Bertók László - Bulkai Pál - Fejér László - Koltay József: Az ivóvíz honfoglalása. A közműves ivóvízellátás fejlődése Magyarországon a római kortól napjainkig. (MAVÍZ, Budapest, 2006)

Bulkai Pál, dr. Bukta Endre, dr. Dóka Klára, dr. Filotás Ildikó, Karácsonyi Sándor, dr. Koltay József, Kömyei László, Perecsi Ferenc, Péter Gábor, dr. Schiefner Kálmán: Vízellátás fejlődése a második világháborút követően - XXVIII. A vízmű üzemeltetők érdekképviselete

Névmutató A hazai ivóvízellátás fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszó szakemberek Abos Brúnó (Budapest, 1913. okt. 12. - Budapest, 1992. dec. 31.) vegyészmérnök, a Fővárosi Vízművek vezető mű­szaki munkatársa, a forrásokból való vízpótlás, a cső- és csáposkutak, a felszíni vízmű, az északi főnyomó csőrend­szer kiépítésének szakértője. Alföldy György (Perecsény, 1908. okt. 12. - Budapest, 1992. aug. 27.) mérnök, az OVF ivóvízellátási és csatornázá­si csoportjának (később osztályának) vezetője, a megyei víziközmű szolgáltató vállalatok megszervezésének egyik irányítója, mobil víztisztító berendezés tervezője. Balázs Endre (Irsa, 1892. júl. 13. - ?) mérnök, a főváros mérnöki hivatalában, majd utóbb a Fővárosi Vízműveknél a vízellátás információs és fejlesztési kérdéseivel foglako­zott. Balló Iván (Fájsz, 1922. márc. 24. - 1983) mérnök, a szege­di VÍZIG osztályvezetője, a VIZITERV főtechnológusa, a Vízgazdálkodási Intézet (VGI) főosztályvezetője. Legfőbb munkaterülete a komplex hosszú távú vízgazdálkodási ter­vezés volt. Balló Mátyás (Liptószentmiklós, 1844. nov. 30. - Budapest, 1930. szept. 27.) kémikus, a MTA tagja, a székesfővárosi ve­gyészeti és tápszervizsgáló int. igazgatója. Az elsők között végzett ivóvíz-kezelési kutatásokat. Barcza Károly (Pusztazámor, 1858. nov. 7. - Budapest, 1919. márc. 20.) gépészmérnök, a közegészségügyi mérnö­ki szolgálat első vezetője. Becsey Antal (Pozsony, 1871. dec. 18. - Budapest, 1939. szept. 3.) gépészmérnök, tervező és építési vállalkozó, több városi víz- és csatornamű építője. Bélteky Lajos (Mándok, 1901. ápr. 24. - Budapest, 1980. dec. 12.) gépészmérnök, a VITUKI osztályvezetője, az első magyar kútszabvány, valamint a hazai törpe-vízművesítési program műszaki alapjainak kidolgozója. Bolberitz Károly (Budapest, 1906. jan. 21. - Budapest, 1978. febr. 3.) vegyészmérnök, az OKI Vízügyi Osztályának vezető munkatársa, fontos vízanalitikai módszerek kidol­gozója, jeles szakíró. Boronkai Pál (Sopron, 1897. márc. 16. - Sopron, 1970. jan. 21.) mérnök, Sopron főmérnökeként a város árvédelmi ter­veinek kidolgozója, valamint vízi közművesítésének fej­lesztője. Borsos József (Sátoraljaújhely, 1901. jan. 6. - Budapest, 1981. júl. 5.) mérnök, műegyetemi tanár, a "közművek, köz­üzemek" tantárgy oktatásának bevezetője, a Fővárosi Mély­építési Beruházási Vállalat vezérigazgatója. Bozóky-Szeszich Károly (Nagyvárad, 1921. szept. 4. - Budapest, 1985. jan. 10.) mérnök, műegyetemi tanár, fő szakterülete a vízellátás-csatornázás, a számítógéppel segí­tett tervezés és üzemeltetés volt. Bulkai Lajos (Győr, 1920. nov. 7. - Budapest, 2005. júl. 8.) gépészmérnök, a Győri Víz- és Csatornamű Vállalat főmér­nökeként fontos szerepet vállalt a város vízellátásának fej­lesztésében, utóbb a VITUKI-ban a víztechnológiai kutatá­sokat irányította. Bulkai Pál (Győr, 1930. márc. 24. - Budapest, 2005. szept. 27.) mérnök, a VIZITERV-nél falvak, városok, ipartelepek vízellátási terveit készítette, az OVH Vízgazdálkodási Tröszt szakértőjeként, valamint a DRW főmérnökeként a regionális vízellátó rendszerek műszaki fejlesztésének szakértője. Bürgermeister Antal (Buda, 1920 - ? 1891. után) vízmű vállalkozó kútmester, számos elképzelést vázolt a főváros vízellátásával kapcsolatban, több vízmű-gépészeti berende­zés szabadalma volt. Clark Ádám (Edinburgh/Skócia, 1811. aug. 14. - Buda, 1866. jún. 23.) skót mérnök, a Lánchíd építője, Buda vízellá­tása érdekében 1856-ban, a Duna vizére alapozva gőzüze­mű vízmüvet telepített. Czinkotszky István (Munkács, 1924. - Budapest, 1981. nov. 21.) mérnök, a VIZITERV vízellátás-csatornázási prog­ramjainak tervezője, az OVH Vízellátási és Csatornázási Főigazgatóságának vezető munkatársa. Cserjés Mátyás (Baja, 1929. nov. 24. - Budapest, 1998. ápr. 16.) mérnök, az OVH csoportvezetője, a vízellátás-csatorná­zási kérdések szakértője, a regionális fejlesztési programok kidolgozója és megvalósításának irányítója. 239

Next

/
Oldalképek
Tartalom