Vadász- és Versenylap 46. évfolyam, 1902

4 TARTALÖM-JEIjYZEK. VADÁSZ ÉS VERSENYLAP 1902. J NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM. / KIADÓTULAJDONOS ÉS FŐSZERKESZTŐ: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ A M. LOYARECYLEl*Vr'UG. TITKÁRA, FELELŐS SZERKESZTŐ: FERDINANDY BÉLA. TA LOM. I. Magyar Lovaregylet hivatalos közleménye. minden számban (gyűlés, határozatok, versenyfelté­telek, programmok, nevezések a Magyar Lovaregylet határozatai stb.) Ugyané rovat alatt a vidéki galoppversenyegyletek hivatalos versenyfeltételei, határozata versenyneve­zései és versenyjelentése azonkiviil a telivér verseny­lovak elnevezései, birtokváltozások, ellések, kimú­lások, versenyszinek bejelentései stb. stb. II, Nem hivatalos rész 1. Telivérek és versenyek. Értekezések, és ismertetések a galoppverseny­sport köréből 10 91 37 45 47 A M. L. E. 1902-iki versenyfeltételeinek ismertetése . Gr. Szapáry Istvántól: Az 1901. évi versenyek eredményei a számrendszer tekintetétől (a Bruce Lowe szerint osztályozott családok nyereményei Angliában és a monarchiában) A telivérek elfajulásának okairól. (Porter be­széde a Gimcrak Clubban) A trainerek által elért eredmények 1901-ben 20, 26, 40, 46, 54, 64, Idomítás alatt levő lovak jegyzéke (997 ló) 21, 28, 40, 49, 57, 65, 73, 81, Gr. Szápáry Ivántól : Telivértenyésztés (Mennyi anyakancza van a vérágak szerint a monar­chiában, Anglia, Franczia és Németországban, A beltenyésztés veszélye ellen óvszer) ... 25, Az osztrák Jockey Club 1902-i versenyfeltételei Idei hároméveseink kötelezettségei a nagy versenyekben (tabelláris kimutatás) A tavalyi kétévesek handicapszerü classifica­tiója - 54, 64, 71 A trainigben levő lovak ismertetése ; a training telepekről - - 88, 100, 109, 113 A márczius elseji nagy nevezésekről ... ... 89 Mennyi ló van trainingben az idén ? ... ... 91 A bécsi tavaszi meeting megnyitásához ... ... 151 A « « « eseményeinek megbi­rálása ... 158, 161. 165, 170, 174, 178, 185, 190 A Trial stakes méltatása 180, 186 Az amerikai jockeykröl, Van Dusen sikerei alkalmából' — — 181 A bpesti tavaszi meeting egyes napjainak leirása ... 207, 214, 220, 227, 234, 242, 249, 260 A Királydij érdemleges bírálása .. ... ... 228 A bécsi nyári meeting napjainak részletezése 265, 270, 274, 281, 285, 290, 293, 298 A bécsi Derby esélyeinek megbeszélése és eredményének méltatása 271, 274, 282, A hamburgi Jubileum meeting általános ismer­tetése _. - - - 304, 309, 314 (S. E.) Belföldi lovasaink sikerei .. 316 A tatai versenyekről - 321 Macdonald győzelme a német Derbyben ... — 322 A Karlsbadi meeting 354, 357, 362, 367, 370, 374. (Dr R-r.) Az amerikai Derbyröl . A tátrai versenyekről A Kárpáti-dijról A Kottingbrunni meeting 391, 393, 401 A Helenenthali-dijról ... A helyre kilovaglásról, a belföldi lovasok suly­engedményéről 377 371 382, 389 390 397, 406, 411, 418 398, 402 412 A bpesti nyári meeting részletezése 430, 438, 447, 456, 462, 465, 474 (S. E.) Kétéveseink handicapje a nyári mee­tingig 433 (S. E.) Hároméves és idősbb lovak handicapje 488 A bécsi szép lemberi meeting leirása 495. 496, 502, 510, 513, 517, 525 A nagyváradi lóversenyekről (L. K.) ... ... 526 (S. E.) Kétéveseink handicapszerü taksá­lása a bécsi szeptemberi versenyek végen 532 A budapesti őszi futtatások 538, 546, 552, 560, 565. 569, 578, 584 Az angol faddisták küzdelme a sport ellen 553 A Kilenczes bizottmány importjának ismertetése 560 A Javorina affaire-röl 537 A bécsi októberi] meetingről 589, 593, 598, 601, 609, 614, 617 Az Austria dijról ... 589, 594 (S. E.) Kétéveseink hdepje a bpesti őszi ver­senyek bezártáig ... 595 (S. E.) A hároméves és ennél idősbb lovak handicapjei 599 Handicapszerü visszatekintés a bécsi októberi meeting eseményeire ... ... 622 Az 1902. év számokban (statisztikák) ... 638, 645 Piaterek .. . ... 653 A newmarketi téli árverés anyagának ismertetése 653 Az Osztrák Jockey Club uj versenyeinek drága befizetéseiről... 657 Az egyévesek árverésein 1901-ben vásárolt csikók és azoknak sikerei 658 Apaméneink és ivadékaik 1902-ben 665, 675 Macdonald Angliában 674 Telivér-vásárlás a newmarketi árverésen ... ... 677 A M. L. E. decz. 15-i nevezései és azok méltatása 686 A M. L. E. decz. 18-i gyűléseiről ... ... ... 687 Handicapszerü áttekintés kétéveseinkről ... 689 b) Tudósítások és részletes leírások a belföldi ga­loppversenyek eredményéről. Alag : Tavaszi meeting: 134, 135, Bécs : Tavaszi meeting: 1. nap. (Przedswit hdep.) 2. - ­3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 (3é nagy hdcp) ... ... (Schwecliati hdcp)... . (Tavaszi verseny) (Államdij)... ..." ... . (Bálvány hdcp) ... ... (St. Marxi dij) ... . (Trial-stakes) ... ... (Kincsem hdcp) ... . (Szt. Lipót dij) Debreczen : Két napos meeting. Pozsony : « « « Bndapest : tavaszi meeting 1. nap. (Nemzeti)'... 2. « (Májusi hdcp) ... 3. « (Asszonyságok dija) 4. « (Kancza dij) 5. « (Király dij) 6. « (Ivadék verseny) 7. « (Károlyi mem.) 8. « (Államdij) 9. « (Alagi dij) ... ... 10. « (Tavaszi kis. vers.) 11. « (Zár handicap) "I Г . Bécs : nyári meeting 1. nap. (Kancza dij; ... . 2. « (Cambuscan vers.) 3. « (Yinea vers.) ... .. 4. « (Államdij) 138, 139, 146, 150 158 ... ... 162 166 ... ... 179 171 174 .. ... ... 179 186 ._ 190 ... ... 196 187 ... ... 208 212 ... ... 216 219 ... ... 230 231 ... ... 238 .. ... ... 246 ... ... 247 .. ... ... 255 256 263 229, 251 266 266 271 274 5. nap. (Taurus hdcp) ... ... 282 6. « (Derby) 283 7. « (Juniusi dij) — 286 8. « ­(Metropole dij) ... 290 9. « (Parsifal hdcp) 294 10. « (Buccaneer vers.) ... ... 294 11. « (Lady Patroness v.) ... ... 299 Kassa : Két napos meeting ... 297 Alag : négy napos I-sö nyári meeting) ... 300, 310 Krakkó: három napos meeting 311. 316 Tata : I két « « ._ 327 Alag : 11-ik nyári meeting 338, 343, 346, 354 Karlsbad : hét napos meeting . 338, 343, 346, 355, 358. 362, 367, 370, 374, Siófok : Két napos meeting ... Tátra Lomnicz : négy napos meeting : ... 382, Kottingbrunn: 9 napos meeting 391, 393, 397, 402, 406, 411, 418, Bndapest : nyári meeting 1. nap. (Igazgatósági dij) 2. « (Kísérleti vers.) 2. « (Nyári hdcp) ... — 4. « (Szt. István dij) 5. « (Ivadékverseny) ... .... .. ... 6. « • (Elnöki dij) ... 7. « (Budapesti dij) 8. « (Budai dij) 9. « (Állvány dij) ... ... 10. « (Tenyésztők dija) — 11. « (Királyné dij) alag : négy napos őszi meeting 482J 486. Bécs : szeptemberi meeting 1. nap. (Bécsi nagy hdcp) 2. « (Stronzian hdcp).. 3. « (Esterházy mem.) ... 4. « (Benczúr hdcp) ­5. « (Freudenaui nagy hdcp) 6. « (Gaga verseny) ... 7. « (Verneuil hdcp) 8. « (Államdij) ... ... 9. « (Jubileum dij) — ... Pozsony : két napos meeting ... ... 511, Nagy-Várad : « « « ._ Török Becse : egy napos meeting... ... ... Sarajevo : « « « Szabadka : « « « Budapest : őszi meeting 1. nap. (Kísérleti verseny) (Földm. m. dija) 3. « (Prince of Wales hdcp) 4. « (Államdij) ... 5. « (Hatvani dij) ... 6. « (St. Leger) . 7. « (Öszi dij)... ... ... ... ... 8. « (Nyilt hdcp)... 9. « (Totalisateur hdcp) 10. nap. (Szt. László dij)... ... .... . 11. « (Lovaregyleti dij) Maros Vásárhely : két napos meeting Szatmár : egy « « Kolozsvár : három « « Bécs : októberi meeting : 1. nap. (Öszi hdcp)... ... ... — 2. « (Ausztria dij)... — 3. « (Kahlen bergi dij) . 4. « (Abonnent hdcp) 5. « (Bucsu hdcp) 6. « (Henckel memorial)™ 7. « (Stadtbahn hdcp) ... ... . 8. « (Sweepstakes) ... Zembor : egy napos meeting... _ Nagykikinda : « « Arad két « « . Kis Jenő egy « « Pardnbilz « « « 569, 589, 378 366 390 419 435 443 444 449 450 459 460 463 471 479 480 495 495 496 502 510 510 513 518 525 526 515 524 524 524 524 543 544 548 555 563 564 568 574 582 583 588 550 569 609 590 594 599 601 610 611 614 618 589 609 614 614 622 С ti-

Next

/
Oldalképek
Tartalom