Vízügyi Közlemények, 1957 (39. évfolyam)

in JOLÁNKAI GYULA: A Tiszavölgy északi része vízhiányának pótlása a Dunából átvezetett víz dombvidéki tározásával (rí, kiv.) 1-2 - 3 KÁLMÁN MIKLÓS, 1'ERÉNYI KÁROLY ÉS TARCZY SÁNDOR: Az öntözőtelepek tereprendezéséről (rí, kiv.) 4 -317 KARKUS I. PÁL: *Ism.: Gijalokaij Miklós : Adatok a Csallóköz talaj vízviszonyairól (rí) 3 -282 KÁROLYI ZOLTÁN: A Felső-Duna feltöltődő szakaszán észlelhető kavicslerakódás mennyiségének meghatározása (rí, kiv.) 3 -1(59 KOVÁCS GYÖRGY: A tiszaburai mérnökgeológiai vizsgálatok értékelésé (rí, kiv.) .... 1-2 - 75 A Hanság és a Fertőzug talajvízviszonyai. Hozzászólás Károlyi Z.: A Hanság és a Fertő tó rendezési kérdésének fejlődése c. tanulmá­nyához '(rí, kiv.) 4 3,Sí) KOVÁCS ZOLTÁN: *A hordalékszállílást szabályozó hidrológiai tényezők. A Nemzet­közi Hidrológiai Szövetség Talajerózió Bizottságának beszámolója alapján (rí) 3 292 KOVAClC K.: •Venturi-mérő hordalékos kisvízfolyásokra (rí). Ism.: Sltirosolszki/ Ödön * '. 1-2 149 KRESSER W. clr.: *Az osztrák Duna árvizei (rí). Ism.: dr. lAszlóffij Woldemár 1 10(5 KRUL W. F. J. M,: A hollandiai Állami Ivóvízellátási Intézet és munkásságának ercd­k ményei (á). Ism.: Holló István 4 III l.AMPL IUJGÓ dr. és ILLEI VILMOS: Vízzáró függöny előállítása fúrási eljárással (rí, k, kiv.) I 33(5 LÁSZI,ÓFF\ WOLDEMÁR dr.: •Ism.: Kresser W. dr. : Az osztrák Duna árvizei (rí) I 10C> •Ism.: BircheT II. : Egy új sebességmérő-szárny hitelesítő állomás (rí) 4 111 MÁRKUS GYULA: Önhordó csövek (á, k, kiv.) 12 (¡2 MERÉNYI MIKLÓS: Billenőtáblás gátak és zsilipkapuk (d, k, kiv.) 4 368 MOLNÁR ENDRE: A tiszalöki öntözőrendszer belvízrendezési feladatai (á, kiv.) 3 155 MUSZKALAY LÁSZLÓ és VÁGÁS ISTVÁN: Megjegyzések az ülepítőmedencék áramlástani hatásfokának értel­mezéséről (rí, kiv.) - 4 101 PARIS EMIL: •Ism.: üevinney K. .1. i ks Eddi/ I. /». .• A hálózati vesztesegek New York és Chicago vízműveinél (á) 3—-299 PERÉNVI KÁROLY, KÁLMÁN MIKLÓS és TARCZY SÁNDOR: Az öntözőtelepek tereprendezéséről (á, k, kiv.) 4—347 ROBINSON A. R. és ROHWKR C.: •Kísérleti adatok az öntözőcsatornák szivárgásáról. Ism.: Almássi/ Endre (rí) '. 3—287 ROCIIA M.: * A lisszaboni építőipari kutatóintézet. Ism.: Starosols:kij Ödön (rí) ."> 29(5 RODIONOV G. V.: •Gépi csatornakiemelés alávájással. Ism.: Csehicli (h'zti (rí) 4 110 ROHWER C. és ROBINSON A. R.: ^Kísérleti adatok és öntözőcsatornák szivárgásáról. Ism.: Almássy | Endre (rí) 3—287

Next

/
Oldalképek
Tartalom