Vízügyi Közlemények, 1957 (39. évfolyam)

IV! SONS E.: *A lefolyási idő vizsgálata rádióaktív izotópok segítségével. Ism.: Wisnovszkij Iván (á) 3—302 STAROSOLSZKY ÖDÖN: *Ism.: Goljevicek M. : Л ljubljanai egyetem vízépítési laborató­riuma 1-2—143 *Ism.: Kovacic E. : Venturí-mérő hordalékos kisvízfolyásokra (á) 1-2—149 *Ism.: liocha M. : A lisszaboni építőipari kutatóintézet (d) 3—290 SUTER M.: *A talajvízdúsítás egy érdekes esete. Ism.: Almdssy Endre 1-2 144 SZESZTA Y KÁROLY: Az áramlási sebességek számítása. Tervezési segédletek (á, kiv.) 1-2— 22 TARCZY SÁNDOR, KÁLMÁN MIKLÓS és PERÉN YI KÁROLY: Az öntözőtelepek tereprendezéséről (á, k, kiv.) 4—347 VÁGÁS ISTVÁN és.MUSZKALAY LÁSZLÓ: Megjegyzések a'z ülepítőmedencék áramlástani halásfokának érlel­mezéséről (á, kiv.) 4 401 VARRÓK ENDRE: *Ism.: Franke P. : Az élesszélű zsiliptábla alatti átfolyás hidraulikai jellemzői (á) 1-2 -146 WISNOVSZKY IVÁN: *Ism.: Sons E. : A lefolyási idő vizsgálata rádióaktív izotópok segít­ségével (á) 3-302 15) TÁKGYMUTATÓ ALAPOZÁS: Egy fúrási eljárással készülő vízzáró függöny előállítására vonatkozó kísérlet (á, k, kiv.). Dr. Lumpi JIiujó és Illei Vilmos 4 -330 AUSZTRIA: *Az osztrák Duna árvizei (ú). Dr. Kresser U'. Ism.: clr. IAszlóffy Woldemár 4—400 RELVÍZRENDEZÉS: A mértékadó belvízi hozamok Szeged környékén (á). Bábos Zoltán 3—212 A tiszalöki öntözőrendszer belvízrendezési feladatai (á, kiv.). Molnár Endre 3—155 CSŐZSILIPEK: Rugalmas ágyazású tartók és csuklós láncolatok. Csőzsilipek, daru­pályák és más folytonosan felfekvő szerkezetek hosszirányú mérete­zése (á, kiv.). Csecskecli Géza 3-191 DUNA: A Felső-Duna feltöltődő szakaszán észlelhető kavicslerakódás mennyiségének meghatározása (á, kiv.). Károlyi Zoltán 3 -169 ** Adatok a Csallóköz talaj vízviszonyairól (á). Gyalokay Miklós. Ism.: Karkns I. Pál 3 282 **Az osztrák Duna árvizei (á). Dr. Kresser W. Ism.: dr. Lászlóffy Woldemár 4 -400 DUZZASZTÓ MŰVEK: Billenőtáblás gátak és zsilipkapuk (á, k, kiv.). Merényi Miklós . . . 4—3ti8 ÉPÍTŐTECHNIKA: Önhordó csövek (á, k, kiv.). Márkus Gyula 1-2 - 02 Vasbeton előregyártás a hazai vízügyi gyakorlatban (á, k, kiv.). Bal ló Iván 4—307 *Gépi csatornakiemelés alávájással (á). Rodionov G. V. Ism.: Csehidi Géza ,,...., 4—410

Next

/
Oldalképek
Tartalom