, vízhasznosítás, vízvédelmem, vízépítés, vízgazdálkodás és gazdaság­tana, valamint a vízjog szakterületeire, melyek rendre a gyakorlati vízmémöki tevékenységekhez szükséges ismeretek fejlesztését segítették és szolgálták. Nem volt a vízgazdálkodásnak és vízépítésnek olyan ága, amelyekkel a Vízügyi Közlemények ne foglalkozott volna. 2004 óta - két tematikus különszámot nem tekintve - a folyóirat megjelenése szünetelt. Elkészült viszont a Vízügyi Közlemények teljes állományának digitáli­san elérhető anyaga kereshető hasonmás formátumban, amely megtekinthető és letölthető a HUNGARICANA közgyűjteményi portálon ( www.hungaricana.hu ). Az Országos Vízügyi Főigazgatóság úgy döntött, hogy 2020-tól újraindítja e nagy múltú folyóiratot. A Vízügyi Közlemények az eredeti, 140 évvel ez előtti koncepció mentén születik újjá. A folyóirat egyes számait a magyar vízgazdálko­dás célkitűzéseinek megfelelően állítjuk össze úgy, hogy az a vízimémökök és a vízgazdálkodással foglalkozó egyéb szakemberek széles körű munkájához és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom